ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ KIỂM TRA VIỆC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN TẠI LĐLĐ HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Đăng lúc: Thứ năm - 09/07/2020 10:11 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng từ ngày 30/6/2020 đến ngày 02/7/2020 Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Cao Bằng do đồng chí Lương Văn Nghiêm - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra quản lý tài chính, tài sản công đoàn tại CĐCS Công ty TNHH Sài gòn Bản Giốc trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; kiểm tra LĐLĐ huyện Trùng Khánh và 03 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ huyện Trùng Khánh: CĐCS Khối Dân vận, CĐCS xã Khâm Thành, CĐCS Trường THCS thị trấn Trùng Khánh.
 
Đoàn công tác thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam như: Kiểm tra  việc Xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp; tổ chức phổ biến, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của công đoàn cấp trên; việc chấp hành các chỉ đạo của cấp trên; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch năm; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, quản lý đoàn viên, thông tin, báo cáo; thiết lập hồ sơ sổ sách. Kiểm tra công tác tài chính công đoàn, công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn như: kiểm tra công tác thu, chi, báo cáo dự toán, quyết toán, chứng từ thanh toán, mở sổ sách, ghi chép, hạch toán, chấp hành chế độ báo cáo, biều mẫu kế toán...
Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị CĐCS đã phát huy được vai trò trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành (BCH) công đoàn các cấp sau đại hội nhiệm kỳ; việc sửa đổi, bổ sung các quy chế của BCH, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới; việc thực hiện chế độ sinh hoạt họp ban thường vụ, BCH, các nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, mối quan hệ giữa công đoàn, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; lưu trữ công văn đi đến, hồ sơ đại hội, hồ sơ hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Chi tài chính công đoàn đúng với quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành, chi phụ cấp BCH; chi cho quản lý hành chính, chi cho các hoạt động  phong trào như: văn hóa, văn nghệ thể thao, tham quan học tập, công tác chi khen thưởng có thành tích tốt, thăm hỏi đoàn viên kịp thời,
việc thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí công đoàn, sổ sách, chứng từ theo dõi đã được thực hiện theo quy định về nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị  đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn; Năm 2018, 2019 lập báo cáo dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn đơn vị đảm bảo thời gian quy định và được LĐLĐ tỉnh phê duyệt, thu KPCĐ đạt và vượt chỉ tiêu giao; cấp kinh phí cho cấp dưới năm 2018, 2019 đầy đủ theo dự toán.
Đây là hoạt động kiểm tra thường niên của LĐLĐ tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, củng cố tổ chức nâng cao năng lực hoạt động của BCH, xây dựng CĐCS vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ phẩm chất, năng lực, đồng thời nhấn mạnh những vấn đề còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Qua đó tham mưu giúp BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cao Bằng có những quyết sách đúng đắn để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới sát tình hình thực tiễn đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả, gửi kết quả cho LĐLĐ huyện và các CĐCS trực thuộc LĐLD huyện.

Tác giả bài viết: Hoàng Thu Hồng - Ban Tài chính
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc