Giấy mời

Đăng lúc: Thứ hai - 20/02/2017 10:40 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     
        TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                       VIỆT NAM
             LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                TỈNH CAO BẰNG
 
   
                 Số: 492/GM-LĐLĐ
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   


Cao Bằng, ngày 17  tháng 02  năm 2017
                                                                                    GIẤY MỜI
                                   Kính mời: ..............................................................................................

                                                      ..............................................................................................
  
      Thực hiện chương trình công tác  năm 2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cao Bằng. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chuyên trách Công đoàn chủ chốt, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017.
      1. Thành phần:
     - Chủ tịch LĐLĐ các huyện, Thành phố;
     - Chủ tịch chuyên trách (hoặc phó Chủ tịch chuyên trách) các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh;
     - Các đồng chí Trưởng, Phó các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh.
    2. Nội dung: Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017.
    3. Thời gian: 01 buổi, từ 8h00" ngày 23 tháng 02 năm 2017. (Thứ 5)
    4. Địa điểm: Phòng họp tầng II - Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
    Đề nghị các đồng chí có mặt đầy đủ để Hội nghị thành công tốt đẹp./.
                                                                             
                                                                  TL. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
                                                                               (Đã ký)
 
                                                                        Trần Công Huân

Nguồn tin: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc