Các cấp Công đoàn huyện Hòa An tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”

Thứ ba - 17/08/2021 04:09
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới; chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh về thực hiện phong trào ““Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong các cấp Công đoàn tỉnh Cao Bằng. Trong những năm qua LĐLĐ huyện Hòa An đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn huyện phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động". Cụ thể hằng năm LĐLĐ huyện đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt phong trào thi đua và tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua này. Phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động và hưởng ứng thực hiện phong trào bằng những hành động, việc làm cụ thể: Hưởng ứng “tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”, "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động ", Tuần lễ "nước sạch" và "ngày môi trường thế giới". Thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc tổ chức phong trào thi đua của các CĐCS đồng thời chỉ đạo việc thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời phong trào thi đua, các đợt thi đua. Hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS tổ chức đăng ký thi đua phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” ngay từ đầu năm và được LĐLĐ huyện đến kiểm tra, chấm điểm phong trào vào  cuối năm, qua đó những đơn vị làm tốt được tuyên dương, khen thưởng để động viên, nhân rộng điển hình. Từ việc triển khai thực hiện đã đạt được kết quả như sau:

- Đối với các CĐCS khối trường học: trong năm 2020 LĐLĐ huyện đã thực hiện mô hình điểm đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" trong khối trường học trên địa bàn huyện Hòa An giai đoạn 2020 - 2023 đơn vị được chỉ định xây dựng mô hình điểm là CĐCS trường tiểu học Nước Hai đồng thời cũng triển khai thực hiện mô hình đến các cấp công đoàn trong toàn hệ thống đặc biệt là CĐCS khối trường học. Trong quá trình thực hiện thấy rằng phong trào đã từng bước được đẩy mạnh, 100% các CĐCS thực hiện và đạt các tiêu chí "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" từ 90 điểm trở lênmột số đơn vị đã xây dựng được cảnh quan, khuôn viên trường lớp, có sân thể dục thể thao, vườn trường được xây dựng và phân thành các nhóm cây: cây ăn quả, cây cảnh, các loại cây thuốc nam, vườn rau sạch. Với mục đích, giúp cho nhà trường có một nơi làm việc, giảng dạy, học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn, thoải mái, thú vị, hấp dẫn, giúp giáo viên cũng như học sinh ngày càng gắn bó thêm yêu trường lớp, đồng nghiệp, học sinh. Thường trực LĐLĐ huyện đã gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện, Ban Giám hiệu Nhà trường cũng như đến khảo sát thực tế tại trường. Các phòng học trang bị đầy đủ các thiết bị học tập, trước cửa các phòng chức năng, phòng học đều được trang trí phù hợp. Trong lớp học 100% các lớp đã thực hiện đổi mới không gian lớp học. Ngoài hành lang các phòng làm việc và các lớp học có hệ thống cây cảnh, chậu hoa, trên hành lang, trước cửa các lớp học treo các giỏ cây hoa làm tăng thêm vẻ đẹp ngôi trường. Nguồn kinh phí thực hiện cơ bản là xã hội hoá và một phần được Phòng GD&ĐT và LĐLĐ huyện hỗ trợ.

- Đối với các CĐCS hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp: 100% CĐCS đã đầu tư đổi mới, nâng cấp các phương tiện, máy móc, thiết bị và ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, công tác; xây dựng, cải tạo nhà xưởng, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Một số điển hình trong việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” như: CĐCS Huyện uỷ, Khối UBND huyện, Khối Dân vận, xã Hoàng Tung ... Ban Chấp hành CĐCS thường xuyên triển khai, thực hiện nhiều hoạt động nhằm chuẩn hóa cảnh quan, môi trường. Ngay sau khi được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, khuôn viên cơ quan được trồng hoa, cây cảnh hợp lý, các bồn hoa luôn được cắt tỉa, chăm sóc kỹ càng, tạo nên không gian thoáng đãng, đẹp mắt. Hành lang cơ quan được bố trí hài hòa với nhiều cây xanh. Các phòng làm việc luôn sạch sẽ, tài liệu được sắp xếp gọn gàng, trang trí cây xanh để bàn góp phần thúc đẩy cán bộ, công chức làm việc hăng say với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Với phong trào thi đua xây dựng cảnh quan cơ quan xanh- sạch- đẹp của cán bộ, công chức đã mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ, công chức, viêc chức ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong quá trình thực hiện thì phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" của huyện còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: một số đơn vị chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và chuyên môn, nội dung thi đua chưa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nên chưa động viên, phát huy hết tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, CNVCLĐ trong hưởng ứng phong trào thi đua; việc tổ chức phong trào thi đua ở một số ít CĐCS còn mang tính hình thức, chung chung chưa cụ thể; công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả và những tác động của phong trào thi đua đến hoạt động công đoàn, việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân, mô hình điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào thi đua còn hạn chế; công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua ở cơ sở còn chưa kịp thời, việc bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua khen thưởng còn biểu hiện nể mang, cào bằng, luân phiên chưa chú trọng quan tâm biểu dương, khen thưởng cho các đối tượng là đoàn viên, CNVCLĐ trực tiếp sản xuất. Từ đó Ban Thường vụ LĐLĐ huyện xác định cần khắc phục như sau: Các CĐCS cần chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền cùng cấp trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong đoàn viên, CNVCLĐ phải được quan tâm thực hiện thường xuyên; coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới tích cực, tiêu biểu trong phong trào thi đua qua đó mới lôi cuốn, mới có sức lan tỏa, và có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương; khen thưởng phải kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng, đảm bảo tính công khai, dân chủ và đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Duy trì phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” là rất cần thiết. Phong trào phát triển mạnh, có hiệu quả là góp phần không nhỏ vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” ngày càng có hiệu quả trong những năm tiếp theo cần chú ý thực hiện một số nội dung như sau: Tiếp tục duy trì mô hình điểm đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong khối trường học, đặc biệt là duy trì mô hình điểm đã xây dựng tại CĐCS trường tiểu học Nước Hai. Trong năm 2021 tiếp tục xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình điểm tại CĐCS khối trường học Bình Long, xã Hồng Việt; BCH CĐCS các cơ quan, đơn vị, các trường học tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Ban giám hiệu tích cực vận động cán bộ, giáo viên, đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia phong trào. Đưa tiêu chí thực hiện phong trào vào bình xét thi đua hàng năm; Đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ và người sử dụng lao động chấp hành và thực tốt các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, chú ý các nơi có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như phòng thí nghiệm, các công trình đang xây dựng; Tăng cường công tác tự kiểm tra và phối hợp kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động; kịp thời khắc phục các hiện tượng mất an toàn trong lao động sản xuất, đề xuất xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở lao động nhằm ngăn ngừa và hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ tốt sức khoẻ, tính mạng cho người lao động và tài sản của đơn vị; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp công đoàn trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời sơ, tổng kết biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân thực tốt phong trào; Phát động các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm và các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường.

Phát huy thành tích đã đạt được những năm qua, trong thời gian tới và những năm tiếp  theo, công đoàn huyện Hoà An tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tạo sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, thân thiện, gần gũi với nhân dân, giúp người lao động thi đua lao động sản xuất góp phần góp phần tạo cảnh quan môi trường, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất và hiệu quả công việc cũng như giảm gánh nặng cho xã hội trong việc giải quyết những hậu quả do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của đơn vị cũng như các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc, phòng tại địa phương.

Tác giả bài viết: Phùng Thị Huệ - Phó CT LĐLĐ huyện Hoà An

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


11
FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay3,811
  • Tháng hiện tại79,446
  • Tổng lượt truy cập744,492
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây