GIẤY MỜI

Đăng lúc: Thứ ba - 10/01/2017 15:24 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
          TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                       VIỆT NAM
             LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                TỈNH CAO BẰNG
               Số: 474/GM-LĐLĐ
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   


Cao Bằng, ngày 10  tháng 01 năm 2017 
                                                                                      GIẤY MỜI
           
                          Kính gửi: ..............................................................................................
                                           ..............................................................................................
 
 
    Thực hiện chương trình công tác  năm 2017 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Cao Bằng. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng), tổng kết công tác Công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.
    
1. Thành phần: 
     - Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
     - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND; Uỷ ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh...;
     - Các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2013 – 2018;
     - Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) LĐLĐ các huyện, Thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở trực thuộc, Công đoàn Trung ương đóng trên địa bàn;
     - Các đồng chí Trưởng, Phó, cán bộ các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh.
    2. Nội dung:
    
- Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
    3. Thời gian: 01 buổi, từ 13h30" ngày 19 tháng 01 năm 2017. (Thứ 5).
    
4. Địa điểm: Hội trường tầng V - Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
    Rất mong sự có mặt của Quý đại biểu để Hội nghị thành công tốt đẹp./.
                                      
                                                                    
                                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                                              CHỦ TỊCH
- Như thành phần mời;
- Lưu TGNC,VT.                                                                                      ( Đã ký)
 
 
 
 
                                                                                                             Bế Thanh Tịnh

Nguồn tin: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc