Thành phố đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Đăng lúc: Thứ ba - 22/05/2018 05:33 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Nâng cao hiệu quả và chất lượng phong trào xây dựng đời sống Văn hóa cơ sở trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) của tổ chức công đoàn chính là góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, trong nhiệm kỳ vừa qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ” được LĐLĐ thành phố coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn.
    LĐLĐ thành phố Cao Bằng có 74 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, trong đó có 10 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Trong những năm qua, hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở của tổ chức công đoàn đã được cụ thể hoá thành “Phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ” và được triển khai sâu rộng trong CNVCLĐ thành phố, từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động dần được cải thiện góp phần tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
     Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ” được LĐLĐ thành phố coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn. Công đoàn đã chủ động tuyên truyền trong CNVCLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, tham gia cùng chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng, đầu tư trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ CNVCLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại đơn vị. Công đoàn trong khối doanh nghiệp đã chú trọng xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, trong đó tập trung vào các nội dung xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử và tác phong công nghiệp; xây dựng, giữ vững thương hiệu, sản phẩm, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp - an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đầu tư số tiền hàng trăm triệu đồng để xây nhà ở cho công nhân, xây dựng khu tập thể công nhân lao động, xây dựng nội quy sinh hoạt văn minh. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đã đầu tư kinh phí để làm sân thi đấu, nhà thi đấu, mua sắm các trang thiết bị cho các hoạt động văn hóa thể thao phục vụ công nhân viên chức lao động rèn luyện sức khỏe sau những giờ làm việc và trong những ngày nghỉ... Tại các đơn vị sản xuất, hoạt động đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân được duy trì và cải thiện...
    Thực hiện phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", hằng năm LĐLĐ thành phố tổ chức các giải thể thao, liên hoan văn nghệ quần chún; tổ chức nhiều hoạt động như giải bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn... thu hút đông đảo người lao động tham gia; tổ chức các hội thi "Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi", các buổi tuyên truyền "Luật an toàn giao thông"; "Luật  phòng chống các tệ nạn xã hội" đã giúp cho người cán bộ công đoàn nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông, tạo thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật khi tham gia giao thông và cam kết không mắc các tệ nạn xã hội.. Qua đó, nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy các phong trào thi đua do công đoàn phát động. LĐLĐ phối hợp với UBND Thành phố tổ chức, chỉ đạo triển khai, thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, “Doanh nghiệp văn hóa”… đẩy mạnh các phong trào thi đua để việc công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
    Để từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người lao động, trong thời gian tới, mục tiêu chung của tổ chức công đoàn là tích cực tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ với nhiều hình thức phong phú đa dạng cho công nhân viên chức lao động, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp tạo môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người công nhân mới có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, có sức khoẻ và lối sống văn hoá. Tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng  nhiều gương người tốt, việc tốt; nhân điển hình tiên tiến; xây dựng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp văn hoá gắn với chương trình xoá đói, giảm nghèo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
   Muốn thực hiện thành công mục tiêu trên, trước hết công đoàn cần  xây dựng và hoàn thiện hệ thống các giải pháp về phát triển đời sống tinh thần, văn hóa cho đội ngũ công nhân lao động , trong đó cần đảm bảo huy động các nguồn lực, bao gồm sự đầu tư của tỉnh, thành phố, sự đóng góp của các doanh nghiệp, các nguồn xã hội hóa... Đồng thời cần tham gia xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa  đồng bộ; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong công nhân lao động. Đặc biệt, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đội ngũ công nhân trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở .
Tác giả bài viết: Thu Oanh - LĐLĐ Thành phố
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc