Một số kết quả nổi bật tháng 4 năm 2019

Đăng lúc: Thứ bảy - 27/04/2019 14:23 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
       Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, tổ chức công đoàn tỉnh Cao Bằng nói riêng. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm thứ 2 triển khai Nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh Cao Bằng và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn tỉnh Cao Bằng (28/7/1929 – 28/7/2019). Tổ chức Công đoàn tỉnh Cao Bằng cụ thể hóa chủ đề năm 2019 “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” thông qua những hoạt động thiết thực để chăm lo lợi ích và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Để thực hiện tốt chủ đề năm và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, ngay từ đầu năm các cấp công đoàn toàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều nội dung, chương trình. Riêng trong tháng 4 năm 2019 các cấp công đoàn thực hiện đạt một số kết quả nhất định:
       Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác; kịp thời ban hành 34 văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tổ chức Hội nghị giao ban, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn Quý I, 02/13 chỉ tiêu của năm đạt trên 50% kế hoạch, thống nhất và đề ra nhiệm vụ thực hiện trong quý II năm 2019; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng thu tài chính công đoàn năm 2019; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2019; kỷ niệm 90 năm Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh việc tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhân dịp tháng công nhân năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”; phát động phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động tổ chức Công đoàn".
       Công tác xã hội tiếp tục được phát huy, đạt được nhiều kết quả: hỗ trợ làm nhà, sửa nhà từ quỹ Mái ấm Công đoàn trong nguồn “Quỹ Xã hội” LĐLĐ tỉnh cho 05 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (04 nhà sửa và 01 nhà mới), tổng số tiền 110 triệu đồng; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn cho LĐLĐ huyện Hòa An làm hồ sơ vay vốn giải quyết việc làm với tổng số tiền 160 triệu đồng.
       Công tác quy chế dân chủ cơ sở được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2018 và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, kết quả: 790/812 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, đạt 97,29%; 40/53 đơn vị đã tổ chức được Hội nghị NLĐ đạt 75,4%; có 04/04 doanh nghiệp nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ đạt 100% (10 đơn vị tạm thời ngừng hoạt động và 10 đơn vị không tổ chức Hội nghị NLĐ); 22/36 đơn vị xây dựng thỏa ước lao động tập thể và 790/812 đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân, chiếm 97,29%.
       Tổ chức  phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đó nổi bật là: phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động tổ chức Công đoàn"; “Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam” ; xây dựng chương trình giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng hành cùng Doanh nghiệp hưởng ứng tháng công nhân năm 2019.
       Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được các cấp công đoàn triển khai thực hiện: phát triển mới được 72  đoàn viên  (đạt 65% KH), thành lập được 03 CĐCS (đạt 75%KH).
        Triển khai 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ CĐCS tại LĐLĐ huyện Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thành phố với 359 người tham dự; xây dựng Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, đổi thẻ đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh.
         Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2019, trong tháng 5/2019 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt một số nội dung sau:
        - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ; quán triệt, học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; xây dựng kế hoạch tiếp tục tổ chức triển khai tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019; tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS trong CNVCLĐ tại công đoàn cấp trên cơ sở và các CĐCS doanh nghiệp.
       - Chỉ  đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh triển khai kế hoạch và tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân” năm 2019 với chủ đề “Mỗi CĐCS - Một lợi ích đoàn viên”.
       - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát các Doanh nghiệp phục vụ công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở.
      - Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa, thể thao của Khối thi đua số VI; hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm học 2019 - 2020 đối với các cấp công đoàn thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo; phát động và đăng ký thi đua năm học 2020 - 2021;
     - Tiếp tục thực hiện công tác tư vấn pháp luật cho đoàn viên và người lao động theo yêu cầu; tham gia các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
     - Hướng dẫn Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, LĐLĐ huyện, thành phố chỉ đạo CĐCS các trường học, CĐCS khối giáo dục phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2019 - 2020; tổng hợp và báo cáo kết quả phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động theo quy định.
     - Đôn đốc thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn và kiểm tra tài chính CĐCS; triển khai tập huấn công tác tài chính công đoàn.
     - Triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc trích nộp kinh phí công đoàn và Kế hoạch triển khai Đề án giải pháp đột phá nâng cáo chất lượng, hiệu quả tăng thu tài chính công đoàn năm 2019.
    - Tiếp tục chủ động nắm tình hình phát hiện những đơn vị có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn các cấp và tiến hành kiểm tra những đơn vị có dấu hiệu vi phạm.

Tác giả bài viết: Bàn Thương – Văn phòng LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc