Liên đoàn Lao động kêu gọi người dân kiềm chế

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://www.youtube.com/watch?v=aHHWhWRy1PM

Các videos khác


phương pháp cán bộ...
Lượt xem: 254