Văn bản theo cơ quan ban hành: LĐLĐ tỉnh Cao Bằng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2401/LĐLĐ-TCKT 13/04/2023 về việc triển khai Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/4/2023 về lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam
2 1 23/03/2023 Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023) và Công đoàn tỉnh Cao Bằng (04/4/1947-04/4/2023) quá trình thành lập, xây dựng và phát triển
3 1298/LĐLĐ-TGNC 30/08/2021 V/v tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ, tổ chức, đơn vị tiêu thụ nhãn Hưng Yên
4 1297/LĐLĐ-TGNC 30/08/2021 Về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19
5 1296/LĐLĐ-TGNC 30/08/2021 Về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
6 1218 /LĐLĐ-TGNC 18/07/2021 Công văn về việc tuyên truyền, thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh
7 1216 /LĐLĐ-TGNC 15/07/2021 Về việc sao gửi các văn bản của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh
8 1188/LĐLĐ-TGNC 21/06/2021 Về việc sao gửi các Chỉ thị của Ban Bí thư và Kết luận của Bộ Chính trị theo văn bản sao lục của Tỉnh ủy
9 1157/LĐLĐ-TGNC 30/05/2021 Về việc sao gửi Đề cương, văn bản tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh
10 1123/LĐLĐ-TGNC 09/04/2021 Về việc tăng cường, chủ động và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
11 1106/LĐLĐ-TGNC 28/04/2021 Về việc tuyên truyền một số nội dung và vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia một số cuộc thi
12 1089/LĐLĐ-TGNC 14/04/2021 Về việc gửi các Tài liệu, Văn bản của Tỉnh ủy, UBND, các ngành tuyên truyền đến đoàn viên, CNVCLĐ
13 61/HD-LĐLĐ 12/04/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý II năm 2021
14 1085/LĐLĐ-TGNC 12/04/2021 Về việc đôn đốc, vận động đoàn viên CNVCLĐ gửi tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021
15 1057/LĐLĐ-TGNC 21/03/2021 Về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
16 1053/LĐLĐ-TGNC 17/03/2021 V/v đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia bầu cử theo quy định.
17 1013/LĐLĐ-TGNC 28/01/2021 Về việc sao gửi các Văn bản, Đề cương tuyên truyền
18 1001/LĐLĐ-TCTGNC 24/01/2021 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, quý I và dịp Tết Nguyên đán năm 2021
19 979 /LĐLĐ-TGNC 03/01/2021 Về việc sao gửi các Văn bản, Đề cương tuyên truyền
20 978/LĐLĐ - TGNC 03/01/2021 Về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”
21 968/LĐLĐ-TGNC 16/12/2020 Về việc tập trung tuyên truyền một số nội dung
22 959 /LĐLĐ-CSPLQHLĐ 08/12/2020 V/v Triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và các đơn vị về phúc lợi cho đoàn viên
23 948/HD - LĐLĐ 01/12/2020 V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động, đăng ký thi đua năm 2021
24 53 /HD-LĐLĐ 29/11/2020 HƯỚNG DẪN Khen thưởng các chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, “Văn hóa, Thể thao” của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng
25 912/LĐLĐ-TGNC 29/10/2020 Về việc sao gửi các Văn bản, Đề cương tuyên truyền
26 910/LĐLĐ - TGNC 29/10/2020 Về việc thực hiện Ngày Pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ năm 2020
27 905/LĐLĐ - TGNC 27/10/2020 Về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng các cuộc thi do Tổng LĐLĐ Việt Nam và các ngành phát động
28 884/LĐLĐ-TGNC 08/10/2020 Về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và cuộc thi “Check in Cao Bằng” năm 2020.
29 900 /LĐLĐ-TGNC 20/10/2020 Về việc gửi văn bản tuyên truyền
30 876/LĐLĐ-TGNC 04/10/2020 Về việc sao gửi các Văn bản, Đề cương tuyên truyền
31 870/LĐLĐ - TGNC 29/09/2020 Về việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng các cuộc thi do các ngành phát động
32 859 /LĐLĐ-TGNC 20/09/2020 Về việc sao gửi các Văn bản, Đề cương tuyên truyền
33 52/HD-LĐLĐ 14/09/2020 HƯỚNG DẪN Hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2020)
34 836/LĐLĐ-TCTGNC 19/08/2020 Về việc gửi đề cương tuyên truyền
35 841 /LĐLĐ-TGNC 26/08/2020 Về việc sao gửi các Văn bản, Đề cương tuyên truyền
36 821/LĐLĐ-TCTGNC 06/08/2020 Về việc triển khai, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của tỉnh Cao Bằng về công tác phòng, chống dịch COVID-19
37 808/LĐLĐ-TCTGNC 26/07/2020 Về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
38 803/LĐLĐ-TCTGNC 19/07/2020 Về việc tuyên truyền các văn bản mới ban hành trong đợt II/2020
39 796/LĐLĐ-TCTGNC 12/07/2020 Về việc thực hiện một số nội dung theo Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ và hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2020
40 781/LĐLĐ-TCTGNC 25/06/2020 Về việc tuyên truyền một số nội dung theo Đề án, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Báo Văn hóa
41 776/LĐLĐ-CSPLKT 18/06/2020 về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn
42 760/LĐLĐ-CSPLKT 04/06/2020 về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020
43 761/LĐLĐ-TCTGNC 07/06/2020 V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, lao động
44 750/LĐLĐ-TCTGNC 28/05/2020 Về việc tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam
45 745/LĐLĐ-VP 24/05/2020 v/v báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
46 746/LĐLĐ - TCTGNC 25/05/2020 Về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; hưởng ứng ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không khói thuốc
47 740/LĐLĐ - TCTGNC 19/05/2020 Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021
48 733/LĐLĐ-TCTGNC 11/05/2020 Về việc thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh
49 732/LĐLĐ - TCTGNC 10/05/2020 Về việc hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14 năm 2019 - 2020
50 729/LĐLĐ - TCTGNC 10/05/2020 Về việc hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
LIÊN KẾT
FANPAGE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập97
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay11,387
  • Tháng hiện tại171,603
  • Tổng lượt truy cập4,209,322

hoidapldld
 
11

Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây