Thực hiện Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN lần thứ 17 năm 2015

Đăng lúc: Thứ năm - 07/05/2015 10:28 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
            TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                        VIỆT NAM
                LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                    TỈNH CAO BẰNG

 

                  Số: 26/BC-LĐLĐ
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

        
 
                 Cao Bằng, ngày 07 tháng 5 năm 2015
   
     
 
                                                             BÁO CÁO
                           Về việc thực hiện Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN
                                                   lần thứ 17 năm 2015
 
     Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 17 năm 2015 tại Cao Bằng được tiến hành từ ngày 15/3/2015 đến hết ngày 21/3/2015 với chủ đề: “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”. Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN tỉnh Cao Bằng đã có Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 27/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 17 năm 2015 và các hoạt động ATVSLĐ - PCCN thường xuyên trong năm 2015.
     I. Kết quả thực hiện:
     Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 13/3/2015 chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2015. Nội dung hoạt động là đẩy mạnh tuyên truyền cho CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN (treo băng giôn, khẩu hiệu, tranh, tờ gấp tuyên truyền BHLĐ…), tổ chức mít tinh, tham gia các đoàn kiểm tra về ATVSLĐ, về các chế độ chính sách đối với người lao động, tổng vệ sinh cơ quan, công sở…
     LĐLĐ tỉnh tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra 11 đơn vị sản suất kinh doanh và 04 huyện về việc triển khai Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động tại các daonh nghiệp như: Ký kết hợp đồng lao động, ATLĐ, VSLĐ, PCCN và các chế độ chính sách đối với người lao động; kiểm tra điều kiện làm việc của người lao động ... Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị được kiểm tra có nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia như có các hoạt động tuyên truyền về công tác ATVSLĐ, PCCN, tự kiểm tra tại đơn vị cơ sở…các đơn vị được kiểm tra báo cáo các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra làm việc. Đoàn kiểm tra đã có những kiến nghị về công tác ATVSLĐ cũng như thực hiện pháp luật lao động. Đài Phát thanh- Truyền hình Cao Bằng đã đưa tin, bài phản ánh các hoạt động của đơn vị được kiểm tra trên chương trình truyền hình địa phương.
     Các huyện, Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia trong đó LĐLĐ các huyện, thành phố là thành viên; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN với những nội dung chủ yếu là các hoạt động tuyên truyền và tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh tại địa phương. Các LĐLĐ huyện, TP, Công đoàn ngành đã phối hợp với chính quyền kiểm tra được trên 120 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Phối hợp với chính quyền treo băng giôn, khẩu hiệu được trên 200 chiếc. Một số đơn vị tổ chức tập huấn ATVSLĐ, thăm hỏi và tặng quà nạn nhân bị tai nạn lao động và có các hoạt động tuyên truyền khác…Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp hoạt động chủ yếu là treo băng giôn, khẩu hiệu, tổng vệ sinh cơ quan, kiểm tra thiết bị phòng cháy.
     Ban chuyên đề đã tham mưu tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN, đồng thời đề ra những biện pháp nhằm tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong Tuần lễ Quốc gia.
Qua hoạt động Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN đã thu được một số kết quả nhất định:
     - Tuyên truyền sâu rộng đến các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, tổ chức đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh và người lao động mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ- PCCN.
     - Nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, PCCN cho người sử dụng lao động và người lao động, thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn sức khoẻ và tính mạng của người lao động tại nơi làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ.
     II. Một số tồn tại.
     Một số Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, CĐCS chưa tích cực chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với chuyên môn trong việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ- PCCN. Chưa thông tin và báo cáo kịp thời kết quả việc triển khai thực hiện Tuần lễ Quốc gia tại địa phương, đơn vị nên số liệu tổng hợp chưa đầy
Nơi nhận:
- Tổng LĐLĐ VN;
- Sở LĐTB&XH;
- Lưu: CS-PL, VT.
               TM. BAN THƯỜNG VỤ
                   PHÓ CHỦ TỊCH TT
 
                            (Đã ký)
 
                 Hoàng Văn Thông
 
 
 
 

Nguồn tin: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc