Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng triển khai có hiệu quả phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Thứ tư - 30/06/2021 09:19
Toàn tỉnh hiện có 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 27.621 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt trong 787 công đoàn cơ sở (khối sản xuất kinh doanh là 2.702 đoàn viên, khối hành chính sự nghiệp nhà nước là 24.919 đoàn viên). Trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tích cực vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thực hiện tốt các phong trào thi đua, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.
LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện mô hình điểm về phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở tại Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ.
LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện mô hình điểm về phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở tại Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ.
Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn với chủ đề “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ đó, các cấp Công đoàn đã phối hợp với chính quyền triển khai, tổ chức các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào sau:

- Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” là phong trào trọng tâm xuyên suốt hoạt động của tổ chức Công đoàn, được công đoàn cụ thể hóa thành các phong trào, cuộc vận động riêng của từng ngành như các phong trào thi đua “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”;  “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”“Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… phong trào đã khơi dậy niềm đam mê, sức sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác và sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, đã có 1900 lượt sáng kiến tham gia và 1038 sáng kiến được Ban Tổ chức thông qua trên Cổng thông tin điện tử của Tổng LĐLĐ Việt Nam, kết quả vượt 130% so với chỉ tiêu đề ra, kết thúc chương trình LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng 03 sáng kiến có thành tích xuất sắc, tiêu biểu; LĐLĐ tỉnh khen thưởng 06 tập thể và 12 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu tham gia Chương trình.

- Phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cao Bằng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau đã được các cấp Công đoàn phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn: + Nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ đặc biệt là CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả đã có 5.156 đoàn viên công đoàn, người lao động được thụ hưởng từ các hoạt động Tết Sum vầy 2021 với số tiền hỗ trợ là 3.906.130.000 đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh phân bổ 693 suất quà trị giá 601,5 triệu đồng, phối hợp với Quỹ Thiện Tâm tặng 150 xuất quà trị giá 90.000.000đ; hỗ trợ 238 xuất quà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 và thiên tai mỗi xuất 1 triệu đồng.

+ Nhân dịp Tháng công nhân năm 2021, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, huy động nguồn lực của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đến thăm, hỗ trợ 313 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 200 triệu đồng; trao kinh phí hỗ trợ làm nhà, sửa nhà “Mái ấm công đoàn” cho 07 đoàn viên, CNVCLĐ trị giá 210 triệu đồng, trong đó LĐLĐ tỉnh đã phân bổ 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng.

+ LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc (đơn vị được phân công giúp đỡ, phụ trách) số tiền 10 triệu đồng và hỗ trợ một số trang bị cơ sở vật chất (bàn, ghế, téc  đựng nước) cho nhà văn hoá của 10 xóm.

- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở” được triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ CBCCVC về thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân; đổi mới phong cách, tác phong làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử, thái độ phục vụ nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm quán triệt, tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua với nhiều hình thức và nội dung phong phú; nghiên cứu, sửa đổi hoàn thiện các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; giữ gìn trụ sở, nơi làm việc xanh - sạch - đẹp, văn minh; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông... góp phần vào việc chuyển biến tác phong, lề lối làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước và các CBCCVC trong thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt phong trào này phải kể đến các đơn vị như: CĐCS Sở Nội vụ, CĐCS Sở Tư pháp, CĐCS Kho bạc Nhà nước Cao Bằng,...

- Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được triển khai sâu rộng gắn với việc thực hiện Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia vì sự phát triển bền vững đất nước”. Thông qua phong trào thi đua nhằm phát huy và khuyến khích tính sáng tạo của các doanh nghiệp, công nhân, lao động khối doanh nghiệp có nhiều đề tài, sáng kiến mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu kế hoạch, hỗ trợ người nghèo, có những việc làm thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới... Kết quả phong trào thi đua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực thi đua đổi mới trong quản trị doanh nghiệp, đề ra nhiều giải pháp phát triển doanh nghiệp trong tình hình dịch Covid-19, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và đạt được những kết quả tích cực, tiêu biểu như: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng, Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng,...

LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Cao Bằng đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng và thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, đạt một số kết quả nổi bật như:

+ 100% các cấp công đoàn tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử và hoạt động chào mừng của các cấp công đoàn trên Trang Thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh và Trang Fanpage Công đoàn Cao Bằng, 07/799 Trang Fanpage của CĐCS được thành lập để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, cung cấp thông tin tiểu sử của người tham gia ứng cử đến đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ để thuận tiên cho việc lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu, xứng đáng nhất vào các cơ quan dân cử. Kết quả ngày 23/5/2021, 100% CNVCLĐ toàn tỉnh Cao Bằng nô nức, phấn khởi tham gia bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong đó lực lượng cán bộ công đoàn chuyên trách, đoàn viên, CNVCLĐ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp gương mẫu đi bầu cử sớm, hoàn thành trong buổi sáng; công nhân lao động làm việc ca kíp căn cứ điều kiện làm việc thực hiện bầu cử phù hợp, nhưng không quá thời gian quy định bầu cử.

+ 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều có phần việc ý nghĩa, gắn liền với các tiêu chí trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới chào mừng bầu cử. Trong đó phải kể đến Công trình làm đường giao thông nông thôn (trị giá hơn 70 triệu đồng, tại xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc), Công trình xây dựng sân vận động (trị giá gần 50 triệu đồng tại xã Đức Xuân, huyện Thạch An), Công trình xây dựng nước sạch (trị giá 123 triệu đồng, tại xã Thành Công, huyện Nguyên Bình)… Hầu hết các công trình đều được triển khai theo đúng Kế hoạch, bảo đảm chất lượng, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

+ Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân”. Kết quả, tỉnh Cao Bằng có 992 đoàn viên tham gia dự thi, xếp thứ 50/83 đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ, đứng thứ 4 trong Cụm 7 tỉnh Miền núi Biên giới phía Bắc.

Ghi nhận những kết quả đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ đã đạt được, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng được Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Từ nay đến cuối năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, trọng tâm là Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong việc chuyển hướng nội dung hoạt động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh./.

Tác giả bài viết: Hoàng Lam - TB CSPL&QHLĐ

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


11
FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay2,953
  • Tháng hiện tại55,418
  • Tổng lượt truy cập720,464
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây