NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Đăng lúc: Thứ hai - 29/08/2016 15:17 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Hiện nay việc thực hiện pháp luật lao động nói chung và việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nói riêng ở nước ta trong các doanh nghiệp chưa được tốt. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên nhưng có nguyên nhân chính là ý thức chấp hành của người sử dụng lao động (NSDLĐ) và việc chủ động phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động (NLĐ). Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, NLĐ là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy bảo đảm an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (ATVSKNN) cho NLĐ là một yếu tố quan trọng bảo vệ nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Cùng với sự biến động thường xuyên của thị trường nên mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng thường xuyên phải thay đổi cho phù hợp. Để có cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ nhằm thực hiện tốt hơn hoạt động ATVSLĐ của cơ sở sản xuất, kinh doanh Quốc hội đã thông qua Luật An toàn, Vệ sinh lao động có hiệu lực từ tháng 7 năm 2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số  07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thay thế Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT. Thông tư này quy định việc tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác ATVSLĐ động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 

 
Ảnh minh hoạ: Cảnh báo những mối nguy hiểm, có hại có vai trò
         quan trọng trong phòng tránh tai nạn lao động, sự cố.
     Về tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ đối với 11 ngành, nghề có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại NSDLĐ áp dụng bắt buộc việc đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc. Việc đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ thực hiện vào các thời điểm như đánh giá lần đầu khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh; Đánh giá định kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh ít nhất 01 lần trong một năm, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Thời điểm đánh giá định kỳ do NSDLĐ quyết định; Đánh giá bổ sung khi thay đổi về nguyên vật liệu, công nghệ, tổ chức sản xuất, khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng.  
 

 
     Ảnh minh hoạ: Việc nhận diện mối nguy có khả năng phòng tránh tai nạn lao động và các sự cố có thể xảy ra.
     Việc đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ  thực hiện theo 3 bước cụ thể, đó là lập kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; và tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ.
     Căn cứ vào kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, NSDLĐ xác định nội dung, quyết định hình thức, tổ chức hướng dẫn cho NLĐ nhận biết các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; Áp dụng các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; Phát hiện và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm về nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

                    Ảnh minh hoạ: Cần phổ biến, nhắc nhở các quy định về an toàn
                                           trước khi thực hiện công việc mới
      NSDLĐ phải quy định và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra ATVSLĐ trong cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nội dung, hình thức và thời hạn tự kiểm tra cụ thể do NSDLĐ chủ động quyết định. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong 11 ngành nghề quy định tại Thông tư này, NSDLĐ phải tổ chức kiểm tra toàn diện ít nhất 01 lần trong 06 tháng ở cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh và 01 lần trong 03 tháng ở cấp phân xưởng, tổ, đội sản xuất hoặc tương đương.
     NSDLĐ phải mở sổ thống kê các nội dung cần phải báo cáo về công tác ATVSLĐ định kỳ hàng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế địa phương trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử theo mẫu. Các số liệu thống kê phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật, làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp đối với công tác ATVSLĐ.
 

            Ảnh minh hoạ: Người lao động tham gia đánh giá rủi ro an toàn tại nơi làm việc
                             giúp chủ động phòng tránh tai nạn lao động, sự cố
     Để phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLĐ việc nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, có thể nói đây là hoạt động đóng vai trò định hướng cho các hoạt động khác về quản lý ATVSKNN.  Pháp luật quy định trách nhiệm của NSDLĐ là đảm bảo tối đa về an toàn và sức khỏe cho NLĐ tại nơi làm việc. Khi tai nạn lao động hoặc sự cố xảy ra tại nơi làm việc, NSDLĐ thường được yêu cầu đưa ra các bằng chứng nhằm chứng minh sự thực hiện các biện pháp cần thiết kiểm soát về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Thực tế cho thấy, các bằng chứng liên quan đến thực hiện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc thường có tính thuyết phục cao. Đồng thời hoạt động này cũng là minh chứng thuyết phục thể hiện tính nhân văn và cam kết lãnh đạo trong phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; cải tiến liên tục điều kiện ATVSLĐ tại doanh nghiệp.
     Tuy nhiên có rất nhiều các nguyên nhân làm giảm giá trị của nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, một trong hai nguyên nhân hàng đầu chính là năng lực nhân viên tham gia vào hoạt động. Vì vậy tổ chức hoạt động nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, chú trọng phát triển năng lực và kỹ năng nhân viên tham gia vào hoạt động chính là yếu tố quyết định thành công của chương trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro nói riêng và quản lý ATVSLĐ nói chung tại các doanh nghiệp.
Tác giả bài viết: Hoàng Anh - Công đoàn ngành Công thương
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc