Tham luận với Chủ đề: Tổ chức các phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh gắn với các cuộc vận động lớn của đất nước

Đăng lúc: Thứ tư - 03/06/2015 10:08 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
                                                                     BÁO CÁO THAM LUẬN
                         Chủ đề: Tổ chức các phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh
                                                 gắn với các cuộc vận động lớn của đất nước
 
     Lời đầu tiên thay mặt cho hơn 180 CBCNV, đoàn viên, người lao động công ty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng, tôi xin gửi đến toàn thể quý vị đại biểu tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến và sơ kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2015 lời chào trân trọng, kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
     Kính thưa quý vị đại biểu!
     Công đoàn công ty CP Xuất nhập khẩu CB là CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Công thương Cao Bằng. Mọi hoạt động của CĐCS luôn được gắn kết với mọi hoạt động SXKD của doanh nghiệp.  
     Trong những năm qua, CĐCS công ty CP XNK Cao Bằng luôn là lá cờ đầu của công đoàn ngành Công Thương, luôn hoàn thành SX những nhiệm vụ sau đây:
     -  Công đoàn tham gia việc tích cực và có hiệu quả vào quá trình quản lý sản xuất kinh doanh: Ủy viên BCH CĐCS là những người trực tiếp tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; Trực tiếp tham gia, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chuyên môn về các quy chế, quy định, chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
     - Trong hoạt động xã hội chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động:
     Phối hợp cùng chuyên môn xây dựng phương án tiền lương hợp lý, tham gia các hội đồng tuyển dụng, sắp xếp lao động, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật.  Thỏa ước lao động tập thể được xây dựng và thực hiện tốt, có nhiều điểm có lợi cho người lao động. Mọi chế độ cho người lao động được đảm bảo kịp thời, công nhân viên phấn khởi, đoàn kết và tin tưởng vào tổ chức Công đoàn.
     - Trong công tác tuyên truyền giáo dục và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh: CĐCS luôn được Ban Chi ủy, Giám đốc Công ty tạo điều kiện hoạt động. Đề cao công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục giúp cho đoàn viên, CNVC-LĐ hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn, chung tay cùng xây dựng doanh nghiệp phát triển. Góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
     Kính thưa quý vị đại biểu!
     Công tác thi đua, khen thưởng có vai trò vô cùng quan trọng đối với công tác công đoàn và hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy hàng năm đơn vị đã đăng ký thi đua, phát động tổ chức nhiều phong trào thi đua, trong đó có phong trào được tổ chức xuyên suốt trong những năm qua như thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Thi đua chuẩn bị hàng tốt để đẩy mạnh bán ra”; “Thi đua tư vấn tốt nhất để phục vụ khách hàng” .
     Trong công tác đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động, các phương tiện kỹ thuật, bảo hộ lao động luôn trang bị đầy đủ và đảm bảo an toàn, suốt hơn 10 năm qua không có tai nạn lao động xảy ra.
     Phong trào học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng đổi mới và phát triển của doanh nghiệp đồng thời giúp cho đoàn viên biết cách tổ chức tốt cuộc sống gia đình.
      Thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí quan liêu, chống các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt an toàn giao thông.
     Trong phong trào tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm có 100% CBCNV cam kết học tập và làm theo 5 chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời công đoàn đã phối hợp cùng chuyên môn tổ chức nhiều đợt học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với hơn 700 lượt đoàn viên, người lao động tham gia.
     Trong quá trình hoạt động, đơn vị luôn động viên khuyến khích những tập thế, cá nhân lao động giỏi, xuất sắc trong các phong trào thi đua tiếp tục gương mẫu đi đầu phong trào để nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị.
     Cùng với các phong trào thi đua, CBCNV, đoàn viên còn tích cực quyên góp ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện do các cấp ngành, Công đoàn, Công ty phát động, từ năm 2010 - 2014 đơn vị đã ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện 623 triệu đồng.
     Kính thưa quý vị đại biểu! Song song với thực hiện các phong trào thi đua kể trên, đơn vị còn lập kế hoạch và thi đua thực hiện tốt hai cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, đó là "Chung tay xây dựng Nông thôn mới" và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
     - Đối với phong trào Xây dựng nông thôn mới.
    
Công ty đã đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Hòa An tại thị trấn Nước Hai - huyện Hòa An, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới hiện đại. Đây là cơ sở kinh doanh chủ yếu là hàng Việt phù hợp với nông thôn miền núi và theo chương trình "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" phục vụ cho đông đảo người dân nông thôn khu vực Hòa An, Hà Quảng, Thông Nông.
     Tổ chức bán hàng nông sản của Cao Bằng trong Siêu thị góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của địa phương.
     Tài trợ 88 triệu đồng tuyên truyền cổ động trực quan theo chương trình của Phòng VHTT Thành phố Cao Bằng, góp phần đổi mới đô thị nông thôn miền núi.
     Tích cực tham gia góp công, sức và ủng hộ các hoạt động "Chung sức xây dựng nông thôn mới” ở các địa phương, như : Chương trình do UB MTTQ huyện Trà Lĩnh phát động; ủng hộ huyện đảo Trường Sa theo phát động của UB MTTQ Tỉnh CB; Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà bán trú dân nuôi tại Pác Miều, huyện Bảo Lâm; Sửa chữa đường, xây dựng nhà để xe tại xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh; Xây dựng tuyến đường nội đồng của UBND phường Ngọc Xuân; Đường giao thông nông thôn tại xã Lê Lai, Thạch An…tổng kinh phí ủng hộ, tài trợ trên 116 triệu đồng.
     Thực hiện Thông báo Kết luận số 264 -TB/TƯ ngày 31/7/2009 của Bộ Chính Trị, Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 20/7/2010 của Tỉnh ủy Cao Bằng, Quyết định số 686/QĐ-SCT ngày 05/8/2010 của Sở Công thương Cao Bằng về việc tổ chức thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", ngay từ cuối năm 2009, Công ty đã tổ chức triển khai cuộc vận động gắn với các hoạt động kinh doanh, bán lẻ tại hệ thống cửa hàng xe máy và Siêu thị Ngọc Xuân.
     Chuẩn bị hàng Việt phong phú về chủng loại, chất lượng cao, giá cả hợp lý. Tuyên truyền cổ động về hàng Việt và đưa về các huyện vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.
     Trong 5 năm gần đây, vào dịp tết Nguyên đán, Công ty đã tổ chức 22 lượt bán hàng lưu động đưa hàng Việt về các cụm xã thuộc các huyện Hòa An, Nguyên Bình, Hà Quảng, Quảng Uyên, Thạch An, Trà Lĩnh để phục vụ nhu cầu của bà con với phương thức phục vụ mới, giá cả hợp lý, góp phần tạo dư luận xã hội tích cực về hàng Việt và thực hiện bình ổn giá theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
     Là đơn vị tích cực trong tham gia, tổ chức giới thiệu và bán hàng Việt Nam tại 12 phiên chợ hàng Việt do Sở Công Thương tổ chức tại các khu vực nông thôn, huyện biên giới trong toàn tỉnh.
     Để đạt được kết quả trên, xuất phát từ lòng yêu nước, nhận thức đúng mục đích, nội dung, vai trò ý nghĩa của cuộc vận động"Chung tay xây dựng Nông thôn mới", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Ban lãnh đạo, của Công đoàn và tập thể CBCNV, đoàn viên trong Công ty.
     "Chung tay xây dựng nông thôn mới" và "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" là mục tiêu quan trọng trong hành trình xây dựng kiến thiết đất nước lớn mạnh. Công ty CP XNK CB đã và đang tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cao cả đó. Chúng tôi hiểu rằng, tích cực tham gia cuộc vận động xã hội lớn do Đảng và Nhà nước đề ra là thể hiện trách nhiệm và tính cộng đồng thiết thực của mỗi người dân Việt.       
     Kính thưa các quý vị !
    
Qua các đợt tổng kết hoạt động hàng năm hoặc đợt thi đua chuyên đề, có nhiều tập thể và cá nhân điển hình, tích cực gương mẫu. Đơn vị luôn được Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp, ngành đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng với nhiều danh hiệu, Bằng khen, Giấy khen. Cụ thể:
     * Đối với tập thể từ năm 2010 - 2014:
     - Tổ chức Đảng: Được Tỉnh ủy tặng Bằng khen giai đoạn 2010 - 2014 và 07 Bằng khen, Giấy khen của Đảng cấp trên.
     - Công ty được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba giai đoạn 2009- 2013; được UBND tỉnh, Bộ Công an tặng Cờ thi đua, 15 Bằng khen.
     - CĐCS được Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam tặng 02 Cờ thi đua, LĐLĐ tỉnh tặng 02 Cờ thi đua và 01 Bằng khen.
     * Về cá nhân, từ năm 2010 - 2014:
     - 01 đ/c được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
     - Có 01 giải pháp được công nhận là sáng kiến giải pháp hữu ích cấp tỉnh, 99 sáng kiến giải pháp hữu ích cấp cơ sở.
     - Có 56 lượt CBCNV- đoàn viên các cấp, ngành tặng Bằng khen.
     - Trên 800 lượt CBCNV đã được khen thưởng cấp công ty.
     Những thành tích được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành ghi nhận, khen thưởng là niềm vinh dự và tự hào nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với tất cả CBCNV- đoàn viên Công ty, đó là tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng, niềm vinh dự đã được trao nhận.
     * Kính thưa các quý vị đại biểu: Qua nhiều năm hoạt động, chúng tôi rút ra  một số kinh nghiệm để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua tại sơ sơ như sau:
     1- Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể là yếu tố quyết định để phong trào thi đua và công tác khen thưởng đạt được hiệu quả cao nhất;
     2- Cán bộ làm công tác thi đua phải tận tâm, nhiệt tình; nắm bắt kịp thời đầy đủ các quy định hiện hành về công tác thi đua khen thưởng. Từ đó tham mưu để xuất việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tại đơn vị.
     3- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, tiêu chí thi đua phải cụ thể, thiết thực, phù hợp, sát với tình hình, đặc điểm, với nhiệm vụ của đơn vị;
     4- Chú trọng công tác phối hợp giữa cán bộ thi đua của chính quyền với các đoàn thể để tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua; đồng thời để giám sát kết quả tham gia các phong trào thi đua của từng tập thể và từng đoàn viên trong đơn vị.
     5- Thường xuyên làm tốt công tác phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là có hình thức động viên kịp thời những CBCNV- đoàn viên thực sự tiến bộ trong công tác.
     6- Bình xét thi đua cần lưu ý các tiêu chí về đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, mức độ tín nhiệm trong đơn vị của từng đối tượng.
     Trên đây là nội dung tham luận của Công đoàn công ty CP XNK CB gửi đến Hội nghị. Kính mong các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thi đua tỉnh, các sở, ban ngành và các cơ quan chuyên môn, các quý vị đại biểu cho ý kiến và tiếp tục giúp đỡ đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nói chung, nhiệm vụ SXKD và phong trào thi đua trong thời gian tới.
          Xin trân trọng cảm ơn các quý đại biểu đã lắng nghe!

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc