LĐLĐ TỈNH CAO BẰNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÔNG TÁC SÁP NHẬP, GIẢI THỂ CÁC LĐLĐ HUYỆN THEO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỚI

Đăng lúc: Thứ ba - 31/03/2020 17:17 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng về thực hiện công tác sáp nhập, giải thể các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam về sắp xếp, kiện toàn bộ máy, biên chế LĐLĐ các huyện thuộc diện sáp nhập, giải thể. Cụ thể:
Căn cứ Hướng dẫn số 18/HD-TU ngày 18/9/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về công tác tổ chức, bộ máy cán bộ các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp; Hướng dẫn số 19/HD-TU ngày 18/9/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng sắp xếp tổ chức Đảng khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập xóm, tổ dân phố; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã làm việc với cán bộ công đoàn chuyên trách 06 huyện thuộc diện sáp nhập, giải thể để lấy ý kiến đề xuất về nhân sự đồng thời trao đổi, thống nhất với Ban Thường vụ huyện ủy các huyện Hà Quảng, Thông Nông, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Phục Hòa và Quảng Uyên về nhân sự chủ chốt của các LĐLĐ huyện trên.
Ngay sau khi thực hiện Nghị quyết 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng của Ban Thường vụ Quốc Hội; Căn cứ các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn của của Tỉnh ủy Cao Bằng, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các LĐLĐ huyện thuộc diện sáp nhập, giải thể xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra trình cấp ủy và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phê duyệt.
Căn cứ Quyết định sáp nhập, chuyển giao tổ chức Đảng của Tỉnh ủy Cao Bằng và  Phương án nhân sự đã được phê duyệt, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Quyết định sáp nhập LĐLĐ huyện Hà Quảng và Trùng Khánh, chấm dứt hoạt động đối với LĐLĐ huyện Thông Nông, LĐLĐ huyện Trà Lĩnh và Quyết định thành lập LĐLĐ huyện Quảng Hòa trên cơ sở sáp nhập LĐLĐ huyện Quảng Uyên và LĐLĐ huyện Phục Hòa. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị trên thực hiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản công đoàn, việc giao nộp con dấu và xử lý lưu trữ theo quy định của pháp luật, hoàn thành việc quyết toán thu, chi tài chính công đoàn.
Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thành phố có trách nhiệm tiếp tục thực hiện công tác sáp nhập, giải thể và kiện toàn Ban chấp hành và các chức danh đối với các CĐCS xã, thị trấn theo đơn vị hành chính mới; xem xét quyết định điều động, bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại LĐLĐ các huyện theo thẩm quyền và chỉ đạo LĐLĐ huyện mới sáp nhập nhanh chóng ổn định tổ chức, hướng dẫn các CĐCS mới được tiếp nhận hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam./.

Tác giả bài viết: Hoàng Lam - Ban TCTGNC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc