GIẤY MỜI

Đăng lúc: Thứ năm - 21/07/2016 09:33 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                   VIỆT NAM
          LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
              TỈNH CAO BẰNG
 
   
         Số: 343/GM-LĐLĐ
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


       
Cao Bằng, ngày  18  tháng 7  năm 2016
 
                                                                 GIẤY MỜI
           
                  Kính gửi:
                                       - Các đồng chí UV BCH, UV UBKT LĐLĐ tỉnh khóa XV;
                                       - Các cấp Công đoàn trong tỉnh.
    Thực hiện chương trình công tác  năm 2016, Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng), sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.
    
1. Thành phần: 
    
- Lãnh đạo Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
     - Thường Trực Tỉnh ủy; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân Vận tỉnh ủy và một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
     - Các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2013 – 2018;
     - Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn cơ sở trực thuộc, Công đoàn Trung ương đóng trên địa bàn;
     - Các đồng chí Trưởng, Phó, cán bộ các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh.
    2. Nội dung:
    
- Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016;
    - Công tác tổ chức cán bộ: Bầu bổ sung Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh;  bầu bổ sung Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.
    3. Thời gian: 01 buổi, từ 7giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 năm 2016.
    
4. Địa điểm: Hội trường tầng V - Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
    Rất mong sự có mặt của quý đại biểu để Hội nghị thành công tốt đẹp./.
 
         TM. BAN THƯỜNG VỤ
                   CHỦ TỊCH
                     (Đã ký)
 
 
           Bế Thanh Tịnh
 

Nguồn tin: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc