Nhìn lại kết quả nổi bật phong trào thi đua và hoạt động công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng 6 tháng đầu năm 2022

Thứ năm - 14/07/2022 03:18
Qua 6 tháng triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, cũng như các phong trào thi đua năm 2022, các cấp công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT đã cơ bản thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh giao, cũng như của Ngành đề ra. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều đơn vị doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, tạm dừng hoạt động, tuy nhiên Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã nỗ lực, cố gắng bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như Đảng ủy Sở, tích cực chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có chiều sâu, hướng về đoàn viên và người lao động.
Bám sát chủ đề công tác năm 2022 của tổ chức Công đoàn “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”. Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT đặc biệt chú trọng công tác chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động. Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, Công đoàn Ngành chỉ đạo các đơn vị Doanh nghiệp căn cứ vào số tài chính để chi chăm lo tết cho đối tượng là tất cả đoàn viên, người lao động với mức chi: 300.000đ/người, tổng số tiền chi gần 160 triệu đồng. Đồng thời, Công đoàn Ngành cũng đã sử dụng nguồn tài chính tích lũy cuối kỳ tổ chức trao tặng 145 Túi “An sinh Công đoàn" mỗi Túi  trị giá 300 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu trong dịp tết, qua đó tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết đến xuân về. Nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, gần 100 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo với số tiền trên 40 triệu đồng. Ngoài ra, CĐCS Chi cục Kiểm lâm vận động đoàn viên đơn vị đóng góp được tổng số tiền 17.510.000 (Mười bảy triệu năm trăm mười nghìn đồng) ủng hộ 01 đoàn viên bị Tai nạn lao động đang điều trị tại Hà Nội.
Lãnh đạo Công đoàn ngành trao túi an sinh cho người lao động 
 Với phương châm đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động, thì trong Tháng Công nhân, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã tiến hành ký kết Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn” với công ty CP Mía đường Cao Bằng, Tại Chương trình đã thỏa thuận với Công ty về chính sách hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn toàn Ngành khi sử dụng sản phẩm của Công ty sẽ có những chiết khấu, ưu đãi so với giá bán lẻ công bố tại từng thời điểm.
Lãnh đạo Công đoàn Ngành ký kết Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn” với công ty CP Mía đường Cao Bằng,
Các cấp công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Kết quả thực hiện trong hai năm 2021-2022 đã thành lập mới 02 đơn vị CĐCS Ngoài khu vực nhà nước với tổng số 23 đoàn viên (CĐCS Hợp tác xã chế biến gỗ Sông Hiến: 06 đoàn viên; CĐCS Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Ngân Hà: 17 đoàn viên); 100 % CĐCS khối doanh nghiệp đủ điều kiện đã tổ chức Hội nghị người lao động; 100% CĐCS trực thuộc thực hiện tốt việc quản lý tài chính Công đoàn, việc thu kinh phí công đoàn 2% hàng năm luôn tăng so với năm trước; Xây dựng mô hình điểm về hoạt động CĐCS tại doanh nghiệp, mô hình “Văn phòng xanh, cơ quan không khói thuốc” tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy Nông…
Xác định được Công tác truyền của tổ chức Công đoàn có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền cũng như định hướng tư tưởng trong lực lượng đoàn viên, CNVCLĐ, vì vậy Ban Thường vụ công đoàn Ngành đặc biệt chú trọng thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thực hiện tốt chỉ tiêu viết tin bài (đã hoàn thành 100% kế hoạch năm) trên các trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Cao Bằng, Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên mạng xã hội (zalo, facebook...) thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn số 02 trên Báo Cao Bằng và Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Nhận thức rõ vai trò của Ban nữ công quần chúng trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.  Hàng năm Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã tiến hành rà soát, đặc biệt chú ý đến những đơn vị có nguồn và khi đủ điều kiện thì chỉ đạo thành lập cũng như kiện toàn lại khi có sự thay đổi. Đồng thời, định hướng các đơn vị thành lập, ra mắt vào những dịp Kỷ niệm như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để có ý nghĩa hơn. Trong năm 2022, Công đoàn Ngành được giao thành lập 01 Ban nữ công quần chúng CĐCS và đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 200% chỉ tiêu.
    Các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất chất lượng hiệu quả cao”, phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... tiếp tục được duy trì  trong toàn thể CNVC LĐ. Điển hình như Phong trào "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới": Công đoàn Ngành đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT  phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, bám sát nội dung, mục tiêu của chương trình và tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM: Số xã đạt 19 tiêu chí: 17/139 xã (chiếm 12,2% tổng số xã trên toàn tỉnh); Bình quân tiêu chí/xã toàn tỉnh đến 20/5/2022 ước đạt 11,63 tiêu chí/xã. Đoàn viên, CNVC LĐ toàn Ngành đã tích cực thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến hành thử nghiệm nhiều mô hình mới, trong 6 tháng đầu năm triển khai 09 mô hình khuyến nông, bước đầu có hiệu quả tích cực. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp công đoàn quan tâm duy trì thường xuyên, thông qua các hoạt động như “Ngày hội Công nhân lao động”, “Nghe công nhân hát, hát cho công nhân nghe” …thể hiện sự đồng hành của tổ chức Công đoàn cùng đoàn viên, công nhân lao động trong công việc và đời sống, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, kỹ năng xã hội cho công nhân. 
    Các công đoàn cơ sở giao lưu thể thao tại Chương trình Ngày hội công nhân lao động
    Với trách nhiệm là Trưởng khối thi đua năm 2022, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT đã phát huy được vai trò người đứng đầu tổ chức, chủ động trong công tác điều hành, triển khai các hoạt động chung của Khối thi đua và chủ trì tổ chức thành công Hội nghị sơ kết phong trào thi đua khen thưởng và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 tại Khu du lịch sinh thái Kolia, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Đồng chí Trần Công Huân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu Chỉ đạo Hội nghị
 Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao cũng như Công đoàn Ngành đề ra còn đạt tỷ lệ chưa cao. Công tác kết nạp đoàn viên công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh còn thấp, chưa thành lập mới được CĐCS khu vực ngoài nhà nước theo kế hoạch phát triển đoàn viên của Ngành đề ra. Các phong trào thi đua chưa thật sự có điểm nhấn, chưa có sức lan tỏa, chất lượng một số bản thoả ước lao động tập thể chưa cao; Việc nhân rộng các mô hình điểm, hoạt động hiệu quả chưa được quan tâm đúng mức...
Phát huy thành tích đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2022, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ tiêu được LĐLĐ tỉnh giao; tăng cường hướng dẫn công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết mới Thoả ước lao động tập thể. Tiếp tục triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đảm bảo chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao; Hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội đảm bảo theo kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Ngành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023./.
 

Tác giả bài viết: Sầm Thị Thơm, PCT CĐN.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn 
11

FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập12
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,872
  • Tháng hiện tại18,411
  • Tổng lượt truy cập3,343,810
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây