Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2024 chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và 525 năm thành lập tỉnh Cao Bằng

Thứ hai - 05/02/2024 23:21
Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, là năm có tính chất quyết định hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, năm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2024) và kỷ niệm 525 năm Ngày thành lập tỉnh Cao Bằng, cũng là năm cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Cao Bằng và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ngày 08/01/2024, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.
z5132573610309 49e4b8ac6120f56ee81d74a17e68c861
Lễ Khánh thành, bàn giao, trao quà và gắn biển Công trình xây dựng Nhà công vụ, sửa chữa Điểm trường Phia phi xã Mông Ân huyện Bảo Lâm - Công trình chào mừng kỷ niệm 525 năm Ngày thành lập tỉnh Cao Bằng.
 
Nội dung tổ chức các phong trào thi đua gồm: Thi đua tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát riển kinh tế - xã hội năm 2024 của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
Chủ động phối hợp với chính quyền tiếp tục thực hiện tốt 03 phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động: “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.
Tổ chức các phong trào thi đua phải thực sự sâu rộng, với nội dung thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ nhằm hiện thực hóa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp:
 Đối với khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập: Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"; động viên cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng công sở văn minh, văn hoá, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị năm 2024; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng“Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với việc tiếp tục “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và phong trào “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp vượt khó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, ngành và của tỉnh. 
 Khối sản xuất kinh doanh: Các phong trào thi đua tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu " Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh. Gắn các phong trào thi đua với hoạt động tuyên truyên, vận động CNVCLĐ tích cực thi đua học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tay nghề, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, trang bị kiến thức pháp lý, xây dựng tác phong công nghiệp để thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; chủ động đối thoại, nâng cao thương lượng và ký kết TƯLĐTT, nhất là các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện làm việc và đảm bảo VSATLĐ. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, tình hình việc làm của người lao động. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, công đoàn và các chế độ chính sách khác liên quan đến người lao động. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 
Các đợt thi đua được chia thành 02 đợt: 
- Đợt 1 (từ tháng 01/2024 đến 31/5/2024): Thi đua chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), kỷ niệm 77 năm thành lập Công đoàn tỉnh Cao Bằng (04/04/1947 - 04/04/2023), Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)...
- Đợt 2 (từ 01/6/2024 - 31/12/2024): Với chủ đề “Thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024”. Tổ chức các phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024), kỷ niệm 525 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2024), kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024),...
Với các nội dung phát động thi đua trên, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua năm 2024 với nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Quan tâm lựa chọn một số công trình, phần việc đăng ký chào mừng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh gắn biển vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 525 năm ngày thành lập tỉnh Cao Bằng. Tổ chức các hoạt động chăm lo nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên. Tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, phấn đấu, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phát hiện, bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua để vinh danh ở cấp mình và đề nghị công đoàn cấp trên biểu dương khen thưởng.
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2024) là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 95 năm Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng đất nước, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Sau phát động thi đua năm 2024 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ ngày 31/01/2024 kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2024 để kịp thời triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nội dung phong trào thi đua năm 2024. 

Tác giả bài viết: Đàm Thị Hải Hoà - Ban CSPL&QHLĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn 
11

FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay2,403
  • Tháng hiện tại141,209
  • Tổng lượt truy cập3,798,365
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây