Giấy mời dự Tập huấn chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”

Đăng lúc: Thứ hai - 31/07/2017 23:23 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                 VIỆT NAM

         Số: 168 /GM
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

          Hà Nội, ngày 28  tháng 7  năm 2017
                                                         GIẤY MỜI
            Kính gửi: Liên đoàn Lao động huyện, Thành phố trực thuộc LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
     
    Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức “Tập huấn chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở một số tỉnh khu vực phía Bắc.
     Thời gian:  2 ngày, bắt đầu từ 8h00 ngày 04 tháng 8 năm 2017.
     Địa điểm:   Khách sạn Bằng Giang
     Số 01 Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
     Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng kính mời 01 đại biểu của quý Cơ quan tham dự.
     Đại biểu dự tập huấn, xin vui lòng đăng ký với Ban tổ chức hội nghị trước ngày 02/8/2017. Chi tiết liên hệ: Đ/c Phan Nghiêm Long - Chuyên viên
     Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Điện thoại: 024.39425487 - 0973.093.586, Email: phannghiemlong@gmail.com)
Nơi nhận:
- Như trên;
- VT, Ban QHLĐ.
     TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
    PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
                    (Đã ký)
 
          Nguyễn Mạnh Hà
 
                      LĐLĐ tỉnh kính chuyển GM dự Hội nghị tập huấn do
                             Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại Cao Bằng.
 
    Ghi chú: Đề nghị LĐLĐ các huyện, TP cử 01 cán bộ chuyên trách tham dự
(Danh sách cán bộ tham dự gửi hoặc ĐT cho đ/c Hòa Ban CSPL (SĐT 0169 841 9668) để tổng hợp báo cáo Tổng LĐLĐ trước ngày 02/8/2017).
Tác giả bài viết: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc