GIẤY MỜI

Đăng lúc: Thứ hai - 13/07/2015 09:35 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ

              TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                              VIỆT NAM
                   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                       TỈNH CAO BẰNG
 
 
 

                      Số: 94/GM-LĐLĐ
 
               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

          
 
                     Cao Bằng, ngày 13 tháng 7 năm 2015
 
 
                                                                    GIẤY MỜI
 
 
     Thực hiện chương trình công tác năm 2015;
     Để đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2015. Thành phần, nội dung, thời gian cụ thể như sau:
     I. BUỔI SÁNG:
     1. Thành phần:
     - Lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh.
     - Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh.
     - Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân.
     - Lãnh đạo Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh;
     - Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.
     - Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách và đồng chí chuyên viên LĐLĐ các huyện, thành phố; Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.
     - Chủ tịch (Phó Chủ tịch hoặc ủy viên BCH) các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương đóng tại địa phương. 
     - Phóng viên Báo Cao Bằng, Đài PT &TH Cao Bằng.
     - Các đồng chí Trưởng, Phó, chuyên viên các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh.
     2. Nội dung: Đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
     3. Thời gian: Bắt đầu từ 7h30” ngày 17 tháng 7 năm 2015.
     4. Địa điểm: Tại Hội trường tầng IV, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
     II. BUỔI CHIỀU:
     1. Thành phần:
     - Lãnh đạo Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh;
     - Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách và đồng chí chuyên viên LĐLĐ các huyện, thành phố; Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.
     - Các đồng chí Trưởng, Phó, chuyên viên các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh.
     2. Nội dung:
     - Triển khai, quán triệt nội dung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
     - Một số nội dung khác.
     3. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 7 năm 2015.
     4. Địa điểm: Tại Hội trường tầng IV, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
     Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh kính mong các quý vị đại biểu và các đồng chí đến dự đông đủ để Hội nghị thành công tốt đẹp.
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: TH, VT.
 
 
 
             TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
                          CHỦ TỊCH
 
                            (Đã ký)
 
 
                 Hoàng Đức Hạnh
 
 
 
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc