GIẤY MỜI

Đăng lúc: Thứ hai - 06/06/2016 11:15 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
               VIỆT NAM
     LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
         TỈNH CAO BẰNG
 
 
 

       Số: 294/GM-LĐLĐ
 
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

          
 
               Cao Bằng, ngày  06  tháng 6 năm 2016
 
                                                                            GIẤY MỜI   
 
                              BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
 
                  Trân trọng kính mời: Các đông chí Ủy viên Ban Chấp hành 
                  Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

    Tới dự: Hội nghị lần thứ X ( Kỳ họp bất thường ) - Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2013 - 2018.
    
Nội dung: Thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018 và triển khai một số nhiệm vụ, công tác khác.
    
Thời gian: Từ 8h00",  ngày 08 tháng 6 năm 2016 ( thứ 4 ).
    
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
    
Rất mong sự có mặt của các đồng chí để Hội nghị đạt kết quả./.
 
 
           TM. BAN THƯỜNG VỤ
             PHÓ CHỦ TỊCH TT
 
 
 
                        (Đã ký)
 
 
               Hoàng Văn Thông
 

Nguồn tin: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc