Hoạt động công đoàn tháng 10, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2014


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
 
Số: 993/BC-LĐLĐ
       
             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

              Cao Bằng, ngày 15 tháng 10 năm 2014
 
 
BÁO CÁO
Hoạt động công đoàn tháng 10, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2014
 
          A - HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 10 NĂM 2014.
          I - Xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
         1- Xây dựng tổ chức Công đoàn:
        - Điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sau khi thực hiện tách, thành lập mới các Ban chuyên đề theo Đề án 06 Ban, tách Ban Công tác cơ sở thành ban Tổ chức và Ban Chính sách - Pháp luật.
          - Thực hiện công tác Quy hoạch cán bộ (A3) theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
          - Tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn quý III năm 2014 với trên 50 đ/c là cán bộ LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong quý, chỉ ra những hạn chế, yếu kém. Đồng thời, hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phản ánh những vướng mắc của cơ sở trong tổ chức triển khai và thực hiện phong trào; Bàn phương hướng, chương trình, kế hoạch trong những tháng cuối năm 2014.
          - Xây dựng Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ công tác Tài chính, An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn cơ sở;
          - Ký Hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tổng Liên đoàn với Trung tâm quản lý các Dự án Tổng LĐLĐ Việt Nam;
          - Chuẩn bị các nội dung cho Hội thi "Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi" cấp tỉnh năm 2014 tổ chức vào ngày 23 - 25/10/2014.
          2- Tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; Công tác Bảo hộ Lao động.
         - Tham gia đoàn kiểm tra An toàn VSLĐ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (phối hợp với Bộ Y tế, CĐ ngành Y tế Việt Nam).
         - Phối hợp với các ngành: LĐTBXH, BHXH tỉnh để giải quyết 01 đơn đề nghị của người lao động về quyền lợi trong quan hệ lao động: về chế độ trợ cấp thôi việc, quyền lợi...
- Xây dựng kiện toàn, xây dựng quy chế, quy định hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp luật; Trong tháng đã Tư vấn pháp luật cho 03 trường hợp người lao động về pháp luật lao động, Luật Công đoàn.
          - Tham gia xét duyệt hồ sơ 03 vụ TNLĐ, tại Điện lực Cao Bằng (01 vụ TNLĐ chết người) và Cty CP Sản xuất vật liệu Xây dựng ( 02 vụ TNLĐ nặng).   
         3- Công tác vay vốn xã hội từ thiện trong CNVC - LĐ.
        - Hỗ trợ cho 10 trường hợp CNVCLĐ làm mới và sửa chữa nhà ở (trong đó làm nhà mới 04 nhà, sửa 6 nhà) với tổng số tiền là 140 triệu đồng trích từ quỹ Mái ấm Công đoàn;
       - Đôn đốc các đơn vị thu, nộp quỹ Mái ấm Công đoàn; Nộp gốc, lãi các dự án vay vốn giải quyết việc làm.
       4- Công tác thi đua, khen thưởng:
        - Tổng hợp ý kiến góp ý Hướng dẫn hoạt động khối thi đua LĐLĐ Huyện, Thành phố, Công đoàn Ngành; Quy chế hoạt động Hội đồng TĐ-KT tỉnh và Quy chế TĐ-KT tỉnh.
          II - Công tác tuyên truyền, giáo dục, nữ công và hoạt động phong trào.
          1- Công tác tuyên truyền, giáo dục và hoạt động phong trào:
          - Tuyên truyền về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các Nghị định liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động tại Công ty Cổ phần Phú Sơn với gần 200 người tham dự, đồng thời phát gần 1.000 tờ rơi, tài liệu hỏi đáp về các văn bản Luật liên quan đến người lao động.
         - Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền Nghị quyết 03/NQ - ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
        - Khai trương cổng Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh với địa chỉ truy cập: http://ldld.caobang.gov.vn. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông, lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông và trên 50 đ/c là cán bộ công đoàn. 
        - Xuất bản Bản tin Lao động & Công đoàn số 03 năm 2014 theo kế hoạch, định kỳ số lượng 1.300 cuốn, đã cấp cho các cấp công đoàn.
        - Phối hợp với Báo Cao Bằng tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho  cho trên 50 cán bộ công đoàn của LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc.
        - Đôn đốc các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tiếp tục hưởng ứng, ủng hộ cuộc vận động "Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa".
         - Chỉ đạo các cấp công đoàn vận động CNVCLĐ sử dụng dịch vụ trả sau và Dcom trả sau của Viettel theo chỉ đạo của Tỉnh để xây dựng quỹ mua bò cho người nghèo biên giới.
          - Đôn đốc các cấp công đoàn vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục tham gia hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn phát động.
          2. Công tác Nữ công:
          - Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các cấp CĐ tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 4 năm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2014; trang bị gần 2.000 cuốn Thông tin Phụ nữ 20/10 cho các CĐ cơ sở;
          - Tổ chức khảo sát 02 điểm trường của huyện Nguyên Bình để đơn vị Trường Sỹ quan Chính trị Bộ Quốc phòng đến tặng quà, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho học sinh từ ngày 25 - 26/10/2014.
          - Chỉ đạo các cấp CĐ tiến hành khảo sát nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo...
          3. Hoạt động văn nghệ, thể thao:
         - Hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Cao Bằng 3/10 và ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Nổi bật có Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức giải bóng đá CNVCLĐ năm 2014. Tham gia có gần 100 vận động viên của 07 đơn vị trực thuộc .
          III - Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra:
          - Ban hành kết luận kiểm tra Công đoàn ngành Công thương và 03 CĐCS trực thuộc CĐ Ngành.
          - Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN và kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại quỹ do Công đoàn phát động đối với Công đoàn Viên chức tỉnh.
         - Chỉ đạo, đôn đốc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện kiểm tra CĐCS năm 2014 theo kế hoạch đã xây dựng.
 IV- Công tác tài chính:
- Thu kinh phí Công đoàn được trên 15 tỷ đồng đạt 64,7 % dự toán.
- Cấp KPCĐ cho CĐ cấp dưới gần 12 tỷ đồng bằng 75 % dự toán.
- Đối chiếu thanh toán nộp BHXH, BHYT tháng 10/ 2014; thanh toán chi hoạt động thường xuyên.
- Đôn đốc thu tài chính công đoàn 2 tháng cuối năm 2014;
- Phối hợp kiểm tra tài chính công đoàn cấp dưới, ban hành văn bản đôn đốc các cấp công đoàn lập dự toán 2015.
B - NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014.
I - Xây dựng tổ chức Công đoàn; Tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
1- Xây dựng tổ chức Công đoàn:
- Chỉ đạo các đơn vị báo cáo tổng kết năm và thống kê số liệu năm 2014.
- Tiếp tục công tác vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên trong các thành phần kinh tế.
             - Tiếp tục triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp theo Kế hoạch năm 2014 và Chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
  2-  Tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ:
              - Tiếp tục tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện chính sách pháp luật; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trong các thành phần kinh tế;
3- Công tác xã hội từ thiện; Công tác vay vốn trong CNVC - LĐ.
              - Tiếp tục đôn đốc, vận động quyên góp ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Triển khai tiến hành thẩm định, xét duyệt hồ sơ xin hỗ trợ làm nhà, sửa nhà từ Quỹ cho các đối tượng đủ điều kiện.
- Tiếp tục đôn đốc thu hồi vốn vay của các dự án đến thời hạn; Triển khai dự án vay vốn mới từ nguồn thu hồi.
4- Công tác thi đua, khen thưởng:
- Ban hành văn bản hướng dẫn TĐ-KT khối huyện, TP, ngành.
- Xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014; Thực hiện thi đua, khen thưởng cơ quan.
              - Tham gia kiểm tra tại 4 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La theo kế hoạch của Cụm thi đua 7 tỉnh biên giới; Chuẩn bị các điều kiện đăng cai tổ chức tổng kết thi đua Cụm.
II - Công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác nữ công
  1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
              - Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp triển khai, quán triệt, học tập tới cán bộ, đoàn viên Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp quy liên quan đến tổ chức Công đoàn;
- Tiếp tục vận động CNVCLĐ hưởng ứng, ủng hộ cuộc vận động " Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa";
- Phối hợp, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ.
 2- Công tác nữ công:
- Tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục triển khai Chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ" giai đoạn 2014 - 2018.
          - Tiếp tục tuyên truyền 02 Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" và "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt".
          - Tiếp tục vận động CNVCLĐ ủng hộ quỹ  "Vì nữ CNVCLĐ nghèo" giai đoạn 2013 - 2018 và quỹ "Nghĩa tình biên giới hải đảo" giai đoạn 2012 - 2016 năm 2014.
- Tổng hợp kết quả hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10).
III - Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra
             - Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch năm 2014 tại LĐLĐ huyện Phục Hoà & 03 đơn vị trực thuộc LĐLĐ huyện; kiểm tra LĐLĐ huyện Thạch An và LĐLĐ huyện Hà Quảng.
- Tiến hành kiểm tra đồng cấp việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn năm 2013 tại LĐLĐ tỉnh;
             - Tiếp tục h­­­ướng dẫn, đôn đốc, theo dõi UBKT công đoàn các cấp thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2014; Phối hợp liên ngành giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại của người lao động.
IV - Công tác tài chính
- Đôn đốc các cấp công đoàn tăng thu tài chính công đoàn, cấp kinh phí cuối năm cho các đơn vị trực thuộc
              - Hạch toán kế toán thu, chi NSCĐ, giải quyết các nghiệp vụ kế toán tài chính phát sinh trong tháng và báo cáo tăng giảm, trích chuyển BHXH, BHYT      
- Lập Tổng dự toán tài chính năm 2015 trình Tổng Liên đoàn phê duyệt.
             Trên đây là kết quả các mặt hoạt động công tác tháng 10 năm 2014 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2014 của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
 
Nơi nhận:                                                                                      TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
- Văn phòng Tỉnh uỷ;                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH 
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND- ĐBQH;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;                                                                          (Đã ký)
- UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo TT;
- Các Ban chuyên đề;
- Văn phòng Tổng Liên đoàn;                                                                Hà Nhật Lệ
- Đ/c Trịnh Thanh Hằng- UVĐCT TLĐ;
- Các LĐLĐ huyện, thành phố;
- CĐ ngành, CĐ Viên chức;
- CĐCS trực thuộc;
- L­ưu: TH, VT.
 
 
 

 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn