Nhìn lại phong trào thi đua yêu nước Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng giai đoạn 2015-2020

Thứ ba - 27/07/2021 03:35
Kế thừa và phát huy truyền thống của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, phong trào thi đua yêu nước của CNVCLĐ trong ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng giai đoạn 2015-2020 đã có những bước phát triển đáng kể. Thông qua phong trào thi đua, CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT đã cùng với nhân dân tỉnh Cao Bằng vượt qua những khó khăn thử thách do thiên tai, dịch bệnh và biến động của giá cả thị trường…để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển nông nghiệp do Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đề ra, giữ vững nhịp độ tăng trưởng nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Nhìn lại phong trào thi đua yêu nước Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng giai đoạn 2015-2020
Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, rất nhiều giải pháp, sáng kiến, đề tài được đánh giá cao và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng.

Từ chỉ đạo tổ chức:

Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT  luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng phát động.  Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Giám đốc Sở triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp phát động tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ; Triển khai tới các CĐCS Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 30/01/2015 về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014  của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ đạo CĐCS tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ sát với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; triển khai Kế hoạch số 53/KH-LĐLĐ ngày 25/5/2016 của LĐLĐ tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn giai đoạn 2016-2020; Thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc tổ chức phong trào thi đua của các CĐCS; đồng thời chỉ đạo việc thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời các phong trào thi đua, các đợt thi đua.

Đến kết quả đạt được:

-Phong trào "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới": Công đoàn Ngành đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, bám sát nội dung, mục tiêu của chương trình và tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, Đảng ủy Sở giao cho Công đoàn Ngành vận động đoàn viên, CNVCLĐ toàn Ngành ủng hộ mỗi người 01 ngày lương, số tiền thu được gần 120 triệu đồng để hỗ trợ xã Trường Hà, huyện Hà Quảng xây dựng Nông thôn mới, mua tặng xã 02 bộ tăng âm, loa đài cho Nhà văn hóa, 24 thùng đựng rác di động, 4 biển tuyên truyền về NTM, đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các mô hình phát triển sản xuất tại xã, kết quả đó đã góp phần đưa xã Trường Hà, huyện Hà Quảng trở thành 1 trong 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Năm 2016 Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục được UBND tỉnh phân công phụ trách, giúp đỡ xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng xây dựng Nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ tỉnh giao Ban giám đốc Sở đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành ưu tiên đầu tư, hỗ trợ thực hiện các nội dung thuộc ngành quản lý tập trung triển khai tại địa bàn xã; đồng thời vận động cán bộ công chức trong toàn ngành ủng hộ xã được 60 triệu đồng để thực hiện mô hình nuôi Dê cho 06 hộ dân tại 02 xóm vùng cao của xã. Đoàn Thanh niên Sở tình nguyện 40 công lao động làm đường GTNT; tặng 25 xuất quà, thuốc BVTV, bạt quây chuồng trại chống rét, trị giá 11 triệu đồng... Kết quả năm 2018 xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng đã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, trong giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc, bộ mặt nông thôn ngày càng được đồng bộ, khang trang từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới sau khi sáp nhập các huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân/xã: 11 tiêu chí/xã.

Đoàn viên, CNVC LĐ toàn Ngành đã tích cực thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ những tháng cuối năm 2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì chỉ đạo thực hiện mô hình điểm sản xuất rau hữu cơ tại xã Hồng Việt, huyện Hòa An, giao cho đoàn viên công đoàn Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là đơn vị chỉ đạo nhóm sản xuất thực hiện với mục tiêu là tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng và thân thiện với môi trường. Đoàn viên, CNVC LĐ khối sự nghiệp đã tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiến hành thử nghiệm nhiều mô hình mới, cụ thể như: các giống lúa mới vụ Xuân; Mô hình thử nghiệm giống lúa Kim Cương 111; Mô hình thử nghiệm giống lúa thuần P15 và lúa lai VT404; Ứng dụng giống lúa thuần chất lượng dòng Japonica vào sản xuất gắn với định hướng thị trường; Phát triển cây lê vàng địa phương; Dự án "Xây dựng mô hình nuôi cá tầm, cá lăng, cá diêu hồng trong lồng bè đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc"....

Xây dựng kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: Thực hiện hoàn thành 02 công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: Hỗ trợ CĐCS Công ty CP Giống và thức ăn chăn nuôi tái sản xuất tạo việc làm cho người lao động với số tiền: 20 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng xây dựng Sân bóng chuyền hơi tại Khu tập thể Công nhân Công ty CP Mía đường Cao Bằng, số tiền 4,5 triệu đồng; Trong giai đoạn tổ chức được 02 Hội thao thường niên và tổ chức 01 Hội thao Ngành Nông nghiệp mở rộng (đơn vị Khách mời là Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện) để Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2018 – 2023) và chào mừng kỷ niệm “Ngày Truyền thống Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”, ngày 14/11 hàng năm với tổng số trên 600 vận động viên tham gia.

- Các phong trào thi đua ở các khối trong ngành giai đoạn 2015-2020 cũng có nhiều chuyển biến đi vào chiều sâu, góp phần to lớn vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị như:

+ Ở Khối các đơn vị quản lý Nhà nước, HCSN triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi gắn với thi đua cải cách hành chính với tiêu chí “Chương trình hoá công tác, quy chế hoá công vụ, hiện đại hoá thông tin và dân chủ hoá cơ sở”, cùng với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “ Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” liên tục được duy trì và thực sự trở thành phong trào thi đua rộng rãi, thường xuyên trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp của Sở. Nhiều cơ quan, đơn vị đã phát động thi đua gắn với nhiệm vụ cụ thể như xây dựng cơ quan văn hóa, xanh-sạch-đẹp; cải cách thủ tục hành chính đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở nói chung và của các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở nói riêng.

+ Khối các doanh nghiệp có các phong trào thi đua năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với lao động giỏi, lao động sáng tạo, đặc biệt phong trào thi đua xây dựng đơn vị “ Xanh, sạch, đẹp”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; phong trào “Luyện tay nghề, thi đua lao động giỏi, sản xuất giỏi”, “Thi đua tích cực trong lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, tăng hộ giàu, xóa hộ nghèo, quyết tâm xây dựng đơn vị phát triển bền vững”…

+  Trong Nữ CNVCLĐ với các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 100% CĐCS tuyên truyền, phổ biến sâu rộng ý nghĩa của phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” các bài học kinh nghiệm, các tấm gương tiêu biểu, điển hình; đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Trung bình hàng năm có trên 85% nữ CNVC LĐ trong các công đoàn cơ sở đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 Trong giai đoạn 2015-2020 Ngành Nông nghiệp và PTNT đã có hơn 50 Đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp hữu ích được công nhận và áp dụng trong thực tiễn có hiệu quả về kinh tế và chuyên môn.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân trong hoạt động chuyên môn, hoạt động công đoàn, giai đoạn 2015-2020 01 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT, 04 lượt tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng các bộ, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, 08 tập thể được tặng danh hiệu "cờ thi đua" của Chủ tịch UBND tỉnh, 08 tập thể được tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" của Chủ tịch UBND tỉnh, 07 lượt tập thể được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 01 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 30 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, có 239 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và 1.846 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Hàng năm có trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, trên 85% tập thể đạt tập thể công đoàn cơ sở vững mạnh. Có 1.171 lượt tập thể, cá nhân được các cấp công đoàn khen thưởng; trong đó Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 02 tập thể; 03 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 62 cá nhân; 67 tập thể và 922 cá nhân được Công đoàn ngành tặng Giấy khen các phong trào thi đua. Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng giai đoạn 2015-2020 do Công đoàn ngành phối hợp với Ban Giám đốc Sở tổ chức khen thưởng 02 tập thể và 16 cá nhân.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được thì phong trào thi đua yêu nước Ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2015-2020 còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: Việc tổ chức phong trào thi đua ở một số ít CĐCS còn mang tính hình thức, chung chung chưa cụ thể; việc nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thường xuyên; việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện phong trào thi đua ở các đơn vị còn chưa được thường xuyên, còn thụ động, trông chờ vào việc phát động, hướng dẫn của cấp trên...Từ đó, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành xác định một số bài học kinh nghiệm: Các CĐCS cần phối hợp với chuyên môn, chính quyền cùng cấp trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong CNVC LĐ phải được quan tâm thực hiện thường xuyên và gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng như cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới tích cực, tiêu biểu trong phong trào thi đua thì công tác thi đua, khen thưởng mới lôi cuốn, mới có sức lan tỏa, và có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương; khen thưởng phải kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng, đảm bảo tính công khai, dân chủ và đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Việc tôn vinh phải được coi trọng, hình thức tổ chức trao tặng phải trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức….
 
Phát huy thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020, bước sang giai đoạn 2021-2025, cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, nâng cao hơn nữa vị thế của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động./.

Tác giả bài viết: Sầm Thị Thơm - PCT CĐN NN

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


11
FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay4,274
  • Tháng hiện tại60,288
  • Tổng lượt truy cập725,334
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây