Đăng lúc: 22-05-2018 04:23:43 PM | Đã xem: 196 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

BHXH tỉnh Cao Bằng: Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 2 -3 năm 2018 trước tết Nguyên Đán

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02, tháng 03 năm 2018. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng, BHXH tỉnh đã có kế hoạch tổ chức chi lương hưu tháng 2, tháng 3 năm 2018 và chi trợ cấp một lần, trợ cấp BHTN hàng tháng qua hệ thống Bưu điện.

Đăng lúc: 29-01-2018 09:56:58 AM | Đã xem: 302 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

BHXH tỉnh Cao Bằng: Gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

Nhằm cung cấp thông tin cho người lao động về kết quả đóng BHXH, BHTN, BHTN trong năm 2016, ngày 03/3/2017, BHXH tỉnh Cao Bằng đã có Công văn số 289/BHXH-CST hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố in thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN mẫu C13-TS chuyển đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Đăng lúc: 15-03-2017 02:58:06 PM | Đã xem: 731 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ , TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC
Đăng lúc: 03-03-2017 08:50:12 AM | Đã xem: 509 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC