Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả và xuất phát từ Nhân dân

Thứ sáu - 15/04/2022 03:00

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh như vậy tại phiên họp thứ hai của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng ngày 14/4, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, phiên họp này nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, những điểm nhấn quan trọng, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2022; thảo luận xem xét khen thưởng bậc cao theo quy định của pháp luật.

Theo Thủ tướng, năm 2021, cùng với thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, giải quyết các vấn đề tồn đọng nhiều năm, chúng ta phải thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, phong trào thi đua được phát động sâu rộng và đạt được hiệu quả cao, nhất là phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2022, công tác thi đua-khen thưởng tiếp tục bám sát các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Trong đó, xác định các trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên Hội đồng xem xét kỹ hồ sơ, thảo luận, đề xuất khen thưởng bậc cao đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy trình, quy định của pháp luật.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2021 công tác thi đua khen thưởng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, phong trào thi đua phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã động viên các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia thi đua thực hiện mục tiêu "kép" chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế, đã góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại cuộc họp

 

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã chỉ đạo triển khai phong trào thi đua tới cơ sở, với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, cụ thể; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào

Phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an mình đã được các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát động, triển khai, tạo không khi thi đua sôi nổi trên khắp cả nước.

Hội đồng đã xây dựng dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ XIII của Đảng; trình Thủ tướng Chính phủ phát động và ban hành Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Năm 2021, Hội đồng đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ hơn 3 ngàn tờ trình khen thưởng; thực hiện gần 2.000 quyết định của Chủ tịch nước khen thưởng cho hơn 12.000 trường hợp; trình khen thưởng cấp Nhà nước cho hơn 1.500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 họp phiên thứ 2

 

Báo cáo cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, trong đó tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và các địa phương phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với 12 nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ đã đề ra, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và đối tượng của từng bộ, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và các địa phương.

Tập trung thi đua tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; cải cách hành chính; Thi đua phục hồi và phát triển kinh tế; Thi đua xây dựng và hoàn thiện thể chế; Thi đua phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Thi đua nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ; Thi đua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số; Thi đua phát triển văn hóa xã hội; Thi đua quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; Thi đua giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; Thi đua trong hội nhập quốc tế.

Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với Kế hoạch 05 năm ( 2021-2025 ) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tham mưu Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, phát huy hơn nữa trách nhiệm, vai trò của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thường trong tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các tài liệu phục vụ phiên họp; các ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, phân tích các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới để tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

Thủ tướng giao các cơ quan tiếp thu các ý kiến xác đáng để hoàn thiện các báo cáo theo hướng đầy đủ, toàn diện, sâu sắc hơn. Thủ tướng nêu rõ, trong năm 2021, nước ta vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa triển khai các nhiệm vụ khác với các năm trước, như tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 7 hội nghị lớn triển khai Nghị quyết Đại hội, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước; vừa giải quyết nhiều công việc tồn đọng, kéo dài, vừa xử lý các vấn đề đột xuất, phức tạp, đặc biệt là đợt bùng phát dịch COVID-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, khó kiểm soát hơn.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng tình, hưởng ứng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế, nước ta đã đạt kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Hội đồng và phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi hết sức kịp thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ đã phát động và ban hành Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 về kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"… tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, toàn diện. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục được quan tâm, như chương trình "Sóng và máy tính cho em" được triển khai tích cực. Các cơ quan tiếp tục hoàn thiện thể chế cho công tác thi đua, khen thưởng, nhất là đã tập trung xây dựng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2021 và đang tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án, trình Quốc hội thông qua vào tháng 5/2022. Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã ban hành hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT ngày 29/11/2021 về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phong trào thi đua được phát động kịp thời tới toàn dân, tạo không khí người người thi đua, nhà nhà thi đua, công tác thi đua, khen thưởng được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, cuộc chiến chống COVID-19 đã khẳng định và phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của người dân ở khắp nơi trên cả nước" - Thủ tướng phát biểu.

Theo Thủ tướng, công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất và công tác, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua, khen thưởng còn bộc lộ một số hạn chế. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng có nơi, có lúc chưa đầy đủ, dẫn đến hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, việc khen thưởng có nơi, có lúc chưa phản ánh hết được tinh thần yêu nước của nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng của một số cấp, ngành chưa thực sự sâu sát. Có nơi, có lúc còn lơ là, chưa bám sát tình hình, chưa quyết liệt, mạnh mẽ, việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thúc đẩy với một số phong trào, hoạt động thi đua còn có những điểm hạn chế, bất cập, nhất là trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Công tác tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, bài học, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số nơi còn hạn chế. Các hoạt động cụm, khối thi đua chưa đồng đều, đa dạng, chưa được duy trì thường xuyên... Thủ tướng nêu rõ, kinh nghiệm vừa qua cho thấy, tình hình càng khó khăn, thách thức, phức tạp càng phải thúc đẩy thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đất nước vượt qua các khó khăn, thách thức. Năm 2022, tình hình được dự báo sẽ có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua khen thưởng phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, thiết thực hơn, đi đúng trọng tâm, trong điểm, phục vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của cấp ủy các cấp. Phải tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, là phong trào của nhân dân, người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, phong trào phải xuất phát từ nhân dân, bắt đầu từ nhân dân, đi sâu vào nhân dân, mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước, người dân có đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và tình hình thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, phát động phong trào thi đua phù hợp tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra và hoàn cảnh cụ thể từng nơi, từng lúc, có trọng tâm trọng điểm, kịp thời tổng kết, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng lan tỏa. Thủ tướng lưu ý, trong nhiệm kỳ này các phong trào thi đua cần góp phần thúc đẩy việc xóa 100.000 căn nhà dột nát tại tất cả 74 huyện nghèo bằng nguồn lực Nhà nước và huy động các nguồn xã hội hóa, trong đó ưu tiên cho người có công, gia đình chính sách, vùng chiến khu cách mạng, những khu vực khó khăn… Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ như tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản kèm theo để trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thủ tướng giao Thường trực Hội đồng xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị chuyên đề để đánh giá sâu sắc, toàn diện các phong trào thi đua năm 2021, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục củng cố, phát triển, các phong trào đã có, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng, phát động phong trào mới có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập được chỉ ra tại phiên họp, tiếp tục kiểm tra, rà soát, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng đối tượng, kịp thời, dứt khoát chống tiêu cực, "chạy chọt" trong thi đua khen thưởng, tránh "vừa khen thưởng xong lại xem xét kỷ luật". Thủ tướng yêu cầu kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín; tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc để triển khai tốt hơn các nhiệm vụ được giao./.

 

                                                                                                               Nguồn: vov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc
11
FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay2,598
  • Tháng hiện tại5,362
  • Tổng lượt truy cập2,625,623
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây