Thông báo thời gian họp Ban chấp hành

Đăng lúc: Thứ năm - 29/06/2017 11:41 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                    VIỆT NAM
       LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
              TỈNH CAO BẰNG
 
   
             Số: 610 /LĐLĐ
V/v Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và Hội nghị tập            huấn cán bộ chuyên trách Công đoàn
              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 

                Cao Bằng, ngày 28/6/2017
                     Kính gửi:
                                      - Liên đoàn Lao động các huyện, Thành phố;
                                      - Các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, CĐCS trực thuộc.
 
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 và Hội nghị tập huấn cán bộ chuyên trách Công đoàn năm 2017. Để các đơn vị chủ động sắp sếp thời gian và thành phần dự Hội nghị. LĐLĐ tỉnh thông báo thời gian tổ chức Hội nghị như sau:
    
1. Về tổ chức Hội nghị BCH (mở rộng) sơ kết 6 tháng đầu năm 2017:
    
- Thời gian: 01 buổi, Từ 14h00 ngày 10/7/2017 (thứ 2)
    
- Địa điểm: Hội trường Tầng 5 LĐLĐ tỉnh.
    
- Thành phần: Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch (hoặc phó chủ tịch) Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc và đại biểu mời khác.
    
2. Về tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chuyên trách Công đoàn:
    
- Thời gian: 01 ngày, ngày 11/7/2017 (buổi sáng từ 7h30, chiều từ 14h00)
    
- Địa điểm: Hội trường Tầng 5 LĐLĐ tỉnh.
    
- Thành phần: Toàn thể cán bộ chuyên trách Công đoàn (kể cả nhân viên hợp đồng tại một số LĐLĐ huyện).
   
 * Ghi chú: LĐLĐ tỉnh gửi giấy mời đến các đơn vị sau.
    
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn quan tâm, sắp sếp thời gian dự Hội nghị đông đủ./.
 
Nơi nhận:
- Như kg;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VP, VT.
    TL. BAN THƯỜNG VỤ
     CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                 (Đã ký)

          Trần Công Huân

Tác giả bài viết: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc