Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XIII và Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ bảy - 27/08/2022 05:27
      Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 29/11/2021 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, đồng thời ban hành Kế hoạch số 204/KH-LĐLĐ của LĐLĐ tỉnh để thực hiện. Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện các văn bản của Tổng Liên đoàn, của Tỉnh ủy và của LĐLĐ tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc củng cố và phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Qua một năm thực hiện, kết quả đạt được theo các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết như sau:
      * Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. 
      Chủ động phối hợp với Thường trực các huyện ủy, thành ủy để bàn các giải pháp trong chỉ đạo thực hiện triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW và Chỉ thị số 06-CT/TU. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; cấp tỉnh và cấp trên trực tiếp cơ sở; xây dựng kế hoạch thực hiện. Giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đến năm 2023; giao chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Tính từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh thành lập được 12 công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước, kết nạp 856 đoàn viên công đoàn. 
     * Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
       Chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp lại các CĐCS cho phù hợp với quy mô,  đặc điểm ngành nghề, địa bàn nhằm giảm đầu mối tổ chức công đoàn, hoạt động hiệu quả hơn.
       Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2021, cử 67 lượt cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” tập trung chỉ đạo tổ chức được 24 lớp tập huấn nghiệp vụ CĐCS cho cán bộ CĐCS với 2178/1550 đạt 140% chỉ tiêu của LĐLĐ tỉnh giao, bằng 190,7% TLĐ giao. Trong 6 tháng đầu năm 2022, cử 18 cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; chủ động rà soát, đăng ký tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng để đảm bảo tiêu chuẩn chức danh chuẩn bị cho công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.
      Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia cải cách hành chính, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Kết quả hơn một năm qua, các cấp công đoàn giới thiệu 1.130 đoàn viên tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; giới thiệu kết nạp  Đảng được 641 đoàn viên.
      * Đổi mới thực hiện công tác tham gia quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. 
Phối hợp kịp thời với các ngành giải quyết 02 đơn kiến nghị của đoàn viên, người lao động về chế độ chính sách. Kết quả có 15 công nhân lao động được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, số tiền 485 triệu đồng.
     Chủ trì, thực hiện giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị tại 06 đơn vị, về các nội dung, công tác đánh giá, phân loại viên chức, công tác thi đua, khen thưởng, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; việc trích nộp kinh phí công đoàn,.. .
     Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về chương trình cho vay nhà ở xã hội và các chương trình tín dụng có gần 200 cán bộ tham dự Hội nghị, qua tổng hợp đã có 1.503 đoàn viên CNVCLĐ có nhu cầu vay với số tiền trên 510 tỷ đồng.
     LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức thành công Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022. 
Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với CNVCNLĐ năm 2022 với sự tham gia của trên 450 đại biểu CNVCNLĐ. Với tinh thần “Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ”, Hội nghị tiếp nhận được 21 đề xuất, kiến nghị của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ gửi tới Lãnh đạo tỉnh.
      * Đổi mới tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong CNVCLĐ. 
      Phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề hằng năm được các cấp công đoàn tích cực triển khai tổ chức thực hiện. Công đoàn đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có thời gian, môi trường nghiên cứu, sáng tạo, đưa ra các sáng kiến có hiệu quả để áp dụng trọng thực hiện tiễn nhằm mang lại hiệu quả công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
     Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện. Kết thúc giai đoạn 1 (31/5/2022) đã có 2.012 sáng kiến được cập nhật lên phần mềm trực tuyến của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đạt 252% so với chỉ tiêu được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. 
    Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thực hiện hiệu quả được xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; đồng thời bình chọn những điển hình tiêu biểu để tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình hằng năm.
      Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, Chỉ thị số 06-CT/TU được cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành đồng tình ủng hộ. Hoạt động công đoàn được LĐLĐ tỉnh triển khai, cụ thể hóa, đến các CĐCS theo hướng đổi mới, hướng mạnh về cơ sở để tổ chức thực hiện và đã đạt được một số kết quả tích cực. Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW và Chỉ thị 06-CT/TU công tác công đoàn tỉnh Cao Bằng đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động công đoàn các cấp ngày càng được nâng lên, đoàn viên người lao động tin tưởng vào tổ chức công đoàn và ngày càng gắn bó với tổ chức và có nhiều hoạt động sôi nổi trong các phong trào thi đua công tác và lao động sản xuất góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid-19.
       Bên cạnh đó, còn một vài hạn chế, tồn tại: việc thu kinh phí công đoàn ở một số đơn vị còn chậm, chưa đạt kế hoạch; việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn còn gặp nhiều khó khăn; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn đạt thấp.
       Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW; Kế hoạch số 94-KH/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW; Kế hoạch số 101-KH/ĐĐ-LĐLĐ, ngày 31/5/2021 của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU./.

Tác giả bài viết: Dương Viết Long, Phó Trưởng ban phụ trách Ban TC – KT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


hoidapldld
 
11

FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập79
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay11,353
  • Tháng hiện tại171,569
  • Tổng lượt truy cập4,209,288
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây