Việc thực hiện chức năng của Công đoàn tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong năm 2018

Đăng lúc: Thứ hai - 14/01/2019 16:35 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ

     Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam (Công đoàn Việt Nam) là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hơn 80 năm ra đời, phát triển và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam luôn sát cánh cùng giai cấp công nhân và cùng toàn thể dân tộc Việt Nam.
    Chức năng của Công đoàn biểu hiện một cách khái quát về phạm vi, mục đích và sự định hướng trong hoạt động của các cấp trong tổ chức Công đoàn. Về bản chất, các chức năng này mang tính khách quan, tồn tại không phụ thuộc vào sự áp đặt từ bên ngoài hay ý chí, nguyện vọng chủ quan của mỗi đoàn viên mà được xác định bởi tính chất, vị trí của tổ chức Công đoàn.
     Các chức năng chính của Công đoàn Việt Nam bao gồm:
      Thứ nhất, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
      Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được coi  là chức năng quan trọng nhất của tổ chức Công đoàn, là nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn các cấp, góp phần trong việc đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Điều này hoàn toàn mang tính lịch sử khách quan bởi nó đã được thực tiễn hoạt động gần 90 năm của hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam khẳng định kể từ khi ra đời vào ngày 28/7/1929 đến nay.
     Thứ hai, chức năng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. 
     Chức năng này được thể hiện tại điều 11 Luật Công đoàn như sau: Công đoàn Việt Namtham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và chính sách, pháp luật khác liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động; Phối hợp với cơ quan nhà nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, vệ sinh lao động; Tham gia với cơ quan nhà nước quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động theo quy định của pháp luật...
    Thứ ba, là chức năng tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động.
    Tại điều 15 Luật Công đoàn đã quy định chức năng tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động như sau: Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động, quy định của Công đoàn; Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
    Công đoàn Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng hiện nay có 41 đoàn viên, trong đó có 19 nam và 23 nữ, được chia thành 07 tổ công đoàn. Đoàn viên Công đoàn Trường có việc làm ổn định, thu nhập từ lương, bình quân 6.068.000đ/người/tháng. Đa số đoàn viên công đoàn đã có nhà ở riêng, còn 06 đoàn viên công đoàn thuê nhà ở. Về kết quả bình xét thi đua năm 2018: Tập thể: có 07 tổ Công đoàn đạt danh hiệu Tổ Công đoàn xuất sắc; Cá nhân: có 39/41 Đoàn viên Công đoàn xuất sắc. Nhìn chung đời sống của cán bộ, viên chức Nhà trường tương đối ổn định.
    Thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được Công đoàn Trường Chính trị Hoàng Đình Giong hết sức quan tâm, hàng năm Đoàn viên công đoàn Trường đã tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn. Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng, bổ sung các nội quy, quy chế cơ quan. Trong năm, đoàn viên Công đoàn được tham gia 01 cuộc kiểm tra tài chính. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kết quả tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức đoàn viên Công đoàn được tham gia thảo luận dân chủ. Kết quả của những hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động cụ thể như sau: Nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm Công đoàn phối kết hợp với chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể tổ chức tặng quà, động viên thăm hỏi như: ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tết Thiếu nhi 1/6 và Trung thu 15/8, ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, với số tiền: 8.300.000, đã góp phần động viên khích lệ các cháu chăm ngoan học giỏi, chị em vượt qua khó khăn để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; Công đoàn luôn quan tâm thăm hỏi động viên kịp thời đoàn viên và gia đình đoàn viên khi ốm đau 26 lần: 3.900.000đ, việc hiếu 03 lần: 4.500.000đ. Công đoàn Trường luôn quan tâm công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động và bảo vệ môi trường cơ quan, phòng làm việc cán bộ, công chức, viên chức, bếp ăn của Nhà trường... đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, an ninh trật tự cơ quan tốt; Kết quả các hoạt động xã hội, xây dựng các loại quỹ do công đoàn quản lý và hoạt động nhân đạo, từ thiện của công đoàn, như: Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Xây dựng nông thôn mới; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Quỹ Bảo trợ trẻ em... với số tiền: 22.556.000đ. Nhìn chung, các hoạt động xã hội của Công đoàn Trường trong năm 2018 tổ chức thực hiện có hiệu quả, đoàn viên công đoàn có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.         
    Thực hiện chức năng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội trong năm 2018, Ban chấp hành Công đoàn Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai việc thực hiện và xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề trong cán bộ, viên chức. Công đoàn Trường phối hợp với cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm qua, bàn triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới. Khen thưởng các tổ công đoàn, cá nhân đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc, phát động phong trào thi đua, ký cam kết thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ... Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường luôn nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao ý thức trách nhiệm của các ủy viên trong Ban Chấp hành, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn và Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền. Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Trường luôn thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể,  phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức là đoàn viên công đoàn tham gia các phong trào trong hoạt động công đoàn. Trong năm, Công đoàn Trường đã thực hiện được 01 cuộc kiểm tra, qua kiểm tra cho thấy không có trường hợp nào vi phạm Điều lệ Công đoàn, Công đoàn Trường sử dụng kinh phí đúng mục đích, có chứng từ thu, chi rõ ràng. Trong năm vừa qua không có trường hợp, khiếu nại tố cáo về công tác Công đoàn.
    Với công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Hoàng Đình Giong luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn trong công nhân viên chức lao động; các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, của tỉnh, của tổ chức Công đoàn năm 2018; các hoạt động tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả; Công đoàn Nhà trường đã tổ chức được 01 buổi học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động; Kết thúc đợt học tập, cán bộ, đoàn viên viết bản cam kết cá nhân và nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết. Ngoài ra, trong năm 2018 Ban chấp hành Công đoàn Trường đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”; vận động đoàn viên công đoàn xây dựng đời sống văn hóa, công tác DS-KHHGĐ, phòng chống các tệ nạn xã hội; 100% cán bộ, viên chức chấp hành tốt không có trường hợp nào mắc tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ 3.  Bên cạnh đó, về tình hình thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”, trong năm đã có trên 10 đoàn viên, công chức, viên chức lao động được đi tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp dạy học tích cực do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.
    Tóm lại, trong năm 2018, Công đoàn Trường Chính trị Hoàng Đình Giong đã thực hiện tốt ba chức năng cơ bản của Công đoàn. Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn trong Nhà trường. Ngoài ra, Công đoàn Trường cũng phối kết hợp thực hiện chức năng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội và tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Việc thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn là một phần quan trọng để giám sát, đảm bảo thực thi quyền lợi của cán bộ, viên chức trong Nhà trường. Bên cạnh đó còn góp phần cung cấp thêm thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy nhất là đối với phần “Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở”. Từ đó, vai trò của tổ chức Công đoàn cũng được phát huy tối đa và càng khẳng định thêm vị trí không thể thiếu của tổ chức Công đoàn tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong./.

 
Tác giả bài viết: ThS. Hoàng Kim Huệ, Giảng viên khoa Dân vận, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc