Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng 15 năm xây dựng và phát triển

Thứ bảy - 09/10/2021 22:48
Đoàn đại biểu CĐVC tỉnh dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đoàn đại biểu CĐVC tỉnh dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Cao Bằng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/10/2006, khi mới thành lập có 55 công đoàn cơ sở trực thuộc với số đoàn viên là 1.742 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động. CĐVC tỉnh có đặc thù là, không có chính quyền đồng cấp, đối tượng đoàn viên tại các Công đoàn cơ sở (CĐCS) bao gồm cả các đồng chí cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh nắm giữ các vị trí then chốt trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh; sau 15 năm đi vào hoạt động hiện nay, CĐVC tỉnh quản lý 61 CĐCS trực thuộc với số đoàn viên là 2.719/2.726 cán bộ, công chức, viên chức, lao động, trong đó có 1.864 đảng viên. Nếu so sánh khi mới thành lập thì số lượng CĐCS trực thuộc hiện nay tăng 6 CĐCS và số lượng đoàn viên tăng 977. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối, các cấp ủy Đảng, CĐVC tỉnh Cao Bằng đã có nhiều cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ công tác công đoàn đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị các cơ quan, đơn vị, đóng góp, cống hiến tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.
 
Từ ngày thành lập đến nay, theo chức năng nhiệm vụ được giao, CĐVC tỉnh thường xuyên, liên tục tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đến các CĐCS trực thuộc, trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”… các phong trào gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” nay là cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.
 
Đ/c Đỗ Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thừa ủy quyền Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho CĐVC tỉnh năm 2020.

Từ các phong trào thi đua đã có hàng ngàn sáng kiến giải pháp, đề tài nghiên cứu được các cấp có thẩm quyền công nhận được áp dụng vào công tác, mang lại hiệu quả cao, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí đầu tư, chi phí sản xuất, có giá trị kinh tế cao, nhiều đề tài sáng kiến đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh; đặc biệt có 04 sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; phong trào “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, số đoàn viên được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngày càng tăng, trình độ CBCCVCLĐ ngày càng được nâng lên rõ rệt, có 2.445 lượt đoàn viên được cử đi học đại học và sau đại học, 2.178 lượt đoàn viên được tham gia học, bồi dưỡng lý luận luận chính trị; 1.012 lượt đoàn viên được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính.

Mặt khác, CĐVC tỉnh đã tích cực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo phương châm hướng về cơ sở và đẩy mạnh hoạt động ở công đoàn cơ sở, khuyến khích được cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động tự giác, tích cực tham gia vào tất cả hoạt động của cơ quan thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị; hằng năm chỉ đạo 100% CĐCS chủ động phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị người lao động, tổ chức tốt ký giao ước thi đua tại đơn vị; thường xuyên thực hiện tốt chức năng tuyên truyền giáo dục các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của tổ chức Công đoàn; tổ chức triển khai, quán triệt các nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về Đảng, đất nước, dân tộc, tìm hiểu về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, tổ chức từ cấp CĐVC tỉnh đến các CĐCS trực thuộc để chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên ngày một tốt hơn, các CĐCS phối hợp với chính quyền cùng cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động, văn nghệ, thể thao tạo sân chơi bổ ích, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia; trong 15 năm qua CĐVC tỉnh đã tổ chức thành công và tham gia cấp tỉnh được 21 lần thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ, hội thi… thu hút trên 6.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia. Công tác chăm lo đời sống được thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kịp thời sửa, xây mới được 38 căn nhà từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn’, có trên 10 Dự án vay vốn 120 với 154 lượt đoàn viên được hưởng lợi, tổng số vốn vay là trên 3 tỷ đồng; các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo tình nghĩa luôn được các các cấp CĐVC tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, đã ủng hộ, đóng góp các Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa, quỹ “Vì Nữ công nhân viên chức nghèo”, thiên tai, bão lụt và các hoạt động tình nghĩa khác… trên 10 tỷ đồng.
Các hoạt động từ thiện, chăm lo cho đoàn viên.

Song song với đó, công tác củng cố tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh được các cấp CĐVC tỉnh quan tâm thực hiện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn được 09 lớp cho trên 1.200 lượt cán bộ chủ chốt làm công tác công đoàn tại cơ sở, bình quân hàng năm số CĐCS đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc chiếm trên 95%, tặng 115 kỷ niệm chương công đoàn…Với những thành tích đạt được trong 15 năm qua, CĐVC tỉnh đã vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều năm liên tục được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, 05 lần được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh, 06 lần Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; đối với các CĐCS, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc 04 tập thể, tặng Bằng khen 23 lượt tập thể, 47 cá nhân; cấp LĐLĐ tỉnh có 09 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc, 56 lượt tập thể, 375 lượt cá nhân được tặng Bằng khen; cấp CĐVC tỉnh tặng Giấy khen 369 lượt tập thể, 1.707 lượt cá nhân.
 Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.
 
Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới CĐVC tỉnh quyết tâm phấn đấu, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của công đoàn các cấp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn với phương châm hướng về cơ sở, chăm lo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở. Đổi mới hình thức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, kịp thời hỗ trợ khi đoàn viên, người lao động gặp khó khăn. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội tình nghĩa, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh…góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển.

Tác giả bài viết: Ngọc Văn Phán - Chủ tịch CĐVC tỉnh

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


11
FANPAGE
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay2,946
  • Tháng hiện tại55,411
  • Tổng lượt truy cập720,457
Logomo i
©  2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Km5, Quốc lộ 3, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063 852384  -  Fax: 02063 954538  -  Email: vanphongldldcb@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn http://ldld.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây