Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng (2018-2023)

Thứ năm - 13/05/2021 00:05
Nhìn lại 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng; Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT và sự phối hợp, tạo điều kiện mọi mặt của Chính quyền đồng cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công đoàn.
Bên cạnh những thuận lợi, cũng có nhiều thách thức đối với Ngành Nông nghiệp và PTNT. Tác động của điều kiện tự nhiên gây ảnh hướng lớn đến phát triển nông nghiệp như: địa hình chia cắt mạnh, biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm, rét hại, mưa đá. Dịch bệnh, dịch hại bùng phát...Vượt qua những khó khăn thách thức, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt.

 Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được các cấp công đoàn trong Ngành kiên trì thực hiện. Trong nửa đầu nhiệm kỳ Khóa V, Công đoàn ngành đã thường xuyên, kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò của người lao động trực tiếp sản xuất và cán bộ công đoàn ở cơ sở tham gia xây dựng chính sách, pháp luật. Công đoàn chủ động tham gia với Chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ. Hướng dẫn các CĐCS rà soát việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Các nội dung, phương thức tư vấn pháp luật được đa dạng hóa, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật tại nơi làm việc. Các cấp Công đoàn đã quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động.

Công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động được Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT và các cấp công đoàn tập trung triển khai mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Hàng năm, các CĐCS phối hợp với Chính quyền tổ chức cho hàng nghìn lượt người lao động và ĐVCĐ được đi tham quan, học tập kinh nghiệm. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 836 lượt ĐVCĐ với tổng số tiền 228,630 triệu đồng. Công đoàn ngành đã tiếp nhận từ LĐLĐ tỉnh tổng số tiền 204,5 triệu đồng, trong đó: 150 triệu đồng từ nguồn “Quỹ Xã hội” hỗ trợ kinh phí làm nhà mới và sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn”, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho 105 lượt người lao động và ĐVCĐ, tổng số tiền là 54,5 triệu đồng. Nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Công đoàn Ngành đã thăm hỏi, tặng quà 16 lượt nguyên lãnh đạo Công đoàn Ngành; thăm hỏi, động viên 28 lượt các đơn vị CĐCS và hơn 30 đoàn viên với tổng số tiền 42 triệu đồng. Các CĐCS tổ chức tặng quà cho 247 đoàn viên, tổng số tiền 85 triệu đồng. Nhân dịp Tháng Công nhân, Công đoàn Ngành tổ chức thăm hỏi trên 10 đơn vị doanh nghiệp, tặng quà cho 48 đoàn viên với tổng số tiền 24 triệu đồng. Đồng thời các CĐCS cũng có nhiều hoạt động thiết thực gắn với Chủ đề Tháng Công nhân hàng năm, tổng số tiền chi cho các hoạt động là trên 80 triệu đồng. Từ quỹ “Quốc gia giải quyết việc làm”: Số đoàn viên được vay vốn 18, tổng số tiền 356 triệu đồng. Từ quỹ “Công nhân lao động nghèo” ngành Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ vay vốn đối với 04 đoàn viên, tổng số tiền 40 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật của đoàn viên và người lao động được đẩy mạnh, Công đoàn ngành chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn, Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ CNH, HĐH đất nước”; Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ theo chủ chủ đề hàng năm; Tuyên truyền vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ trong phòng, chống dịch Covid-19, có 210 đoàn viên nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1407, ủng hộ bằng tiền mặt vào tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Cao Bằng trên 50 triệu đồng và tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà đội ngũ cán bộ, nhân viên đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh Chương trình “Nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” số đoàn viên được học tập, nâng cao trình độ là 589 đoàn viên. Nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của ngành, bên cạnh công tác tuyên truyền giáo dục, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, được quan tâm thông qua việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao. CĐN đã tổ chức 02 Hội thao mở rộng (năm 2018 và năm 2020) với tổng số gần 500 vận động viên tham gia đến từ 40 Đoàn vận động viên.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được Công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm, triển khai phần mềm quản lý đoàn viên đến các công đoàn trực thuộc, đến nay: 20/21 CĐCS và CĐN được cấp tài khoản với gần 1000 đoàn viên công đoàn được cấp mã đoàn viên trong phần mềm. Công đoàn ngành đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ 01 lớp với 80 cán bộ tham gia. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được các cấp công đoàn quan tâm, giới thiệu với cấp ủy Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp công đoàn viên ưu tú; trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua đã có 80 đoàn viên công đoàn ưu tú được cử đi học lớp cảm tình đảng; 54 đoàn viên ưu tú được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Ngành và địa phương trong nửa nhiệm kỳ qua đã có nhiều sáng kiến, giải pháp hữu ích của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trên tất cả các lĩnh vực được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của nhiều hàng hóa nông, lâm, thủy sản…, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, an sinh xã hội, trong giai đoạn 2018-2020, Công đoàn ngành đã có 02 cá nhân được tặng bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn.

Công tác nữ công được nâng cao góp phần xây dựng đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới. Các cấp công đoàn tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới…. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ nhân kỷ niệm các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10...

Hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm đề ra góp phần có hiệu quả vào công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trong nửa đầu nhiệm kỳ đã tiến hành kiểm tra 48 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; trong đó kiểm tra đồng cấp 10 cuộc.

Công tác tài chính công đoàn được các cấp công đoàn thực hiện nghiêm theo quy định, giảm chi hành chính, chi khác để tập trung cho các hoạt động phong trào và hỗ trợ đoàn viên; đồng thời dành kinh phí thoả đáng cho công tác đào tạo, tuyên truyền phổ biến pháp luật... Thực hiện tốt nguyên tắc quản lý tài chính: tập trung, dân chủ, công khai. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cấp d­ưới xây dựng dự toán thu, chi tài chính theo đúng qui định.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ Ngành Nông nghiệp và PTNT trong nửa đầu nhiệm kỳ qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: Vai trò tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở một số cơ sở hiệu quả còn thấp. Công tác vận động, tổ chức cho người lao động trực tiếp sản xuất tham gia học tập nâng cao trình độ chưa nhiều. Công tác quản lý đoàn viên chưa thật sự chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ công đoàn vẫn còn một bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đoàn viên và hoạt động công đoàn. Chất lượng thông tin, báo cáo của một số công đoàn cơ sở chưa tốt.

Thời gian tới, dự báo tình hình trong nước, tỉnh Cao Bằng còn nhiều yếu tố phức tạp và khó lường; tác động của biến đổi khí hậu gây ra thời tiết cực đoan, bão lũ; tình hình dịch bệnh luôn tiền ẩn,.... Do đó, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại của Công đoàn ngành là hết sức nặng nề, đòi hỏi có giải pháp toàn diện để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V Công đoàn ngành đã đề ra; đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền, nghĩa vụ của người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành và của tỉnh./.

Tác giả bài viết: Sầm Thị Thơm - PCT CĐN NN

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


11
FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay3,432
  • Tháng hiện tại82,908
  • Tổng lượt truy cập747,954
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây