Thủ tục người lao động cần biết để nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng bởi Covid -19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

Thứ tư - 28/07/2021 05:01
Nhằm giải quyết việc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/TTg hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP. Với mỗi trường hợp khác nhau, hồ sơ và thủ tục thực hiện được quy định tại Quyết định 23/2021/QĐ-TTg cũng khác nhau. Vì vậy cán bộ công đoàn và người lao động cần biết để thuận tiện cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP theo đúng quy định. Cụ thể như sau:
1. Người lao động ngừng việc vì Covid-19
Căn cứ Nghị quyết 68/NQ-CP, người lao động đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ một lần:
Mức trợ cấp 01 lần = 01 triệu đồng/người.
Trường hợp đang mang thai, người lao động được hưởng thêm:
Mức hỗ trợ thêm = 01 triệu đồng/người.
Trường hợp đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi, người lao động được nhận thêm (chỉ hỗ trợ 01 người là cha hoặc mẹ):
Mức hỗ trợ thêm = 01 triệu đồng/trẻ.
Trường hợp này, mặc dù người được hưởng tiền trợ cấp là người lao động nhưng các thủ tục nhận tiền hỗ trợ sẽ do người sử dụng lao động thực hiện:
* Hồ sơ cần chuẩn bị:
1. Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
      2. Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06 tại Phụ lục của Quyết định 23.
3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền. (Áp dụng với người lao động mang thai hoặc đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi).
* Nơi nộp: Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.
+ Thời hạn nộp: Chậm nhất là ngày 31/01/2022. 
+ Sau khi thẩm định: UBND cấp huyện trình hồ sơ cho UBND tỉnh phê duyệt.
* Thời gian giải quyết: 04 - 06 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ.
Người lao động nhận tiền hỗ trợ thông qua người sử dụng lao động. 
2. Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương
Mức hỗ trợ dành cho người lao động đủ điều kiện hưởng dựa trên thời gian mà người này phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương. Cụ thể:
- Từ 15 ngày liên tục trở lên - dưới 01 tháng: Trợ cấp 01 lần = 1.855.000 đồng/người.
- Từ 01 tháng trở lên: Trợ cấp 01 lần = 3.710.000 đồng/người.
Trường hợp đang mang thai, người lao động được hưởng thêm:
Mức hỗ trợ thêm = 01 triệu đồng/người.
Trường hợp đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi, người lao động được nhận thêm (chỉ hỗ trợ 01 người là cha hoặc mẹ): Mức hỗ trợ thêm = 01 triệu đồng/trẻ.
Trường hợp này cũng sẽ do người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan.
* Hồ sơ cần chuẩn bị gồm:
1. Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (các đơn vị có thể tham khảo bản thỏa thuận gửi kèm theo).
2. Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục của Quyết định 23.
3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.
* Nơi nộp: UBND cấp huyện nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính
+ Thời hạn nộp: Chậm nhất 31/01/2022.
+ Sau khi thẩm định: UBND cấp huyện trình hồ sơ cho UBND tỉnh phê duyệt.
* Thời gian giải quyết: 02 - 04 ngày kể từ ngày đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ, UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo chi trả tiền hỗ trợ. 
3. Người lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
Trường hợp này, người lao động được nhận hỗ trợ với mức: Trợ cấp 01 lần = 3.710.000 đồng/người.
Trường hợp đang mang thai, người lao động được hưởng thêm:
Mức hỗ trợ thêm = 01 triệu đồng/người.
Trường hợp đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi, người lao động được nhận thêm (chỉ hỗ trợ 01 người là cha hoặc mẹ): Mức hỗ trợ thêm = 01 triệu đồng/trẻ.
Khác với hai trường hợp trên, trường hợp này, người lao động phải tự mình thực hiện các thủ tục hưởng thì mới được nhận tiền trợ cấp. 
* Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:
1. Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Quyết định 23.
2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:
- Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
- Quyết định thôi việc.
- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
3. Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.
* Nơi nộp: Trung tâm dịch vụ việc làm - Sở LĐTB&XH nơi người lao động chấm dứt hợp đồng.
+ Thời hạn nộp: Chậm nhất 31/01/2022.
+ Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thẩm định, trình UBND tỉnh.
* Thời gian giải quyết: Trong 05 ngày kể từ ngày Trung tâm dịch vụ việc làm gửi hồ sơ, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt và chỉ đạo chi trả trợ cấp.
4. Người lao động là F0, F1 được hỗ trợ tiền ăn 
Theo Nghị quyết 68, người lao động đang phải điều trị nhiễm Covid-19 và người phải cách ly y tế theo diện F1 từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021 sẽ được hỗ trợ tiền ăn như sau: Hỗ trợ tiền ăn = 80.000 đồng/người/ngày.
Để được nhận số tiền này, người lao động, cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung phải thực hiện thủ tục sau:
4.1. Trường hợp 1: Người lao động là F0, F1 đang điều trị, cách ly.
* Người thực hiện thủ tục: Cơ sở y tế, cơ sở cách ly.
* Hồ sơ cần chuẩn bị:
- Các trường hợp F0 đang điều trị tại cơ sở y tế:
+ Danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách theo Mẫu số 8a tại Phụ lục của Quyết định 23.
+ Giấy ra viện điều trị do nhiễm Covid-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh; Giấy khai sinh; Hộ chiếu; Chứng minh nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).
- Trường hợp F1 đang cách ly y tế:
+ Danh sách F1 đủ điều kiện hưởng theo mẫu.
+ Quyết định cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền.
+ Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng sinh; Giấy khai sinh; Hộ chiếu;  Chứng minh nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Thẻ BHYT.
* Nơi nộp: UBND cấp tỉnh.
+ Thời hạn nộp: Chậm nhất ngày 31/03/2022.
* Thời gian giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt và chỉ đạo chi trả trợ cấp.
4.2. Trường hợp 2: F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly.
* Người thực hiện: Người lao động.
* Hồ sơ cần chuẩn bị: 
- Trường hợp F0 đã kết thúc điều trị:
+ Giấy ra viện.
+ Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị.
+ Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng sinh; Giấy khai sinh; Hộ chiếu; Chứng minh nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Thẻ BHYT.
- Người lao động là F1 đã hoàn thành cách ly y tế:
+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà.
+ Giấy hoàn thành việc cách ly.
+ Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng sinh; Giấy khai sinh; Hộ chiếu;
Chứng minh nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Thẻ BHYT.
+ Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với người đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly.
* Nơi nộp: UBND cấp xã.
+ Thời hạn nộp: Chậm nhất ngày 31/01/2022.
+ Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, UBND cấp xã tổng hợp, lập danh sách các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sau đó, UBND cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh.
* Thời gian giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt và chỉ đạo chi trả trợ cấp.
5. Đối với viên chức hoạt động nghệ thuật
* Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
- Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV.
- Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.
* Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện
- Đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật lập Danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 28 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022. Mẫu số 09.
- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, thẩm định, trình UBND tỉnh.
- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hổ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
6. Đối với hướng dẫn viên du lịch
* Đối tượng, điều kiện hỗ trợ: Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
- Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.
- Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
* Hồ sơ:
- Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây:
+ Bản sao HĐLĐ với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.
+ Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.
* Trình tự, thủ tục thực hiện
- Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.
- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách đề nghị hỗ trợ trình UBND tỉnh quyết định.
- Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
(Ghi chú: Các biểu mẫu trên và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Cao Bằng, mục Văn bản điều hành).

Tác giả bài viết: Hoàng Lam - TB CSPL&QHLĐ

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn 
11

FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay3,872
  • Tháng hiện tại18,236
  • Tổng lượt truy cập3,343,635
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây