Về việc mở trang Thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Đăng lúc: Thứ hai - 20/10/2014 11:14 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
 

                  Số: 995/TB-LĐLĐ
                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                           Cao Bằng, ngày 20 tháng 10  năm 2014
 
THÔNG BÁO
Về việc mở trang Thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng
  
           Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-ĐCT ngày 02/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn;
          Căn cứ Công văn số 728/TLĐ ngày 27/5/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng trang Thông tin điện tử của các cấp Công đoàn;
          Sau một thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu, chạy thử nghiệm và hoàn thiện webside, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng chính thức đưa trang Thông tin điện tử vào hoạt động từ ngày 14 tháng 10 năm 2014. Với mục đích cung cấp thông tin, phản ánh sinh động, kịp thời phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) và hoạt động của các cấp Công đoàn trong tỉnh nói riêng và của hệ thống Công đoàn nói chung. Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đến với đoàn viên, CNVC-LĐ.
          Địa chỉ truy cập: http://ldld.caobang.gov.vn
          Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết truy cập, khai thác những thông tin cần thiết trên trang Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Cao Bằng.
          Bài viết và ý kiến góp ý đối với Trang tin xin gửi về địa chỉ: vanphongldcb@gmail.com.
         Xin trân trọng cảm ơn!
 
 
 

Nơi nhận:
- Tổng LĐLĐVN;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ Trung ương;
- Các LĐLĐ huyện, thành phố;
- CĐ ngành, CĐ Viên chức;
- CĐCS trực thuộc, CĐ ngành TW;
- L­ưu: TH, VT.
                            TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
                                    PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
                                          (Đã ký)
 
                            
                                      Hà Nhật Lệ

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc