THÔNG TRI Triệu tập dự Hội nghị điển hình tiên tiến và sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 20/05/2015 15:22 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
                  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                                VIỆT NAM
                      LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                           TỈNH CAO BẰNG
 

                          Số: 61/TTr-LĐLĐ
 
                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

          
 
                  Cao Bằng, ngày 20 tháng 5 năm 2015
 
 
                                                               THÔNG TRI
                Triệu tập dự Hội nghị điển hình tiên tiến và sơ kết phong trào
                thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015

 
     Thực hiện Kế hoạch số 1030/KH-LĐLĐ ngày 17/11/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ IX và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
     Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 27/02/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc Sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015.
     Liên đoàn Lao động tỉnh triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị, cụ thể như sau:
     I - Thành phần dự:
     - Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo Ban Chính sách - Pháp luật và Ban Nữ công TLĐ.
     - Lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh.
     - Đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
     - Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PT &TH Cao Bằng, Thông tấn xã VN tại Cao Bằng.
     - Lãnh đạo Thường trực và Trưởng, Phó Ban và chuyên viên các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh.
     - Đại diện các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Trung ương đóng tại địa phương (Mỗi đơn vị 01 đồng chí).
     - Đại biểu điển hình tiên tiến gồm: Các cá nhân và đại diện của các tập thể điển hình.
     - Đại biểu tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gồm: Các cá nhân và đại diện của các tập thể tiêu biểu. 
     II - Nội dung:
     1. Báo cáo công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015.
     2. Báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015.
     3. Báo cáo tham luận.
     4. Lãnh đạo tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu.
     5. Công bố Quyết định và biểu dương khen thưởng.
     III - Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 05 tháng 6 năm 2015 (01 buổi).
     IV - Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Cao Bằng.
     * Ghi chú:
     - Đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, CĐCS, Công đoàn Trung ương tại địa phương chuyển Thông tri triệu tập đến các đại biểu điển hình tiên tiến và đại biểu nữ tiêu biểu được biểu dương.
     - Liên đoàn Lao động Tỉnh lo các chi phí tổ chức Hội nghị và biểu dương, khen thưởng.
     - Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, CĐCS, Công đoàn Trung ương tại địa phương lo chi phí đi lại, ăn, nghỉ của đại biểu theo chế độ hiện hành.
     - Đề nghị các đồng chí đại biểu điển hình tiên tiến và đại biểu nữ tiêu biểu được biểu dương mặc lễ phục (Nữ mặc áo dài, nam mặc sơmi thắt cà vạt).
     - Đề nghị các đơn vị thông tin số lượng đại biểu dự và đại biểu được biểu dương có mặt tại Hội nghị về Văn phòng LĐLĐ tỉnh trước ngày 04/6/2015 để tổng hợp. Số điện thoại liên hệ: 026.3750.866 hoặc đ/c Vân Anh 0124.833.3693; đ/c Thương 0917.806.284. 
     Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tới dự đầy đủ để Hội nghị thành công tốt đẹp.
 
 
 
Nơi nhận:
- LĐLĐ huyện, thành phố;
- Công đoàn ngành, CĐ Viên chức;
- CĐCS trực thuộc;
- CĐ TW đóng tại địa phương;
- Đại biểu được biểu dương;
- Lưu: TH, VT.
            TM. BAN THƯỜNG VỤ
                       CHỦ TỊCH
 
 
                         (Đã ký)
 
 
                Hoàng Đức Hạnh
 
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc