Một số kinh nghiệm của các cấp công đoàn trong công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”

Thứ năm - 16/12/2021 02:54
Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm đẩy mạnh công tác gia đình và xác định rõ vai trò của gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày 04/5/2001, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam, theo đó lấy ngày 28/6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Tiếp đó, ngày 21/02/2005 Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là một bước tiến quan trọng trong quan điểm của Đảng. Lần đầu tiên Ban Bí thư ra một Chỉ thị về công tác gia đình, đề cập đến tất cả khía cạnh, thực trạng, mục tiêu, giải pháp của xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư khoá IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, những thành tựu của công tác xây dựng gia đình đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển văn hoá và con người Việt Nam. Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, ngày 24/6/2021 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”. Điều đó khẳng định sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng gia đình Việt Nam “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. 
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác gia đình, trong những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các văn bản liên quan đến công tác gia đình; văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Cao Bằng, Ủy Ban nhân dân tỉnh về công tác gia đình. Phát động các phong trào thi đua đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Hằng năm các cấp công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (từ 01/6 đến 30/6), cao điểm là ngày Gia đình Việt Nam 28/6 theo chủ đề, tổ chức các diễn đàn xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) không có bạo lực, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc gia đình, nuôi dạy con tốt; treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức Hội nghị, gặp mặt “Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, “Gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu”…; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động ký cam kết xây dựng gia đình văn hoá, gia đình không có bạo lực tại địa phương nơi cư trú, góp phần xây dựng gia đình, khối phố, làng bản văn hoá và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Kết quả hằng năm có 100% gia đình đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký cam kết và trên 90% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, nhiều gia đình được khen thưởng “Gia đình văn hoá tiêu biểu” ở khu dân cư; tổ chức lồng ghép tuyên truyền tại các cuộc họp, sinh hoạt công đoàn… được 1.765 cuộc truyền thông cho gần 30 nghìn lượt đoàn viên, CNVCLĐ. Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng thực hiện 04 chuyên mục trở lên; đăng tải trên 50 tin, bài trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị về công tác gia đình, công tác giới, bình đẳng giới; thực hiện được hơn 1 nghìn câu khẩu hiệu, băng rôn, panô, áp phích tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đông dân cư... 
Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động về giới trong nữ CNVCLĐ nhân các ngày kỷ niệm như: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10...diễn ra trong thời điểm cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều hoạt động tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nữ CNVCLĐ. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” ngày càng thu hút đông đảo nữ đoàn viên, người lao động tham gia; khích lệ nữ đoàn viên, người lao động vươn lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời hoàn thành tốt chức năng của người mẹ, người vợ trong gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi, tiến bộ. Kết quả hằng năm có trên 87% nữ đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành, tổ chức Công đoàn biểu dương, khen thưởng.
Xác định việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ là cơ sở để đảm bảo cho mỗi gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có điều kiện ổn định và yên tâm công tác. Các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã luôn quan tâm chăm lo, phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động thiết thực, thường xuyên coi trọng việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động như đảm bảo việc làm, thu nhập, tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động. Đặc biệt, các hoạt động xã hội nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn chú trọng, góp phần động viên, giúp đỡ đoàn viên, người lao động vươn lên, ổn định cuộc sống gia đình. Chỉ tính riêng trong năm 2021, về chăm lo dịp Tết nguyên đán đã có 5.156 đoàn viên, CNVCLĐ được hưởng thụ từ các hoạt động với số tiền 3,9 tỷ đồng; chăm lo cho công nhân lao động nhân Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động có 856 đoàn viên, CNVCLĐ được tặng quà với tổng trị giá 350,2 triệu đồng; trích từ Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh quản lý, hỗ trợ cho 42 đoàn viên, CNVCLĐ sửa chữa và làm mới với số tiền trên 1 tỷ đồng. Chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng cùng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật đối với cán bộ, CNVCLĐ được 228 cuộc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã đảm bảo các quyền lợi, chế độ đối với người lao động như tiền lương, thưởng, chế độ ốm đau, thai sản... 
Đặc biệt trong năm 2021, Kỷ niệm 20 năm ngày “Gia đình Việt Nam” các cấp công đoàn tổ chức Hội nghị, gặp mặt biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, giai đoạn 2016 - 2020, đây là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, góp phần động viên, cổ vũ gia đình CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng “Gia đình văn hóa”, qua đó tuyên truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả có 310 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng các cấp.
Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình tại các cấp công đoàn cần rút ra một số kinh nghiệm như sau:
 Thứ nhất, công tác gia đình cần được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc, ủng hộ của các cấp, các ngành, đoàn thể và CNVCLĐ. Đặc biệt là phát huy vai trò của Ban Nữ công công đoàn các cấp trong việc tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác gia đình.
Thứ hai, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, về vị trí, vai trò của gia đình với xã hội, nêu gương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc và các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trên các kênh thông tin, trên các phương tiện thông tin đại chúng để CNVCLĐ nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm vun đắp, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ công việc trong gia đình. 
Thứ ba, chú trọng công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong công tác gia đình, đặc biệt là ngành Văn hóa, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp. Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trong CNVCLĐ với các phong trào khác do các cấp, các ngành, tổ chức Công đoàn phát động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ,... 
Thứ tư, Thường xuyên quan tâm kiểm tra, đánh giá, phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác gia đình. Ðịnh kỳ hằng năm sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời những gương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc, đồng thời cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để kịp thời rút kinh nghiệm./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Nguyệt - Phó TB Tuyên giáo - Nữ công.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn 
11
FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay2,748
  • Tháng hiện tại102,936
  • Tổng lượt truy cập3,054,989
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây