Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lần thứ 17 hoàn thành chương trình đề ra

Đăng lúc: Thứ năm - 14/04/2016 10:51 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
 

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (13.4), hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 17, với sự chủ trì của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, đã hoàn thành các chương trình đề ra. Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN, đã dự Hội nghị.

     Tại hội nghị, thảo luận báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chủ yếu do Nghị quyết Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ 11 đề ra (giai đoạn 2013-2015), do Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ Trần Thanh Hải trình bày, nhiều đại biểu cho rằng, nửa nhiệm kỳ vừa qua, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, các hoạt động hướng tới sự thiết thực và hiệu quả vì người lao động.

     Công đoàn đã tạo được dấu ấn trong hoạt động nghiên cứu, tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, phát huy được trí tuệ của cán bộ, đoàn viên và người lao động. Công đoàn đã có nhiều nỗ lực trong việc tham gia cải cách chính sách tiền lương. Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn kiên quyết bảo vệ quan điểm trong các diễn đàn Quốc hội, Hội đồng Tiền lương Quốc gia... đề xuất phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng áp dụng hàng năm với mục tiêu mức lương tối thiểu từng bước tiệm cận mức sống tối thiểu của người lao động để đảm bảo lộ trình đến năm 2017, tiền lương tối thiểu đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Thông qua công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, Công đoàn đã kiến nghị các cơ quan chức năng có nhiều giải pháp khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp, tập trung ở khu vực ngoài nhà nước, chủ yếu liên quan đến quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trả lương thấp, nợ lương, vi phạm những qui định về giao kết hợp đồng lao động, không thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động...

     Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động đã có bước chuyển biến mạnh về chất; các hoạt động hướng tới sự thiết thực và hiệu quả vì người lao động. Chương trình“Tết Sum vầy” được nhân rộng và tổ chức thành công, tạo thành một hoạt động thống nhất, có sức lan tỏa lớn, trở thành hoạt động tiêu biểu thể hiện được vai trò trách nhiệm của tổ chức Công đoàn chăm lo thiết thực đời sống của công nhân, lao động.

     Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động đã được đổi mới và đa dạng hóa với nhiều hình thức thiết thực, phong phú và đã đạt được nhiều kết quả, song, so với đòi hỏi của thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm.

     Phong trào thi đua trong hệ thống công đoàn được nâng lên về chất lượng. Thông qua các phong trào thi đua, hoạt động thực tiễn cán bộ công đoàn thường xuyên được rèn luyện, nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn, nhiều cán bộ công đoàn đã tự nghiên cứu, học tập nắm vững chính sách, pháp luật, nêu cao vai trò đại diện cho tập thể lao động, có bản lĩnh đấu tranh vì lợi ích của người lao động.

     Thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đã được các cấp công đoàn tập trung triển khai thực hiện với nhiều giải pháp linh hoạt, đa dạng về cách thức thực hiện, xuất hiện nhiều cách làm mới. Một số nơi đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, gắn phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở vì mục tiêu thương lượng tập thể tốt hơn.Trong 3 năm qua, cả nước đã kết nạp mới 1.993.669 đoàn viên, thành lập 14.455 công đoàn cơ sở.

     Mặc dù còn những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra, nhưng nhìn chung, trong thời gian qua, hoạt động Công đoàn có sự đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng; phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước - Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ Trần Thanh Hải nhận định.

     Thảo luận nội dung: tờ trình về chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng do Phó Chủ tịch TLĐ Nguyễn Văn Ngàng trình bày, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến vào các chỉ tiêu thực hiện, trong đó đa số ý kiến đề nghị cần phân định rõ các chỉ tiêu về học tập Nghị quyết; tổ chức đối thoại tại DN; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; học tập, tuyên truyền pháp luật… cho từng đối tượng đoàn viên, khu vực kinh tế để từ đó xây dựng được nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện. “Các chỉ tiêu cần được xác định riêng cho từng khu vực hành chính sự nghiệp, DN nhà nước và DN thuộc khối kinh tế ngoài nhà nước. Đây là Chương trình hành động của tổ chức CĐ thực hiện Nghị quyết của Đảng nên cần cân nhắc với chỉ tiêu của Đại hôi XI CĐVN sao cho các chỉ tiêu sát hợp, không có khoảng trống từ năm 2018-2020”- Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh.

     Thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 5b/NQ-BCH của Ban Chấp hành TLĐ (khóa IX) về “Đẩy mạnh công tác BHLĐ của tổ chức CĐ trong tình hình mới”, nhiều ý kiến đồng tình với việc cần xây dựng Nghị quyết mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn và phù hợp với Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Góp ý vào báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào thi đua “Xanh- sạch- đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, nhiều ý kiến cho rằng, phong trào đã trở thành “thương hiệu” của tổ chức Công đoàn, đi sâu vào cuộc sống và nhận thức của đông đảo đoàn viên, NLĐ và người sử dụng lao động do đó nên giữ nguyên tên phong trào. “Tuy nhiên, cần bổ sung các nội dung, tiêu chí mới sao cho phù hợp với các quy định của pháp luật và chương trình của Chính phủ về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…”- Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng đề nghị.

     Đoàn Chủ tịch cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện “Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018”; Sơ kết nửa nhiệm kỳ Chương trình “Nâng cao tŕnh độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ”; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 4b/NQ-BCH (khóa IX) “Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”; Tờ trình về việc ban hành quy định “Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TƯ và tương đương, CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐLĐVN và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trong tổ chức CĐ; Tờ trình về việc dừng thi hành Quy định tạm thời về bổ nhiệm Hàm Trưởng ban cơ quan TLĐ và một số vấn đề về công tác nhân sự.

     Kết luận Hội nghị, Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và đề nghị Đoàn Chủ tịch giao cho Thường trực ĐCT chỉ đạo các bộ phận soạn thảo nghiên cứu, sửa chữa để trình Hội nghị Ban Chấp hành TLĐ sắp tới.

Nguồn tin: congdoanvn.org.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc