Các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh trong việc chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Thứ bảy - 26/06/2021 05:02
Trong nửa nhiệm kỳ qua, nhận thức rõ việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động là nhiệm vụ vô cùng quan trọng quyết định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, do đó Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đặc biệt là Công đoàn cơ sở (CĐCS) phải luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. 
Các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh trong việc chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
Hiện nay Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh trực tiếp quản lý 62 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với số lao động là 2.747 người (nữ 1.344 người); trong đó đoàn viên công đoàn là 2.740 người chiếm 99,7% (đoàn viên nữ 1.338 người). Đa số các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch CĐCS là các đồng chí cán bộ, lãnh đạo quản lý chủ chốt của các cơ quan đơn vị; có phẩm chất chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nên rất thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động công đoàn tại đơn vị đặc biệt là công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Một trong những nội dung được các cấp công đoàn quan tâm nhất là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên như làm tốt vai trò đại diện của công đoàn khi tham gia các hội đồng lương, thi đua khen thưởng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm; tham gia thành viên tổ mua sắm, hội đồng thanh lý...của cơ quan, đơn vị; tham gia xây dựng, góp ý kiến, đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên đảm bảo công khai, công bằng trong đào tạo, nâng lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện có hiệu quả các quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chăm lo đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở bằng những việc làm cụ thể như: Tăng cường thực hiện khoán chi hành chính, tiết kiệm các nguồn chi để tăng thu nhập cho đoàn viên, hằng năm phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc Điều 7 những việc phải công khai; Điều 9, những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến; Điều 11, những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra), Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (nay là Nghị định 145) của khối doanh nghiệp. Tại hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động hằng năm, đã lấy ý kiến của cán bộ, công chức viên chức, người lao động bổ sung điều chỉnh kịp thời chương trình công tác, các quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; phổ biến quán triệt việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm “cán bộ, công chức, người lao động được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra”. Qua theo dõi hằng năm 100% các CĐCS phối hợp tốt chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức tốt hội nghị đảm bảo nội dung theo các văn bản hướng dẫn; phối hợp với chính quyền chỉ đạo, tạo điều kiện cho Ban Thanh tra nhân dân cơ quan giám sát thực hiện quy chế dân chủ như: Việc lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, như: bình xét thi đua khen thưởng, nâng lương, trợ cấp; giám sát về báo cáo kết quả thu chi ngân sách của cơ quan để thông tin trong Hội nghị cán bộ, công chức; giám sát việc thực hiện xây dựng văn hóa công sở, giám sát cung cấp thiết bị và xây dựng, sửa chữa, thanh lý trong cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng nguyên tắc.
 
Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên được đảm bảo và được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện bằng những việc làm cụ thể, như thông qua các ngày lễ, Tết tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho người lao động: CĐVC tỉnh tổ chức thăm tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau dài ngày được 109 suất quà trị giá 70,3 triệu đồng; từ nguồn “Quỹ xã hội” LĐLĐ tỉnh, CĐVC tỉnh đã rà soát, thẩm định đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu làm nhà, sửa nhà cho 14 đoàn viên với số tiền 370 triệu đồng; Chỉ đạo các CĐCS chủ động trong việc tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp, vận động các nguồn xã hội hóa để tổ chức gặp mặt động viên, tặng quà, chi thu nhập tăng thêm, tổ chức thăm hỏi, động viên các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm, bệnh hiểm nghèo được 5.567 lượt đoàn viên với số tiền 2 tỷ 175 triệu đồng; nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6 các CĐCS đã tổ chức tặng quà và biểu dương con của đoàn viên đạt thành tích tốt trong học tập trên 10 nghìn lượt với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng; đề xuất với cấp ủy, chính quyền về việc cử đoàn viên tham gia theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đề bạt, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo...kết quả trên 800 lượt đoàn viên được cử đi học, xét nâng lương trên 1.500 lượt, bổ nhiệm từ phó phòng trở lên 191 người; tổ chức tuyên truyền đến 100% đoàn viên về các Chương trình phúc lợi, các thỏa thuận hợp tác đã được ký giữa LĐLĐ tỉnh, CĐVC Việt Nam với các đơn vị doanh nghiệp, nhà hàng, thông qua chương trình nhiều đoàn viên đã được tiếp cận và hưởng lợi; phối hợp với Ngân hàng chính sách tỉnh giải quyết cho 08 đoàn viên vay vốn từ quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm của Tổng LĐLĐ Việt Nam với số tiền là 160 triệu đồng; Hiện nay do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tái bùng phát ở nhiều địa phương, nên công tác chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho đoàn viên được các CĐCS quan tâm, chủ động tuyên truyền thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế trong việc phòng chống dịch Covid-19; vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 573.564.000 đồng (số liệu hết ngày 18/6) qua tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Cao Bằng; phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà và tiếp sức đội ngũ cán bộ, nhân viên đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch.
 
Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động thì việc chăm lo đời sống tinh thần của các cấp CĐVC tỉnh đều được quan tâm đẩy mạnh nhân kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, của ngành thông qua việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao: tổ chức giao lưu thi đấu cầu lông, giao lưu bóng chuyền hơi, tổ chức đá bóng mini... trong đó CĐVC tỉnh phối hợp với Trung tâm Đào tạo thi đấu thể thao và nghệ thuật, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Hòa tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm ngày giải phòng Cao Bằng, Giải bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), Giải bơi chào mừng Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020.
 
Các hoạt động, từ thiện, nhân đạo đều được các CĐCS quan tâm chỉ đạo và sự hưởng ứng của đoàn viên công đoàn: Chương trình Ngày hội hiến máu “Giọt hồng miền non nước”, chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019 do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cao Bằng tổ chức, tham gia hiến máu tình nguyện cứu người tại thời điểm bệnh dịch Covid-19 đang bùng phát kết quả có 246 đoàn viên tham gia, số đơn vị máu hiến được 146 đơn vị. Việc vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động đóng góp, ủng hộ các loại quỹ từ thiện, nhân đạo, được các CĐCS quan tâm thực hiện, nửa nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn đã đóng góp ủng hộ được trên 5 tỷ đồng.

Việc chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động luôn được đổi mới, rút kinh nghiệm thường xuyên trong hoạt động đã mang lại những kết quả rất thiết thực, mang lại ý nghĩa lớn góp phần động viên đoàn viên phấn khởi, yên tâm công tác, phấn đấu vươn lên; từ những việc làm thường ngày tuy rất nhỏ nhưng đã giúp cho nhiều đoàn viên công đoàn và người lao động vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Để có được kết quả như trên, đó là nhờ có sự lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng phát huy nội lực của Ban Chấp hành công đoàn các cấp. Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, với những thuận lợi và khó khăn đan xen, công tác công đoàn tiếp tục đặt trước nhiều cơ hội và thách thức mới. CĐVC tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo công đoàn cơ sở, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của cơ quan nhằm đảm bảo thực thi chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi để đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên; luôn lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên, đồng thời xác định, mọi hoạt động của Công đoàn đều phải bắt nguồn từ nhu cầu, nguyện vọng và giải quyết các vấn đề mà đa số đoàn viên quan tâm; tiếp tục phát huy vai trò, sức mạnh của đoàn viên, của các tập thể trong việc khai thác các chương trình, nhằm mang lại nguồn thu chính đáng để hỗ trợ đời sống cho đoàn viên và cho hoạt động công đoàn./.

Tác giả bài viết: Đoàn Thị Lịch - PCT CĐVC tỉnh

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


11
FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay4,274
  • Tháng hiện tại60,376
  • Tổng lượt truy cập725,422
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây