ĐỀ CƯƠNG
                                                            TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM
                                  NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CAO BẰNG (04/4/1947 – 04/4/2017)
     Cao Bằng là một tỉnh miền núi, biên giới nằm trên giải đất miền Đông bắc Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng trong các thời kỳ lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Phía Bắc và đông bắc giáp tỉnh Quảng Tây Trung quốc, có đường biên giới dài 339 km. Phía Nam giáp hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Cạn; Phía Tây giáp hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.
     Ra đời cùng với phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam, ở thời điểm nào đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn Cao Bằng vẫn phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân. Đóng vai trò làm nòng cốt trong các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
     Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phối hợp của các Ban, Ngành, đoàn thể quần chúng trong tỉnh. Phong trào CNVCLĐ và Công đoàn Cao Bằng đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, luôn luôn phấn đấu vươn lên, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
     I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN CAO BẰNG (1946-1954)
     Sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Phong trào cách mạng ở Cao Bằng cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước vẫn phải đương đầu với nhiều kẻ thù lại thêm nạn đói do hậu quả của Nhật, Pháp gây ra, tình thế cách mạng trở nên vô cùng phức tạp. Một vấn đề đặt ra trong giai đoạn này cho đội ngũ công nhân là: phải nhanh chóng liên kết với các tổ chức của Hội công nhân cứu quốc [1] trong cả nước thì mới đủ sức để giữ vững, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.
      Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của sự nghiệp cách mạng cần thống nhất về tổ chức Hội công nhân cứu quốc trên phạm vi cả nước. Tại hội nghị Đại biểu công nhân cứu quốc cả nước họp ngày 20/6/1946, đã quyết định đổi tên Hội công nhân cứu quốc thành Công đoàn và ngày 20/7/1946 Tổng LĐLĐ Việt Nam chính thức thành lập.
     Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, để kiện toàn các tổ chức quần chúng, củng cố và phát triển hệ thống tổ chức Công đoàn. Đầu năm 1947 Tổng LĐLĐ Việt Nam đã cử đồng chí Hạ, cán bộ của Tổng LĐLĐ đến Cao Bằng chuẩn bị thành lập Công đoàn tỉnh. Ngày 04/4/1947 Công đoàn tỉnh Cao Bằng được thành lập. Tỉnh ủy đã cử đồng chí Lê Bình công nhân xưởng cơ khí Lê Tổ sang làm công tác chuyên trách công đoàn, với cương vị là thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh.
Ngay sau khi Liên hiệp Công đoàn tỉnh được thành lập, các công đoàn bộ phận lần lượt ra đời. Trước hết là công đoàn thị xã (nay là Thành phố) do đồng chí Sinh làm thư ký, sau đó Công đoàn mỏ thiếc (Xí nghiệp Bình Ca) được thành lập do đồng chí Lê Hiếu phụ trách…
Sự ra đời của Liên hiệp Công đoàn tỉnh Cao Bằng có ý nghĩa to lớn trong việc tổ chức, động viên công nhân và đoàn viên công đoàn hăng hái tham gia  đóng góp sức người, sức của bảo vệ chính quyền cách mạng, tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
    Bên cạnh việc chăm lo xây dựng tổ chức, vận động thành lập Công đoàn, tổ chức công đoàn tỉnh còn chú trọng tập hợp công nhân bằng cách tổ chức các trại di cư, thiết lập các công binh xưởng chuyên sản xuất vũ khí, lựu đạn… đi sâu làm công tác dân vận, giải thích cho CNLĐ hiểu thêm âm mưu xâm lược của kẻ thù; Chính quyền với Công đoàn động viên nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, xây dựng lại một số xưởng sản xuất do đó thời điểm năm 1949 số đoàn viên toàn tỉnh khoảng 1.200 người. Những năm 1948-1950 tình hình chiến sự căng thẳng, ác liệt, công nhân lao động và nhân dân tỉnh Cao Bằng đã cùng nhau đánh giặc làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù. Năm 1950 do yêu cầu nhiệm vụ của ngành, tỉnh đã chỉ đạo đồng chí Bùi Trung Lương làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Trước mắt, còn nhiều khó khăn thách thức, song phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh mọi mặt hoạt động nhằm đưa cuộc kháng chiến đến toàn thắng được đông đảo CNVC trong tỉnh hăng hái tham gia.
     Vào thời điểm cuối năm 1951 đầu năm 1952, do yêu cầu công tác của tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam bổ sung đồng chí Trần Quốc Bình làm thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Cũng trong thời gian này được sự quan tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên hiệp Công đoàn tỉnh được tăng cường hàng loạt cán bộ từ miền xuôi như các đồng chí: Hoàng Thế Phiệt, Doãn Mầu, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Thịnh…Cơ quan của Liên hiệp Công đoàn di chuyển lên Pác Gà (Nước Hai), rồi Bản Vạn, Khau Lừa (gần phố Cao Bình). Bộ phận văn phòng Liên hiệp Công đoàn được bổ sung  thêm cán bộ kiện toàn tổ chức. Đầu năm 1953, đồng chí Nguyễn Trương được chỉ định làm thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh.
Như vậy, việc kiện toàn, củng cố tổ chức, tăng cường đội ngũ cán bộ công đoàn đánh dấu bước chuyển biến mới về chất nhất là phong trào công nhân công đoàn Cao Bằng, đặc biệt là việc thành lập công nhân trí thức có tác dụng thúc đẩy các hoạt động phục vụ kháng chiến ngày càng hiệu quả hơn. Tính đến cuối năm 1952 toàn tỉnh có 1.800 đoàn viên Công đoàn.
     Do yêu cầu của kháng chiến, nhu cầu đảm bảo chi viện cho tiền tuyến ngày càng lớn. Với tinh thần vượt khó  khăn, khắc phục hậu quả sau chiến tranh; cán bộ công nhân tỉnh đã ra sức thi đua xây dựng Cao Bằng thành hậu phương vững chắc với quyết tâm thực hiện khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”. Cùng với công cuộc xây dựng mọi mặt của hậu phương kháng chiến, Công đoàn Cao Bằng đã vận động CNLĐ, nhân dân tham gia, chi viện sức người, sức của cho chiến thắng Điện Biên Phủ. Tính riêng đợt đầu tiên cả tỉnh đã huy động được 1.034 người đi phục vụ dài ngày cho chiến dịch, với gần 2.000 tấn lương thực của Cao Bằng đã được kịp thời chuyển ra mặt trận bằng các phương tiện thô sơ, góp phần làm nên thắng lợi lịch sử Điện Biên phủ.
     Cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp đã kết thúc thắng lợi vẻ vang. Một giai đoạn lịch sử mới được mở ra đối với dân tộc Việt Nam, giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
     II. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN CAO BẰNG TRONG THỜI KỲ XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1955 – 1975).
     Sau khi hoàn toàn giải phóng, miền Bắc đã bắt tay ngay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời phát triển kinh tế về mọi mặt làm chỗ dựa, căn cứ địa, hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam.
     Năm 1955 số đoàn viên công đoàn tỉnh Cao Bằng là 3.500 đoàn viên. Liên hiệp Công đoàn tỉnh đặt ra nhiệm vụ cho các cấp công đoàn là: Động viên công nhân, viên chức ra sức thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, công tác; Tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương, chăm lo đời sống cho người lao động, xây dựng ý thức tổ chức công đoàn, ý thức của giai cấp công nhân trong xã hội mới.
     Để ổn định vể tổ chức, ngày 24/4/1957, Đại hội Liên hiệp Công đoàn toàn tỉnh lần thứ nhất đã được khai mạc tại Nhà hát thị xã Cao Bằng. Tới dự Đại hội có 102 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên Công đoàn tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Lê Kim Hải thay mặt Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh trình bày báo cáo công tác công đoàn năm 1957, đồng chí Bùi Trung Lương trình bày trước Đại hội về Luật Công đoàn. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Lương làm thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh, đồng chí Lê Kim Hải – Phó Thư ký và 13 đồng chí trong Ban chấp hành[2] (BCH).
     Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ chức năng của Công đoàn trong năm 1957 là: Phát triển Công đoàn cơ sở, phát động quần chúng, cán bộ công nhân viên tập trung sức lực trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, Công đoàn các cấp đã phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển, ổn định đời sống CNVC; Sự phát triển đó được biểu hiện qua các mặt kinh tế: Về nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, bưu điện, văn hóa thể dục thể thao, y tế [3].
     Ba năm khôi phục lại kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh ổn định đời sống nhân dân là những năm tháng diễn ra vô cùng gay go phức tạp. Nhưng sau ba năm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng trong đó có sự động viên nhiệt tình, sáng tạo của tổ chức Công đoàn các cấp,các ngành từ cuộc vận động cải cách dân chủ đem ruộng cày cho nông dân đến việc sắp xếp lại các ngành kinh tế văn hóa, xã hội dần vào hoạt động quy củ. Thành quả ấy đã được Đảng bộ tỉnh tặng cờ Công đoàn khá nhất và được công nhận là ngành có nhiều tiến bộ về mặt tổ chức. Đây là niềm cổ vũ lớn lao đối với Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Do vậy Liên hiệp Công đoàn tỉnh không ngại gian khổ góp sức mình tạo ra cơ sở vật chất chuyển sang một thời kỳ lịch sử mới, cải tạo xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
     Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ là: Ra sức phát triển hơn nữa nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lâm nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế. Đồng thời có kế hoạch từng bước, từng mặt từng vùng nhằm nâng cao đời sống kinh tế, chính trị cho  nhân dân, chuẩn bị tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
     Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ đề ra, từ ngày 24 đến 28/3/1960 tại Nhà hát Thị xã, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Cao Bằng đã tiến hành Đại hội lần thứ hai. Tới dự Đại hội có 132 đại biểu đại diện cho 6.176 đoàn viên công đoàn tỉnh. Đại hội đã kiểm điểm quá trình hoạt động của nhiệm kỳ trước và bầu ra BCH mới gồm 21 đồng chí [4]. Đồng chí Lê Kim Hải được bầu giữ chức Thư ký, đồng chí Phạm Bỉnh Ry phó thư ký. Đại hội đã xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức trong ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế văn hóa, xã hội: Tất cả CNVCLĐ đoàn kết, nâng cao ý thức làm chủ, từng đoàn viên Công đoàn phải tự xây dựng cho mình ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong quản lý xí nghiệp.
Để xây dựng Công đoàn vững mạnh về tổ chức, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu mới, Liên hiệp Công đoàn tỉnh đã củng cố hệ thống tổ chức công đoàn từ tỉnh đến công đoàn cơ sở, đưa số đoàn viên công đoàn cả tỉnh lên 6.688 đoàn viên, với 20 CĐCS, 24 công đoàn bộ phận, 342/345 tổ sản xuất chuyên môn có tổ chức công đoàn.
Với các phong trào thi đua “Giành vụ đông xuân thắng lợi, phong trào sản xuất tiết kiệm” của Ty Nông nghiệp; phong trào ba kiểm: “Đi kiểm, nghỉ kiểm, về kiểm” của công nhân công đoàn quốc doanh vận tải; phong trào ba tìm “Tìm hiện tượng, tìm nguyên nhân và tìm biện pháp sửa chữa” của công nhân Mỏ Tĩnh Túc…Công nhân vừa học vừa làm nhưng quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra để chào mừng Đại hội liên hoan Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ hai (03/6/1958). Sau Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Liên hiệp Công đoàn tỉnh tổ chức Đại hội liên hoan Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn tỉnh. Đại hội đã biểu dương thành tích CNVCLĐ, Công đoàn trong ba năm khôi phục kinh tế [5].
     Giữa lúc cả tỉnh đang ra sức thi đua lao động để thực hiện Nghị quyết của Đại hội, chào mừng Đại hội Liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua. Đội ngũ CNLĐ và tổ chức công đoàn vô cùng đau buồn khi được báo tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Công đoàn tỉnh đã biến đau thương thành hành động cách mạng, qua phong trào "Hành động nhớ ơn Hồ Chủ Tịch" CNLĐ cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác học tập làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch. Thực hiện lời dạy của Bác, cả mỏ đã rộ lên phong trào thi đua quyết tâm lao động đảm bảo năng suất, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
    Năm 1959 Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ra Nghị quyết cải thiện đời sống, Nghị quyết đã được Liên hiệp Công đoàn tỉnh thực hiện triệt để. Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự giúp đỡ của các ngành chuyên môn, công đoàn Cao Bằng đã tìm mọi biện pháp để không những cải thiện đời sống mà còn tạo điều kiện lao động cho quần chúng. Để giải quyết việc làm cho CNVCLĐ, Công đoàn đã đề nghị với cơ quan chuyên môn xây dựng 400 gian nhà ăn, ở cho 80 đôi vợ chồng chưa có nhà ở, bồi dưỡng cho 50 cấp dưỡng đủ trình độ nấu ăn để CNVCLĐ có đủ sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác Bảo hiểm xã hội cũng được quan tâm. Liên hiệp Công đoàn tỉnh đề nghị Tổng LĐLĐ nghiên cứu, đề nghị Chính phủ giải quyết chế độ hưu trí đối với những công nhân hết tuổi lao động, bố trí nghỉ thai sản sớm hoặc làm việc làm phù hợp với những phụ nữ mang thai…
      Trong ba năm (1958-1960) cải tạo xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế Liên hiệp Công đoàn tỉnh có 09 biên chế, cán bộ thiếu nhưng trong quá trình hoạt động đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn cơ sở xung phong đảm nhận công việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, được Tỉnh ủy đánh giá là cơ quan có những bước phát triển mới, trong hoạt động của mình đã xuất hiện nhiều chiến sĩ thi đua và anh hùng lao động. Những cố gắng của CNLĐ, Liên hiệp Công đoàn tỉnh đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và chính trị của tỉnh.
     Tháng 2 năm 1961, Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ hai đã họp đề ra nhiệm vụ của phong trào công đoàn cả nước trong giai đoạn mới là: Tổ chức giáo dục cán bộ CNVCLĐ phát huy khí thế tích cực làm chủ của quần chúng mau chóng nắm được kỹ thuật tiến tiến để hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, trước mắt thi đua hoàn thành thắng lợi vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững lên CNXH, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất [6].
     Tháng 3 năm 1961, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội lần thứ V. Đại hội đã quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng của đất nước và vạch ra phương hướng nhiệm vụ 5 năm lần thứ nhất. Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ II. Đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Cao Bằng bắt tay vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Với khí thế phấn khởi tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng CNXH và đấu tranh thống nhất nước nhà. Đầu năm 1961 Liên hiệp Công đoàn tỉnh đã chỉ đạo CNVCLĐ thực hiện phong trào “Gió đại phong, sóng Duyên Hải, cờ ba nhất và tiếng trống Bắc Lý” đây là những lá cờ đầu của ngành Công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục…
     Trong lúc Cao Bằng đang rộ lên phong trào thi đua sản xuất giành thắng lợi về  lương thực thực phẩm, ngày 16/3/1962 tại nhà hát Thị xã Cao Bằng Liên hiệp Công đoàn tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ III. Đại hội đã kiểm điểm đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua. Đại hội đã bẩu đồng chí Dương Công Khởi làm Thư ký, đồng chí Đinh Ngọc Sang và Hứa Thị Xuân Đào làm Phó Thư ký Công đoàn tỉnh Cao Bằng. Tổ chức Công đoàn từ đây được kiện toàn mạnh hơn, số đoàn viên công đoàn càng đông hơn.
     Ngày 25/9/1963 giữa lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn thể CNVCLĐ, công đoàn tỉnh đang phấn khởi trước những thành quả đã đạt được, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI. Trong Nghị quyết của Đại hội có phần nói rõ về nhiệm vụ của công đoàn là phải nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết của Ban Bí thư Trung ương về công tác công đoàn, phải nâng cao vị trí cuả công đoàn trong mọi hoạt động xã hội làm cho công đoàn thật sự trở thành trường học của CNXH….
     Vừa sản xuất vừa chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm trong hai năm 1964-1965. Cùng với phong trào chung của cả nước Liên hiệp Công đoàn tỉnh đã có kế hoạch đi sâu vào từng mặt kinh tế, chính trị - xã hội, động viên CNVCLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ trước mắt là sản xuất và chiến đấu. Phong trào “Ba sẵn sàng, phụ nữ đảm đang”, phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” được Đảng và nhân dân cả tỉnh hưởng ứng. Nhiệm vụ Công đoàn lúc này là phải nâng cao ý chí của mình trong mọi hoạt động xã hội làm cho công đoàn thật sự trở thành trường học về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, trường học của CNXH, nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt cho CNVCLĐ; Giáo dục tổ chức vận động CNVCLĐ nâng cao ý thức cách mạng phấn đấu tự lực cánh sinh thực hành tiết kiệm, mở rộng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thành tổ đội lao động XHXN thực hiện cuộc vận động ba xây, ba chống đẩy mạnh sản xuất công tác đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước đặt ra.
     Tháng 4 năm 1964 tại cơ quan Liên hiệp Công đoàn tỉnh, Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ 4 đã triệu tập. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Trương làm Thư ký công đoàn tỉnh, đồng chí Hứa Thị Xuân làm Phó Thư  ký. Đai hội đã hạ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phấn đấu trở thành tổ lao động XHCN trên mọi lĩnh vực.
     Thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) Cao Bằng từ một tỉnh miền núi nghèo nàn, lạc hậu tàn dư chế độ cũ, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, cán bộ CNVCLĐ đã từng bước vượt qua khó khăn thử thách. Trong thời gian thực hiện Kế hoạch, Công đoàn tỉnh đã phát động các phong trào thi đua: “Chắc tay súng, vững tay cày”, phong trào thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai” đối với nông nghiệp, phong trào thi đua “Ngày thứ 7 đẩy mạnh sản xuất” của mỏ thiếc….Công lao của Công đoàn đã góp phần xứng đáng vào xây dựng kinh tế, chính trị, xã hội tạo cơ sở xây dựng CNXH ở miền Bắc đấu tranh chống đế quốc Mỹ, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
     Năm 1965, sau khi đế quốc Mỹ bị thất bại nặng nề trong chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam, Mỹ tiếp tục tiến hành chiến tranh cục bộ.Trước tình hình mới cực kỳ gay go, phức tạp. Hội nghị lần thứ 13 BCH Tổng Công đoàn Việt Nam đã xác định: “Trước tình hình khẩn trương cấp bách lúc này hơn lúc nào hết giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn cần nêu cao ý chí tiên phong cách mạng, tích cực ủng hộ cách mạng miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà”[7].
Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cấp công đoàn kết hợp với chuyên môn động viên CNVCLĐ di chuyển cơ quan, sơ tán tránh địch bắn phá, vận động quần chúng tham gia xây dựng kinh tế trong thời chiến. Các tổ chức công đoàn Nhà máy, xí nghiệp, công nông, lâm trường đã chuyển biến về mặt tư tưởng sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ trong hoàn cảnh nào.
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ VII và Nghị quyết số 21 của BCH Tổng Công đoàn Việt Nam. Liên hiệp Công đoàn tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ V. Đại hội được tổ chức tại hội trường A10 Ủy ban hành chính tỉnh. Đồng chí Dương Công Khởi được bầu làm Chánh Thư ký Công đoàn tỉnh, đồng chí Đỗ Quang Tụ Phó Thư ký. Đại hội đã thông qua báo cáo nhiệm kỳ, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ mới của công đoàn năm 1969 – 1970: “Giáo dục, tổ chức động viên CNVC phát huy vai trò làm chủ tập thể, truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đẩy mạnh cao trào thi đua chống Mỹ cứu nước, hăng say sản xuất, công tác hoàn thành kế hoạch nhà nước, thiết thực tham gia quản lý xí nghiệp, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, trước mắt phát động CNVC tham gia xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất…, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ra sức xây dựng tổ chức và cải tiến sự chỉ đạo của công đoàn tỉnh xuống công đoàn các cấp, thực hiện khẩu hiệu tất cả  phục vụ cho cơ sở” [8].
     Để thực hiện nhiệm vụ trên, Liên hiệp Công đoàn tỉnh đã tổ chức Hội nghị CNVCLĐ tham gia xây dựng và bàn biện pháp xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh các phong trào thi đua chống Mỹ cứu nước, quyết tâm thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1969.
     Tháng 3 năm 1972 tại Trường Đảng tỉnh (km4), Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VI họp 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 2 năm 1972. Đại hội họp giữa lúc toàn Đảng, toàn dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn trên cả hai miền Nam Bắc. Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước trong những năm qua. Trước sự nỗ lực của cán bộ, CNVC, hoạt động công đoàn đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế của địa phương, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ III. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 194 của Ban Bí thư, kế hoạch, hướng dẫn của Tổng Công đoàn Việt Nam và Công đoàn khu tự trị Việt Bắc, về vận động CNVC đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện Nghị quyết 01 của Tổng Công đoàn về vận động phong trào “Bảo vệ và giữ vững sản xuất, thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt, sẵn sàng chiến đấu”, Nghị quyết 8, 9 của Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh mọi mặt công tác trước tình hình mới. Đại hội đã bầu đồng chí Dương Công Khởi Thư ký Công đoàn, đồng chí Đỗ Quang Tụ và đồng chí Chủ Điểm Phó Thư ký.
     Trong những năm khắc phục hậu quả chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1969-1972) Liên hiệp Công đoàn tỉnh và cơ sở đã có nhiều thành tích, nhất là chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tổng Liên đoàn và Chỉ thị của khu, tỉnh kịp thời tập trung vào sản xuất, chiến đấu ổn định đời sống của công nhân, công đoàn luôn đáp ứng những yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong mọi tình huống.
     Cuối năm 1972, đế quốc Mỹ bị thua trên cả hai miền Nam Bắc, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ngày 27 tháng 01 năm 1973 Hiệp định Pa ri được ký kết, đế quốc Mỹ rút quân khỏi Miền Nam chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Cao Bằng chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn hằn gắn vết thương chiến tranh ở miền Bắc do đế quốc Mỹ gây ra. Tiếp tục xây dựng CNXH, củng cố hậu phương tiếp tục chi viện cho chiến trường miền Nam đấu tranh giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
     Năm 1974, sau đợt sinh hoạt chính trị, học tập Nghị quyết của Đảng nhất là sau Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ III CNVC Cao Bằng đểu thấy được thành tích to lớn của công đoàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước những khó khăn, thuận lợi trong tình hình mới, trong năm 1974 Liên hiệp Công đoàn tỉnh tổ chức đã tổ chức Đại hội      Công đoàn tỉnh lần thứ VII. Đại hội đã bầu đồng chí Dương Công Khởi làm Thư ký Công đoàn, đồng chí Đỗ Quang Tụ làm Phó Thư ký. Cuối năm 1974 do yêu cầu công việc đồng chí Lê Minh về làm Thư ký Công đoàn thay đồng chí Dương Công Khởi.
     Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Niềm vui chiến thắng đã tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ công nhân Cao Bằng, phát huy truyền thống cần cù lao động, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, khai thác tiềm năng về lao động, vật tư, nguồn vốn phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.
     Nét nổi bật trong phong trào thi đua là phấn đấu giành danh hiệu tổ đội lao động XHCN. Bên cạnh việc vận động CNVC ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội còn thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ.
     III. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN CAO BẰNG TRONG CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU CÙNG CẢ NƯỚC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XHCN (1976-1986)
    Chiến thắng Mùa xuân năm 1975 đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi, nhân dân cả nước bắt tay vào xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
     Thực hiện Nghị quyết 245 của Bộ Chính trị về việc bỏ Khu tự trị Việt Bắc, ngày 04 tháng 3 năm 1976, Ban Thư ký Tổng Công đoàn ký Quyết định hợp nhất hai tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn thành tỉnh Cao Lạng. Công đoàn hai tỉnh cũng đã hợp nhất thành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Cao Lạng. Hội nghị hợp nhất ra Nghị quyết nhấn mạnh: "Mọi hoạt động của các cấp Công đoàn trong tỉnh,, nhất là công tác chính trị tư tưởng và tổ chức cán bộ phải tập trung vào việc động viên tinh thần cách mạng của CNVC cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong sản xuất và đời sống, dấy lên phong trào thi đua lao động, sản xuất và tiết kiệm sôi nổi, liên tục và đều khắp, phấn đấu giành “3 điểm cao” hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1976'' [9]. BCH lâm thời gồm 33 đồng chí, đồng chí Lê Minh làm Thư ký, đồng chí Đào Đình Oanh và Đỗ Quang Tụ làm Phó thư ký.
    Trong 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 01 năm 1978 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Lạng lần thứ nhất (coi đây là Đại hội lần thứ VII của Công đoàn Cao Bằng). Đại hội đề ra nhiệm vụ trọng tâm: "Xây dựng đội ngũ CNVC lớn mạnh về mọi mặt, có tinh thần, năng lực làm chủ tập thể, ra sức phát triển các ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Công nghiệp. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng CNXH, bảo vệ và chăm lo lợi ích chính đáng của CNVC, cải tiến tổ chức, phương pháp công tác, nâng cao năng lực tham gia quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, xây dựng Công đoàn vững mạnh” [10]. Đồng chí Lê Minh được bầu làm Thư ký, đồng chí Đỗ Quang Tụ và đồng chí Hoàng Đình Oanh làm Phó thư ký.
    Khi hợp nhất toàn tỉnh có 52.169 CNVC, hơn 60% là công nhân trẻ, hơn 7.000 người có trình độ trung cao cấp. Liên hiệp Công đoàn tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn bám sát vào Nghị quyết của Tổng Công đoàn, có biện pháp tuyên truyền giáo dục thiết thực phù hợp với mọi đối tượng CNVC, góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, có tinh thần tập thể, lao động với tinh thần tự giác và nhiệt tình, theo phong cách lao động mới, nhận thức đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.
     Ngày 29 tháng 12 năm 1978, Quốc hội khóa IV quyết định tách tỉnh Cao Lạng thành hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Để duy trì các hoạt động của các cấp Công đoàn Cao bằng, ngày 17 tháng 4 năm 1979, Ban Thư  ký Tổng Công đoàn Việt Nam đã chỉ định BCH Liên hiệp Công đoàn lâm thời tỉnh Cao Bằng gồm 27 [11] thành viên. Đồng chí Lê Minh làm Thư ký, đồng chí Đỗ Quang Tụ làm phó Thư ký.
     Trong điều kiện vừa tách tỉnh, tình hình kinh tế, xã hội cũng như cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch đối với đất nước ta nói chung với tỉnh Cao Bằng nói riêng ngày càng thâm độc, Liên hiệp Công đoàn tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đẩy mạnh củng cố lực lượng tự vệ, các cơ quan, xí nghiệp, công, nông, lâm trường đều thành lập các đơn vị tự vệ công nhân, viên chức…
     Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc đánh chiếm 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Trong đó Cao Bằng là tỉnh bị đánh chiếm sâu rộng nhất, bị tàn phá nặng nề nhất. Toàn bộ thành quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Cao Bằng sau 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội bị phá hủy hoàn toàn. Trước những khó khăn và thử thách đó, đáp lời kêu gọi của BCH Trung ương Đảng, lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước, đội ngũ CNVC chức tỉnh đã lập thành tích lớn. Ngày 18 tháng 3 năm 1979, quân địch buộc phải rút về bên kia biên giới.
    Sau chiến sự, tình hình tổ chức bộ máy bị xáo trộn, có cơ sở phải giải thể, nhiều cơ sở xí nghiệp, công nông lâm trường phải phân tán ra nhiều nơi, gây khó khăn cho việc tổ chức, sản xuất, công tác. Trong điều kiện đó, Liên hiệp Công đoàn tỉnh đã phát động trong CNVC đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Phát huy sáng kiến, tiết kiệm”, “phục vụ nông nghiệp”, phong trào “CNVC tự tổ chức đời sống”…Những cố gắng của CNVC các cấp, các ngành trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, đời sống, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
    Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, năm 1980 Liên hiệp Công đoàn đã thành lập thêm 7 công đoàn huyện, với tổng số cán bộ là 42 người.
Phong trào CNVC và hoạt động của tổ chức công đoàn trong 2 năm 1979 – 1980 đã góp phần trong công tác vận động, tổ chức hoạt động, giáo dục và rèn luyện đội ngũ CNVC trong tỉnh trưởng thành về cả tư tưởng, chính trị và hành động, nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ, khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội do tỉnh đề ra.
      Từ ngày 25 đến 27 tháng 2 năm 1982 Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VIII được tổ chức tại thị xã Cao Bằng với 222 đại biểu tham dự. Đại hội biểu dương những thành tích to lớn của cán bộ, đoàn viên và CNVC trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và tăng cường lực lượng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho các cấp công đoàn trong tỉnh trong những năm tiếp theo: 1. Tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm trong CNVC; 2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục CNVC; 3. Ra sức chăm lo đời sống của CNVC; 4. Xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh.
     Đại hội bầu ra 35 đồng chí vào BCH Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Đồng chí Lê Minh được bầu làm Thư ký, đồng chí Lãnh Kiêm được bầu làm Phó Thư ký.
     Sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ VIII, phong trào CNVC có chuyển biến tích cực về các mặt tham gia sản xuất, công tác, thực hành tiết kiệm. Tuy nhiên, công tác xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn các cấp và đội ngũ cán bộ công đoàn còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu tình hình mới. Vì vậy, Tỉnh ủy Cao Bằng quyết định kiện toàn bộ máy tổ chức Công đoàn và Tỉnh ủy, Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ IX đã được tổ chức vào cuối năm 1983. Đại hội bầu 35 ủy viên BCH. Đồng chí Lê Minh được bầu làm Thư ký, đồng chí Lãnh Kiêm Phó Thư ký.
    Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Công đoàn tỉnh Cao Bằng đã chỉ rõ: Tập hợp, giáo dục và động viên đội ngũ CNVC toàn tỉnh phát huy bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân, nâng cao tinh thần, ý thức làm chủ tập thể XHCN, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất và tiết kiệm sẵn sàng chiến đấu bao vệ Tổ quốc; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của CNVC; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh làm nòng cốt trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ mà tỉnh đề ra.
     Sau Đại hội, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã hướng mọi hoạt động vào việc phấn đấu thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh đề ra. Nét nổi bật sau  Đại hội là chỉ đạo phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tham gia cùng với chính quyền đồng cấp từng bước cải tiến cơ chế quản lý, xây dựng phương án cụ thể về giá – lương – tiền, cũng như phương án về phân phối lương thực, thực phẩm hảng tiêu dùng và cải tạo quản lý thị trường… Trong lĩnh vực SX phục vụ nông nghiệp tiếp tục đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Lĩnh vực quản lý sự nghiệp, Bảo hiểm xã hội Liên hiệp Công đoàn đã chú trọng công tác tuyên truyền  thực hiện tốt chế độ chính sách mới ban hành, quan tâm đến việc tổ chức nghỉ ngơi, khám chữa bệnh cho CNLĐ. Hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh được củng cố, năm 1983, kết nạp được hơn 1.000 đoàn viên, Liên hiệp Công đoàn tỉnh đề bạt 05 đồng chí giữ các chức vụ Trưởng, Phó ban.
     IV. CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CAO BẰNG TRƯƠNG THÀNH ĐI LÊN TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI
     1. Giai đoạn 1986 - 1990.
     Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra. Với chương trình hành động cho toàn Đảng, toàn dân trong suốt chặng đường đầu của thời kỳ quá độ những năm 1986-1990 với 3 chương trình kinh tế: Lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Chương trình 5 điểm của Tổng Liên đoàn, BCH LHCĐ tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho các cấp công đoàn: Tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất với mục tiêu: “Năng suất – chất lượng - hiệu quả” làm xoay chuyển tình hình sản xuất ở cơ sở theo hướng đi lên, giữ vững ổn định đời sống CNVC, củng cố kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động công đoàn.
     Trong lĩnh vực sản xuất phục vụ nông nghiệp, LHCĐ tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thi đua phục vụ nông nghiệp; Thực hiện khẩu hiệu “sản xuất an toàn, an toàn để sản xuất”; phát động phong trào làm thuỷ lợi, tu sửa, nạo vét các công trình tưới nước cho đồng ruộng góp phần thực hiện chương trình lương thực thực phẩm.
Liên hiệp Công đoàn coi trọng công tác tuyên truyền, tập huấn cho các cán bộ công đoàn về nội dung cơ quan của các chủ trương, Nghị quyết, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, chương trình hoạt động công đoàn trong từng thời gian; Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 140/HĐBT về tiết kiệm, thực hiện cuộc vận động “Làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, làm trong sạch và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, từng bước đẩy lùi và xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực, làm lành mạnh các quan hệ xã hội và thực hiện công bằng xã hội”.
     Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm 1988, Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ X đã được tổ chức, Đại hội có 196 đại biểu tham dự. Đại hội đã nhìn thẳng vào thực trạng phong trào CNVC và hoạt động công đoàn Cao Bằng; Đại hội đề ra nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong công cuộc đổi mới:
     - Đổi mới hoạt động công đoàn, chủ yếu là đổi mới tư duy, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đổi mới tổ chức cán bộ;
     - Phát huy vai trò của công đoàn trong việc đẩy mạnh và phát triển sản xuất, thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội và tham gia quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước;
     - Nâng cao trách nhiệm, tăng cường hoạt động của công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng của CNVC;
     - Giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVC, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới;
     - Kiện toàn tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
     Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào BCH Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Đồng chí Lãnh Kiêm được bẩu làm Thư ký, đồng chí Phương Ích Lâm, đồng chí Lê Thị Hạnh Duyên được bầu làm Phó Thư ký [12].
     Trước yêu cầu thực tiễn của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, Đại hội VI Công đoàn Việt Nam, quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đổi chức danh Thư ký Công đoàn các cấp thành chức danh Chủ tịch Công đoàn. Theo đó, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Cao Bằng đổi tên thành LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
     Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, chính sách, văn hoá - xã hội. Các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nhất là Nghị quyết 22 của Bộ chính trị, Quyết định 72 của Hội đồng Bộ trưởng (HĐBT) nay là Chính phủ đã mở ra hướng đi mới tạo điều kiện cho các tỉnh Miền núi phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ xã hội.
     Quá trình chuyển đổi từ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp sang hạch toán kinh doanh XHCN, đã thực sự trở thành phong trào cách mạng của đông đảo CNLĐ. Thực hiện Quyết định 217/HĐBT ngày 4/11/1987 của HĐBT và Quyết định 564/UB/QĐ của UBND tỉnh về việc chuyển đổi các đơn vị kinh tế quốc doanh sang hạch toán kinh doanh XHCN. Thực hiện cơ chế mới, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (SXKD) mang lại hiệu quả, CNLĐ có việc làm, thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp do nhiều nguyên nhân SXKD thua lỗ phải giải thể, số lượng CNLĐ phải nghỉ việc. Đứng trước tình hình đó, các cấp Công đoàn đã có những cố gắng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đảm bảo đúng chế độ chính sách cho người lao động. Tham gia giải quyết chế độ chính sách đối với CNLĐ nghỉ hưởng trợ cấp một lần theo QĐ 111, 176, 315/HĐBT. Được giao thu và quản lý chi trả ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, công đoàn các cấp đã đôn đốc thu ngân sách 5% tiền lương cho quỹ BHXH và thực hiện chi trả kịp thời, đúng chế độ cho CNVCLĐ.
     Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 1990 của công tác tổ chức là tiếp tục xây dựng CĐCS vững mạnh, củng cố lại công đoàn huyện, đổi mới phương pháp hoạt động. Theo đó, LĐLĐ tỉnh đã thành lập được 05 LĐLĐ huyện, chỉ đạo 4 LĐLĐ tổ chức bầu bổ sung BCH, thành lập mới 4 CĐCS. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Công đoàn Cao Bằng đã từng bước đổi mới về đội ngũ cán bộ, chăm lo bồi dưỡng cán bộ công đoàn kể cả đội ngũ cán bộ công đoàn bán chuyên trách, chọn cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để tham gia quản lý trên mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội. Phối hợp với chuyên môn giải quyết những khó khăn trong sản xuất, tham gia giải quyết việc làm, tổ chức đào tạo lại nghề cho người lao động giúp họ có việc làm ổn định.
     2. Giai đoạn 1991 – 1998.
     Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII năm 1991 đã đề ra mục tiêu tổng quát là tích cực chủ động vượt qua khó khăn, thử thác, ổn định phát triển kinh tế có trọng điểm…Đại hội đề ra nhiệm vụ cho Công đoàn các cấp là phát huy vai trò của khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp tri thức. Công đoàn tích cực vận động CNLĐ trong các cơ sở sản xuất, dịch vụ kỹ thuật, nông nghiệp, năng lượng, thủy lợi, công nghiệp chế biên, thương mại… đổi mới phương thức kinh doanh, chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của công nhân.
     Thực hiện chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước, số CNLĐ khu vực sản xuất kinh doanh còn 8.525 người. Thực hiện Quyết định số 15-HĐBT về giải thể các xí nghiệp quốc doanh làm ăn thua lỗ kéo dài, Nghị định 388-HĐBT về giải thể các doanh nghiệp quốc doanh, các cấp Công đoàn đã có những kiến nghị kịp thời, xác đáng nhằm bảo vệ những quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của người lao động; Phối hợp với Sở tài chính, Sở LĐTB&XH giải quyết kịp thời, đúng đối tượng nguồn trợ cấp khó khăn cho người lao động với số tiền là trên 40tr đồng, tham gia giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc theo Quyết định 176…
     Ngày 28 tháng 6 năm 1993, Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XI được tổ chức. Đại hội xác định nhiệm vụ cho các cấp Công đoàn 5 năm (1993-1998) là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động công đoàn về mọi mặt nhằm tập hợp được đông đảo CNLĐ trong mọi thành phần kinh tế, hăng hái đi đầu trong công cuộc đổi mới. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội trên địa bàn. Chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động góp phần tích cực vào việc giữ vững sự ổn định về chính trị và phát triển kinh tế của địa phương”.
     Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào BCH LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Lê Thị Hạnh Duyên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Sĩ Chuyên làm Phó Chủ tịch.
Căn cứ vào những mục tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Việt Nam và những nhiệm vụ chủ yếu của Đại hội XI Công đoàn Cao Bằng LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo tốt phong trào CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức Công đoàn. Tăng cường chỉ đạo, động viên CNVCLĐ thi đua lao động, sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, thăm gia giải quyết việc làm, chăm lo đời sống CNVCLĐ; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác truyền thông, giáo dục. Tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, triển khai các đợt sinh hoạt chính trị tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, triển khai công tác tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS cho CNVCLĐ; Cùng với đó là phối hợp tổ chức các cuộc thi như: “Nữ CNVCLĐ ngành điện kinh doanh giỏi”, tổ chức các giải bóng đá, bóng bàn trong CNVCLĐ; Vận động ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện do các cấp, các nganh phát động.
     3. Giai đoạn 1998- 2003
     Giữa năm 1998 , Đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XII đã được tổ chức tại Thị xã Cao Bằng. Đại hội đã đánh giá tổng quát phong trào và hoạt động động công đoàn các cấp từ 1993 – 1998, xác định mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1998-2003 với mục tiêu chủ yếu: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động CNVCLĐ; Nâng cao hiệu quả tổ chức, chỉ đạo các cuộc vận động và các  phong trào thi đua của CNVCLĐ các ngành, các cấp trong tỉnh; Nâng cao hiệu quả công tác tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan người lao động; Đổi mới công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và hoạt động công đoàn các cấp; Vận động CNVCLĐ  tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; Tăng cường các hoạt động xã hội của công đoàn; Công đoàn tham gia với chính quyền, chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng…; Tăng cường vận động nữ CNVCLĐ; Đổi mới hoạt động tài chính [13].
Đại hội bầu 29 đồng chí BCH LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Lê Thị Hạnh Duyên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Sĩ Chuyên và Đ/c Đoàn Thị Minh Tâm được bầu làm Phó Chủ tịch.
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát huy quyền làm chủ của CNVCLĐ, nâng cao vai trò tham gia quản lý, quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp của tổ chức Công đoàn, động viên sức mạnh tổng hợp của CNVCLĐ cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 và những năm tiếp theo. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XII. Cùng với Nhà nước chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ, thực hiện công bằng xã hội, quan tâm chăm lo giải quyết việc làm, đời sống, thực hiện xoá đói giảm ngèo, nâng cao dân trí, trình độ chuyên môn, tay nghề cho CNVCLĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, chính trị ổn định, phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh với khẩu hiệu: "Vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì việc làm, đời sống, quyền dân chủ của CNVCLĐ, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn vững mạnh".
     Các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết XII Công đoàn tỉnh Cao Bằng và Nghị quyết VIII Công đoàn Việt Nam, đã được các cấp công đoàn tổ chức, vận động CNVCLĐ tham gia tích cực đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2000 đã diễn ra Đại hội thi đua các cấp và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI. Với tinh thần thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI. Phong trào thi đua được khơi dậy trong CNVCLĐ ở các cấp công đoàn, trong đó phong trào thi đua "Lao động giỏi" được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Kết quả nhiều tập thể tiên tiến, cá nhân tiêu biểu được bình chọn, suy tôn.
Báo cáo tổng kết 5 năm công tác tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ (1995-2000) chỉ rõ: Phong trào thi đua đã được đông đảo nữ CNVCLĐ hăng hái tham gia và đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, khẳng định vị trí quan trọng của mình trong thời kỳ đổi mới.
     Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh ban hành quyết định chuyển Công đoàn giáo dục các huyện, thị về trực thuộc công đoàn cấp huyện.
     Năm 2002, tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh là 21.685 người, tăng 1.115 người so với năm 2000, số công đoàn cơ sở là 595.
Trong nhiệm kỳ XII các cấp công đoàn đã bám sát NQ Đại hội VIII công đoàn Việt Nam, NQ Đại hội XII công đoàn tỉnh, tổ chức công đoàn Cao Bằng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình công tác do Đại hội đã đề ra. Nội dung, hình thức hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở và vì quyền lợi của đoàn viên, CNVCLĐ. Vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
    4. Giai đoạn 2003 - 2008.
     Hoạt động của Công đoàn tỉnh trong thời kỳ này luôn bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch công tác, phù hợp với đặc điểm, tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.
     Đại hội đại biểu Công đoàn Cao Bằng lần thứ XIII diễn ra từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 6 năm 2003 trong không khí đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới. Đại hội đánh giá về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (1998-2003) và đề ra mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ (2003-2008).
Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 35 đồng chí, đồng chí Lê Thị Hạnh Duyên được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Hoàng Đức Hạnh, đồng chí Thang Trọng Dũng được bầu làm Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh [14].
     Với quyết tâm thực hiện mục tiêu:“Tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Cao Bằng phát triển về số lượng và chất lượng, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đi đầu trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước,củng có phát triển khối liên minh công – nông – trí thức; chủ động phối hợp với chính quyền phát động các phong trào cách mạng sôi nổi, thiết thực, hiệu quả trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy vai trò chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,chính đáng của CNVCLĐ; Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế, nâng cao trình độ cán bộ, đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn trong sạch, vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh, Nghị quyết IX Công đoàn Việt Nam các cấp công đoàn luôn coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức tập huấn, học tập quán triệt, toạ đàm, trao đổi, sinh hoạt chính trị theo chủ đề, lễ kỷ niệm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần, tuyên truyền giáo dục trên phương tiện thông tin đại chúng…thu hút đông đảo (90%) CNVCLĐ tham gia.     Hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích, vận động, thuyết phục đoàn viên, CNVCLĐ nắm vững chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ, tích cực đấu tranh chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội, chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, góp phần làm cho tổ chức Đảng, Chính quyền, Nhà nước trong sạch vững mạnh.
    Chủ động tham gia kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác chăm lo đời sống được đẩy mạnh, chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ đã được các cấp công đoàn làm tốt. Tích cực tham gia vào quá trình củng cố, sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hoá các DNNN, tham gia phương án sắp xếp, giải quyết chế độ cho người lao động. Các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện được các cấp công đoàn duy trì và phát triển, rộng khắp. Ngoài những viêc làm thường xuyên như thăm hỏi đoàn viên lúc ốm đau, giúp đỡ đoàn viên và gia đình họ lúc khó khăn hoạn nạn. Đoàn viên, CNVCLĐ góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chủ trương, những cuộc vận động lớn của tỉnh.
     Thực hiện Chương trình phát triển một triệu đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở xã, phường của Tổng Liên đoàn. Sau 5 năm phấn đấu thực hiện, các cấp Công đoàn đã phát triển được 5.081 đoàn viên, ở 194 xã, phường,thị trấn đã thành lập CĐCS với 3.456 đoàn viên, thành lập 11 CĐCS các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
5. Giai đoạn 2008 - 2013.
     Đến tháng 5 năm 2008 toàn tỉnh có 30.376 CNVCLĐ, tăng 8.135 người so với năm 2003, đoàn viên công đoàn là 28.326 tăng 5.081 đoàn viên. Trình độ mọi mặt của CNVCLĐ đã được nâng lên đáng kể. Đội ngũ CNVCLĐ có phẩm chất chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.
     Đại hội đại biểu Công đoàn Cao Bằng lần thứ XIV diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 năm 2008. Đại hội đánh giá về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (2003- 2008), rút ra 4 bài học kinh nghiệm chủ yếu trong tổ chức và hoạt động công đoàn và xây dựng mục tiêu, phương hướng chung cho nhiệm kỳ (2008-2013): “Tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ phát triển về số lượng, chất lượng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế; nâng cao năng lực và trình độ cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng,chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức các phong trào thi đua hành động cách mạng thiết thực hiệu quả trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương” [15].
     Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIV, bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Hoàng Đức Hạnh được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Thang Trọng Dũng và đồng chí Hoàng Văn Thông được bầu làm Phó Chủ tịch.
Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Cao Bằng là Đại hội đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH – HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
     Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và ph­ương thức hoạt động công đoàn các cấp; h­ướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CNVCLĐ là đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh.
     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ vể các Nghị quyết, Chỉ thị  của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư­  t­ưởng Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Chỉ thị số 22/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp" và thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh".
Các cấp công đoàn chủ động nghiên cứu và vận động CNVCLĐ đóng góp các ý kiến, tích cực tham gia sửa đổi, bổ sung, xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan tổ chức công đoàn và liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ như:  Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội... Phối hợp với các ngành chức năng thư­ờng xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật về việc làm, tiền l­ương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động  đối với công nhân, lao động... tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho CNVCLĐ, cho người sử dụng lao động trong doanh nghiệp.
     Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, sâu rộng trong CNVCLĐ như các phong trào: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt”; Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, “Xanh – Sach – Đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động”; phong trào thi đua xây dựng cơ quan đơn vị an toàn có nếp sống văn hóa, tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa , văn nghệ, thể dục, thể thao, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ.
     6. Giai đoạn 2013 đến nay
     Hoạt động của Công đoàn tỉnh giai đoạn 2013 đến nay tập trung tuyên truyền động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển.
Với phương châm hành động: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Vì sự ổn định và phát triển bền vững của quê hương, đất nước” . Đại hội đại biểu Công đoàn Cao Bằng lần thứ XV diễn ra từ ngày 19 – 21/3/2013 tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh. Đại hội đánh giá về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (2008- 2013) và xây dựng mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ (2013-2018). Mục tiêu tổng quát của Đại hội: "Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền xây dựng đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Cao Bằng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH HĐH. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả trong CNVCLĐ. Chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đàng của CNVCLĐ. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh[16] .
 Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 35 đồng chí. Đại hội đã bầu đồng chí Hoàng Đức Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thông, đồng chí Hà Nhật Lệ giữ chức vụ Phó Chủ tịch.
     Đầu năm 2016 đồng chí Hoàng Đức Hạnh nghỉ chế độ, Tỉnh ủy điều động đồng chí Bế Thanh Tịnh sang làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.
     Hoạt động công đoàn luôn bám sát đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, phù hợp với đặc điểm, tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh, trong đó tập trung triển khai thực hiện 4 Chương trình hành động:
    Chương trình  “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”.
     Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn”.
     Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.
     Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”.
     Tăng cường tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Thông báo số 77-TB/TW ngày 24/02/2012 về tổ chức “Tháng Công nhân”; Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về“Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 96-KL/TW ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp...gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm là tuyên truyền thực thi Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn năm 2012, Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015…tuyên truyền, quán triệt về thời cơ, thách thức của lao động và công đoàn khi Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế,; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo... làm tốt công tác vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia xây dựng các loại quỹ: “Mái ấm Công đoàn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì nghèo”, “Hỗ trợ nông dân”, Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”[17]...
     Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với các phong trào do công đoàn tổ chức phát động[18]; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ; tham gia tích cực phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; tăng cường các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” theo chuyên đề hành năm; Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi[19]; Hội thao CNVCLĐ tỉnh Cao Bằng năm 2015[20]; Hội diễn “Nghệ thuật CNVCLĐ"[21] cấp tỉnh...
     Nhìn lại chặng đường lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Cao Bằng có thể rút ra một số kết luận sau đây:
     - 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với giai cấp công nhân Việt Nam, phong trào công nhân Cao Bằng ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Tuy với số lượng ban đầu không đông nhưng cuộc đấu tranh của công nhân Cao Bằng chống lại thực dân Pháp ngay từ đầu từ tự phát đến tự giác và có tổ chức. Họ đều có tinh thần đấu tranh cách mạng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng vai trò nòng cốt trong các cuộc vận động cách mạng ở địa phương.
     - Phong trào công nhân và Công đoàn Cao Bằng luôn luôn được các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các đoàn thể đã khắc phục được mọi khó khăn thử thách, góp phần to lớn vào quá trình đổi mới của đất nước cũng như của tỉnh.
     - Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Cao Bằng luôn luôn bám sát vào đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả vào điều kiện cụ thể để chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn phù hợp với hoàn cảnh của tỉnh. Luôn kề vai sát cánh cùng cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho, phấn đấu vì lợi ích của CNVCLĐ, vì việc làm đời sống và thực hiện quyền làm chủ của người lao động. Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ không ngừng lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, có trình độ quản lý, trình độ khoa học kỹ thuật và tay nghề, chuyên môn cao.
     - Phong trào công nhân và Công đoàn Cao Bằng đã và ngày càng phát triển, hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy và là người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của CNVCLĐ. Tổ chức Công đoàn và các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành tích mà phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đạt được qua các thời kỳ. Với những nỗ lực và phấn đấu đó các cấp    Công đoàn Cao Bằng đã được Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều cờ và Bằng khen cho CĐCS, Liên đoàn Lao động tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và đặc biệt năm 2014 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Hằng năm nhiều tập thể, cá nhân trong hệ thống công đoàn Tỉnh cũng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Tỉnh và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Mặc dù còn có những mặt hạn chế, song phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Cao Bằng sẽ luôn được phát triển mạnh mẽ. Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo./.
 
                                LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
 
 

[1] Tên gọi của Công đoàn Việt Nam: Công hội đỏ 1929-1935; Nghiệp đoàn ái hữu 1935-1939; Hội công nhân phản đế 1939- 1941; Hội công nhân cứu quốc 1941-1946; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1946-1961; Tổng Công đoàn Việt Nam 1961-1988; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1988 đến nay.
[2]  Lê Tuấn Lưu, Nguyễn Trương, Lê Kim Hải, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Cao, Đinh Thị Ngọc Hồng, Đinh Ngọc Sang, Bùi Trung Lương, Nguyễn Xuân Cơ, Lâm Ngọc Roanh, Lê Ngọc Bội, Tống Xuân Văn, Lê Quý Quyền.
[3] Năm 1957 sản lượng thóc đạt 43.663 tấn, ngô 27.688 tấn, trâu bồ cũng tăng so với hai năm trước; Công đoàn ngành công nghiệp Cao Bằng được thành lập; Ty giao thông có những hoạt động thiết thực tu bổ lại các trục đường chính…
[4] Lê Kim Hải, Nguyễn Trương, Nguyễn Thị Úy, Tống Xuân Văn, Lê Ngọc Bội, Đoàn Trọng Đạt, Phạm Bỉnh Ry, Nông Thế Bàng, Lâm Văn Tín, Võ Hồng Khanh, Tăng Văn Tài, Lâm Văn Điều, Hứa Thị Xuân Đào, Lãnh Thiết Sơn, Lê Thành, Đăng Ninh Hòa, Thanh Tùng, Nông Thị Lệ, Ngô Lương Tĩnh…
[5] Anh hùng Nguyễn Văn Thường, đội cẩu đường hai được vinh dự báo cáo trước Đại hội về thành tích của mình. Công nhân mỏ Tĩnh Túc vinh dự được tỉnh công nhận hai chiến sĩ thi đua, đội cầu phà 5 được  tỉnh công nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.
[6] Văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 2, NXB Lao động, Hà Nội 1962, tr.36.
[7] Trích Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 BCH Tổng Công đoàn Việt Nam họp từ 12-13/4/1965 về tình hình, nhiệm vụ mới.
[8] Báo cáo tình hình hoạt động công tác Công đoàn năm 1969.
[9] Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Cao Bằng (1986-2008), tr 179.
 
[11] Các đồng chí Lãnh Kiêm, Nông Văn Bổng, Bùi Bá Đán, Nông Thị Lệ, Võ Xuân Lượng, Lương Văn Điều, Lưu Nông  Cúc là Ủy viên Ban Thường vụ.
[12] Lích sử phong trào công nhân và Công đoàn  tỉnh Cao Bằng (1896 – 2008).
[13] Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Cao Bằng, trang 298 (1896-2008).
    [14] Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Cao Bằng, trang 336 (1896-2008).
     [15] Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Cao Bằng, trang 357 (1896-2008).
 
 [16] Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013-2018.
[17] LĐLĐ tuyên truyền, vận động CNVCLĐ đóng góp xây dựng các quỹ được trên 6 tỷ đồng
[18] Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh –Sạch –Đẹp, Bảo đảm  an toàn vệ sinh lao động; cải cách thủ tục hành chính;  học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ… ; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Cao Bằng cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…
[19] Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2014  có 23 đội tham dự với 113 thí sinh, Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, nội dung gồm 3 phần: Phần thi màn chào hỏi; phần thi kiến thức nghiệp vụ; phần thi năng khiếu tự chọn.
[20] LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thao CNVCLĐ năm 2015, 33 đoàn với gần 400 vận động viên đến từ LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức, Công đoàn Trung ương trên địa bàn và các công đoàn cơ sở trực thuộc. Các vận động viên thi đấu 4 môn: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, quần vợt.
[21] Hội diễn “Nghệ thuật CNVCLĐ" tỉnh Cao Bằng năm 2016 có  500 diễn viên là những cán bộ công đoàn cơ sở, CNVCLĐ điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, là hạt nhân trong phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng đã trình diễn 114 tiết mục văn nghệ đặc sắc.

 

Fanpage