ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
                        KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH CAO BẰNG
                                 LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
          ( Ban hành kèm theo Công văn số 314 / BTV-KT ngày20/11/2016 của BTV Hội LHPN tỉnh)
 
     Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/9/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 07/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Kế hoạch số 188/KH-ĐCT ngày 18/9/2015 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII;
     Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được long trọng tổ chức tổ chức 02 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 11 năm 2016 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng.
     I. BỐI CẢNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
      Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021 là Đại hội được tiến hành sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đại hội đã lĩnh hội và cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh vào phương hướng, nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.
     II. Ý NGHĨA ĐẠI HỘI
       Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước, xây dựng quê hương, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của xã hội đối với phụ nữ và tổ chức Hội LHPN.
       Với chủ đề "Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì Cao Bằng phát triển". Đại hội Đại biểu  phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XV đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ trong toàn tỉnh, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.
       Động viên mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh  lần thứ XVIII.
     III. ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI
     1. Đại biểu mời:
     - Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Cao Bằng; Đ/c Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Tuyết - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đại diện các Ban chuyên môn cử Trung ương Hội LHPN Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội; đến dự Đại hội có đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bằng, đại biểu Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lao động; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các Sở, Ban, ngành, các đoàn thể chính trị, LLVT trong tỉnh; Thường trực các huyện/thành ủy; Đại biểu các Công ty, Doanh nghiệp, các tổ chức Hội; Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ; Đoàn Đại biểu phụ nữ Quân khu I và các tỉnh bạn: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang; các đơn vị kết nghĩa, phối hợp hoạt động; các phóng viên báo, truyền hình địa phương và trung ương đén dự và đưa tin tuyên truyền Đại hội.
       2. Đại biểu chính thức: Tổng số đại biểu được triệu tập dự Đại hội ĐBPN tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 200 đ/c. Đại hội có mặt 199/200 Đại biểu phụ nữ tiêu biểu đại diện cho trên 81 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Trong đó:
      + Đại biểu là ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 là 33 đại biểu chiếm 16,5%/ tổng số đại biểu;
      + Đại biểu được bầu qua Đại hội ĐBPN các huyện/thành phố/đơn vị trực thuộc 159 đại biểu chiếm 79,5%/ tổng số đại biểu;
      + Đại biểu chỉ định thuộc cơ quan Hội LHPN tỉnh, các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh 08 đại biểu chiếm 4%/ tổng số đại biểu.
        Các đại biểu dự Đại hội ĐBPN tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều là những cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ công nhân viên chức lao động, doanh nghiệp nữ, cán bộ lãnh đạo quản lý tiêu biểu trong phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội trên các lĩnh vực.
       3. Thành phần dân tộc: Đại biểu dân tộc Tày: 112 chị, dân tộc Nùng:  42 chị, an tộc Kinh:  14 chị, dân tộc Dao 16 chị, dân tộc Mông 11 chị, dân tộc Sán Chỉ 2 chị, dân tộc Cao Lan  01 chị.
         4. Độ tuổi đại biểu: Dưới 30 tuổi:  28 chị = 14%; Từ 31 - 44 tuổi:  123 chị = 61,5%; Trên 45 - 55 tuổi:  48 chị = 24%, Trên 55 tuổi:  01 chị = 0,5%.
        - Đại biểu cao tuổi nhất 59 tuổi ( chị Lương Thị Tuyên, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 20, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng).
        - Đại biểu ít tuổi nhất 23 tuổi (chị Mã Thị Cẩm Huyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Long, huyện Hạ Lang).
        5. Trình độ đại biểu
       5.1. Trình độ văn hóa: Trung học phổ thông 187 chị  = 93,5%; Trung học cơ sở 08 chị  = 4%; Tiểu học 05 chị  = 2,5%;
        5.2. Trình độ chuyên môn: Trên Đại học 8 chị  = 4%; Đại học 84 chị  = 42%; Cao đẳng 15 chị  = 7,5%;Trung cấp 65 chị  = 32,5%; Sơ cấp 15 chị  = 7,5%.
        5.3. Trình độ  Lý luận Chính trị: Cao cấp 33 chị  = 16,5%; Trung cấp 45 chị  = 22,5%; Sơ cấp 28 chị  = 14%.
     IV. TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI
     1. Ngày thứ nhất: Ngày 24 tháng 11 năm 2016
      Buổi sáng:  Đoàn Đại biểu dự Đại hội dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó, huyện Hà Quảng; Tổ chức hội  nghị Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thú XIII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 để thống nhất nội dung của Đại hội.
Buổi chiều: Đại hội tiến hành Đại hội trù bị  Bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 07 đ/c; Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 đ/c; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 05 đ/c; Thông qua Chương trình, nội quy Đại hội; Quán triệt Quy chế Bầu cử của hệ thống Hội LHPN Việt Nam; Chia tổ và thảo luận tại tổ các văn kiện của Đại hội, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu.
     2. Ngày thứ hai: 25 tháng 11 năm 2016: Đại hội Khai mạc chính thức
     Buổi sáng: Đồng chí Chủ tịch Hà Nhật Lệ, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIV đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Sau diễn văn khai mạc, Đại hội nghe báo cáo tóm tắt đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội LHPN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016- 2021; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XIV; nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Đại hội nghe một số tham luận của các đơn vị; phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ý kiến phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam. Đại Hội đã bầu ra Ban chấp hành tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 37 chị.
    Buổi chiều: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh khóa XV và các chức danh chủ chốt; Đại hội nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất BCH Hội LHPN khoá XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ Đại hội phụ nữ tỉnh. 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.
     Buổi tối: Đại hội tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Cao Bằng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Hội LHPN thành phố tổ chức tại Sân Tượng đài Hồ Chí Minh; Hội LHPN huyện Hòa An tổ chức tại Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An.
          V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI      
          1. Báo cáo của BCH Hội LHPN tỉnh khóa XIV  đánh giá về phong trào phụ nữ giai đoạn 2011-2016:
- Phụ nữ nông thôn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Lao động nữ tích cực phát huy sáng kiến, góp sức tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng. Các nữ doanh nhân năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức của tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu để doanh nghiệp đứng vững và phát triển, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, nhân đạo. 
- Nữ cán bộ, công chức, viên chức, khối lực lượng vũ trang phấn đấu giỏi việc nước, đảm việc nhà; trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tự khẳng định mình ở từng vị trí công tác. Đội ngũ nữ trí thức tiếp tục tăng cả về số lượng, chất lượng và được trẻ hóa. Phụ nữ ngành giáo dục - đào tạo thi đua “Dạy tốt, học tốt”, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Phụ nữ ngành y tế với phong trào người thầy thuốc giỏi phải như mẹ hiền đã nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức, đóng góp lớn cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phụ nữ trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
 - Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ ngày càng tích cực, chủ động tham gia các hình thức dân chủ trực tiếp ở cộng đồng. Cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng, cơ quan dân cử, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã đóng góp tích cực vào việc lãnh đạo, quản lý. phương. Giữ vai trò chủ chốt xây dựng gia đình hạnh phúc, chị em đã tích cực lao động tạo thu nhập, tổ chức tốt cuộc sống gia đình; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam.
2. Đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ 2011-2016:
* Công tác tuyên truyền, giáo dục đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ mọi mặt của phụ nữ: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội được triển khai gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nội dung phong phú, hình thức đa dạng; thực hiện hiệu quả các đề án, tiểu đề án tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, về phẩm chất đạo đức Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang.  Nhiều cơ sở Hội đã chủ động phản ánh và tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ, của nhân dân.
* Hoạt động Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững được đẩy mạnh:  Các chương trình, các hoạt động của Hội đều hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; xây dựng và thực hiện một số dự án, đề án hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, hướng tới thay đổi hành vi theo chiều hướng tích cực về nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Thường xuyên quan tâm vận động phụ nữ tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và công tác hậu phương quân đội; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo, từ thiện.
* Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững ngày càng đa dạng, thiết thực, hiệu quả và đạt được những kết quả nổi bật:  Các cấp Hội tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả coi trọng phát huy nội lực của phụ nữ, nâng cao tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ nhau trong sản xuất để hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Các mô hình "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế"; Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới… được triển khai thực hiện, duy trì hoạt động tại cơ sở; nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT duy trì nguồn vốn trên 700 tỷ đồng với trên 22.000 hộ vay phát triển kinh tế; Các cấp Hội quan tâm việc hỗ trợ vốn gắn với tổ chức các hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm, hướng dẫn các kỹ năng về kinh doanh, lập kế hoạch sản xuất, maketting…phối hợp, tổ chức  đào tạo nghề cho 1.622 lao động nữ; Công tác vận động thực hành tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất tại chi hội đã huy động được sự tham gia đông đảo của hội viên, phụ nữ, kết quả có tổng dư tiết kiệm đạt trên 26 tỷ đồng hỗ trợ 1.365 hội viên khó khăn vay hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh.
* Nội dung, phương thức hoạt động của Hội tiếp tục đổi mới; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn; năng lực tổ chức ngày càng được nâng lên: Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ là các cấp Hội đã chú trọng thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực đối với phụ nữ; đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ.  
* Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả rõ nét, góp phần mở rộng hợp tác, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội: Năm 2014, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức chương trình giao lưu hợp tác về công tác phụ nữ giai đoạn 2014-2017.  Hội LHPN hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về giao lưu hợp tác với mục tiêu: Cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; Tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục, quản lý lao động nữ qua biên giới và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho lao động nữ; Tăng cường giao lưu hợp tác kinh tế. Định kỳ 2 năm 1 lần, hai bên tổ chức đoàn đại biểu thăm, trao đổi công tác, hỗ trợ tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Hội, giao lưu hợp tác kinh tế biên giới và bảo vệ an ninh Tổ quốc.
3. Các báo cáo tham luận tại Đại hội
- Có 22 tham luận của các cấp Hội trong toàn tỉnh, trong đó:
+ 03 tham luận của các Sở, ngành: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Nguyên Bình;
+ 05 tham luận của cấp huyện, thành, đơn vị trực thuộc: Hội LHPN huyện Hà Quảng, Thành phố, Phục Hòa,  Nguyên Bình, Hội phụ nữ Công an tỉnh;
+ 05 tham luận của Hội LHPN cấp xã, phường, thị trấn: xã Nam Tuấn, huyện Hòa An; xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh; xã Đa Thông, huyện Thông Nông; xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm; xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên;
+ 03 tham luận cấp Chi hội phụ nữ: Xóm Phiêng Sáng, xã Cô Ba, Bảo Lạc; xóm Khau Lừa, xã Vinh Quý, Hạ Lang; phòng tham mưu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
+ 06 tham luận cá nhân: Chị Triệu Mùi Xiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Thái Học, huyện Nguyên Bình; Chị Mạc Thị Huế, Chủ tịch Hội LHPN xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh; Chị Hoàng Thị Thanh Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã Canh Tân, huyện Thạch An; Chị Nông Thị Vân, Ủy viên BCH Hội phụ nữ cơ sở bộ đội biên phòng tỉnh; Chị Lê thị Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục; chị Đinh Thị Thùy, thành viên Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Ngân Hà..
Các tham luận đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần đưa phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN tỉnh ngày càng phát triển, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình giai đoạn cách mạng mới.
4. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 5 năm tới (2016- 2021)
5.1. Mục tiêu của Đại hội là: Phụ nữ Cao Bằng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
5.2. Đại hội xác định 9 chỉ tiêu cụ thể:
1) 100% cơ sở Hội tổ chức quán triệt, học tập các nội dung của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong đó 100% cán bộ Hội, 80% trở lên hội viên, phụ nữ được học tập; hằng năm phấn đấu 85% trở lên cán bộ Hội và 65% trở lên hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua.
2) 100% các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% cán bộ Hội và 90% trở lên hội viên, phụ nữ. Đến cuối nhiêm kỳ toàn tỉnh có 1.000 tin/bài giới thiệu về điển hình, mô hình, hoạt động Hội, phong trào phụ nữ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Hội, báo TW và địa phương .
3) Hằng năm, mỗi cơ sở Hội biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng được ít nhất  05 điển hình là cá nhân, tập thể tiêu biểu có mô hình/cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4) Mỗi cơ sở Hội hằng năm tổ chức được ít nhất 01 hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp hoặc tổ chức tham quan địa danh lịch sử. 80% Hội LHPN xã, phường, thị trấn có tủ (hòm, ngăn) sách và tổ chức cho hội viên, phụ nữ đọc, học và áp dụng kiến thức bổ ích trong sách, báo.
5) Hằng năm, mỗi cơ sở Hội giúp thêm được từ 01 - 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; mỗi cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương ít nhất 01 phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
6) 70% hộ gia đình có trẻ từ 0-16 tuổi được cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi, dạy con, cháu theo từng giai đoạn phát triển; 70% hội viên, phụ nữ được bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc bằng nhiều hình thức.
7) Hằng năm, các cơ sở Hội (còn hộ nghèo) giúp được ít nhất 01 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; cuối nhiệm kỳ mỗi huyện/thành phố duy trì hoạt động hiệu quả ít nhất từ 02 tổ/nhóm phụ nữ liên kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hỗ trợ vốn vay ít nhất cho 100 lao động nữ để khởi sự kinh doanh hoặc khởi nghiệp từ nguồn quỹ Hội.
8) Hằng năm, toàn tỉnh phát triển được trên 1.000 hội viên mới trở lên; 85% chi hội có quỹ Hội; không có cơ sở Hội xếp loại yếu; 100% cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh/huyện/thành phố, Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở đạt chuẩn quy định theo vị trí, chức danh. 100% cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 01 lần/nhiệm kỳ.
9) Hằng năm, các cấp Hội giám sát có hiệu quả ít nhất 01 chính sách, luật pháp; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 01 văn bản dự thảo có liên quan. Đến cuối nhiệm kỳ, cấp tỉnh tham mưu đề xuất ít nhất 02 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ.
3. Phong trào thi đua và các cuộc vận động         
1) Đại hội xác định tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”: Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thi đua theo định hướng của Trung ương Hội phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tích cực xây dựng và nhân diện rộng gương hội viên, phụ nữ tiêu biểu, kịp thời đề xuất các hình thức khen thưởng...để thi đua thực sự trở thành động lực của phong trào phụ nữ.
2) Thực hiện 02 cuộc vận động xuyên suốt nhiệm kỳ 2016-2021:
- Cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin-Tự trọng- Trung hậu-Đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Chủ động lựa chọn các nội dung phù hợp để chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.
4. Đại hội lựa chọn 2 nhiệm vụ đột phá:
1) Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi hội.
2) Thành lập 02 chi nhánh thuộc Quỹ Chung sức giảm nghèo hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại các huyện.
5. Thực hiện  3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội:
1) Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc.
2) Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường.
3) Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và chủ động hợp tác quốc tế
6. Thực hiện 6 nhóm giải pháp lớn:
1) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của các cấp Hội
2) Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp
3) Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội, xây dựng phong cách làm việc khoa học, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức, bệnh thành tích
4) Duy trì, nhân rộng một số mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả tại các địa phương
5) Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất chính sách, phản biện xã hội
6)  Mở rộng các hoạt động liên kết, phối hợp, tăng cường khai thác các nguồn lực xã hội.
      7. Phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Tại phiên khai mạc trọng thể, đồng chí Đàm Văn Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - CHủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu chỉ đạo Đại hội thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với phong trào phụ nữ và tổ chức Hội.  Đồng chí Phó Bí thư đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ "Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì Cao Bằng phát triển" thể hiện tình cảm ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp Hội trong nhiệm nhiệm kỳ 2011-2016.
8. Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Đ/c Nguyễn Thị Tuyết - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Đồng chí đã ghi nhận những kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Cao Bằng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị: Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đại biểu dự Đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn để bầu ra BCH mới gồm những đ/c đủ đức, đủ tài, đảm bảo tập thể BCH thật sự là tập trung trí tuệ, đủ sức gánh vác và hoàn thành trách nhiệm. Đồng chí bày tỏ niềm tin tưởng rằng: Phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể BCH cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Cao Bằng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV đề ra.
9. Đại hội bầu cử BCH Hội LHPN tỉnh khóa XV và các chức danh lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016-2021
Đại hội đã quyết định số lượng BCH Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 là 37 ủy viên, Đại hội đã thống nhất cao bầu 37 ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức bầu cử biểu quyết.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào chiều ngày 25/11/2016 đã quyết định số lượng Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh là 11 ủy viên, tại kỳ họp thứ nhất của BCH đã bầu 11 ủy viên BTV, bầu 01 Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. BCH Hội LHPN tỉnh khóa XV đã thống nhất cao bầu Đ/c Hà Nhật Lệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh lần thứ XIV tiếp tục tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XV; bầu các Đ/c Hứa Thị Hậu, Nguyễn Thị Lâm, Lục Thị Nga là Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh lần thứ XIV tiếp tục tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV thể hiện tính kế thừa và đổi mới, mở rộng tính liên hiệp, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và gắn bó sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ và gánh vác trọng trách mà Đại hội đã tin tưởng giao phó.
10. Đại hội bầu đoàn đại biểu phụ nữ của tỉnh dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 -2022 gồm 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.
Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XV kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khắc phục khó khăn, thách thức,năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần tích cực thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng mà nghị quyết Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII đề ra, phấn đấu vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ./.
 
                                                                 BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH
 
 
 

Fanpage