Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh và Hội nghị người lao động năm 2017 tại các chi nhánh loại II

     Từ ngày 8/2/2017 đến hết ngày 24/2/2017 các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng nghiệp vụ Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng đã tham gia chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh và Hội nghị người lao động năm 2017 tại 14 chi nhánh trực thuộc.
                              C:\Users\quyenlethi4\Downloads\IMG_0872(1).JPG
                              C:\Users\quyenlethi4\Downloads\new doc 2017-02-23 10.20.34_1.jpg
     Tại các chi nhánh các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng nghiệp vụ cùng cán bộ trong đơn vị đã đi sâu phân tích những kết quả đã đạt được trong năm 2016, những mặt còn tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra những mục tiêu, giải pháp hoạt động kinh doanh năm 2017. Tại Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện thoả ước lao động tập thể năm 2016 qua sự phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ giữa chuyên môn và công đoàn, trách nhiệm của công đoàn với người lao động trong đơn vị. Qua đó tập thể cán bộ Agribank chi nhánh Cao Bằng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh doanh năm 2017 đã đề ra.

Tác giả bài viết: Thu Hương - Agribank Cao Bằng