Giấy mời

Đăng lúc: Thứ năm - 20/04/2017 10:49 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
        TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                        VIỆT NAM
             LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                TỈNH CAO BẰNG
 
   
         Số:   541  /GM-LĐLĐ
 
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   


Cao Bằng, ngày 19 th¸ng 4 n¨m 2017
                                                                              GIẤY MỜI
 
 
    Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, nhiệm kỳ 2013-2018. (kỳ họp bất thường).
    1. Thành phần:
    - Lãnh đạo Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh;
    - Các đồng chí  Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh;
    - Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) LĐLĐ các huyện, Thành phố, Công đoàn ngành; Công đoàn Viên chức tỉnh;
    - Trưởng, phó các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh.
    2. Nội dung:
    Giao ban công tác Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2017 và thực hiện một số nội dung công tác khác.
    3. Thời gian: 01 buổi, từ 7h30 - 11h30 ngày 26 tháng 4 năm 2017. (Thứ tư)
    - Từ 7h30 - 10h30: Họp giao ban công tác Công đoàn Quý I/2017.
    - Từ 10h30 - 11h30: Họp Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh.
    4. Địa điểm: Phòng họp tầng II, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
    Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng  đề nghị các đồng chí đến dự họp đông đủ để Hội nghị đạt kết quả./.
 
 
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.
 
 
 
     TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
            CHỦ TỊCH
 
            ( Đã ký)
           Bế Thanh Tịnh
 
 

Tác giả bài viết: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc