""Cây gậy" pháp lý hữu hiệu làm thay đổi "diện mạo" tài chính công đoàn

Đăng lúc: Chủ nhật - 12/10/2014 16:16 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Một trong bốn nội dung mới được quy định chặt chẽ trong Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 đó là Điều 26 quy định về tài chính công đoàn.
<Đây là một nội dung đặc biệt quan trọng, tiến bộ, được xây dựng trên cơ sở lý luận, pháp lý và tổng kết thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn.
            Theo đó, Công đoàn không chỉ đại diện, bảo vệ đoàn viên công đoàn mà tất cả người lao động, kể cả người lao động ở những đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn; nguồn thu kinh phí công đoàn gắn với nghĩa vụ đóng góp của doanh nghiệp đã được chính thức luật hoá, tạo cơ sở pháp lý vửng chắc cho tổ chức công đoàn có điều kiện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ to lớn của Đảng và Nhà nước giao phó. Để cụ thể hóa nội dung quan trọng bảo đảm về tài chính công đoàn, ngày 21/11/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 191/2013-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn, đây thực sự là “cây gậy” pháp lý về tài chính hữu hiệu đã làm thay đổi “diện mạo” về tài chính công đoàn khi mà tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều có nghĩa vụ trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, cho dù cơ quan, tổ chức, Doanh nghiệp đó đã thành lập được Công đoàn cơ sở hay chưa. Việc quy định trong Luật về tài chính đảm bảo được nguồn kinh phí nhằm góp phần bảo đảm hoạt động của công đoàn tổ chức thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động, để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mặt khác để phát huy vai trò của công đoàn trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, giáo dục, động viên người lao động thực hiện tốt công việc, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm ra nhiều sản phẩm, bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động bình thường và phát triển. góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân vững mạnh. Điều đó hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”.
Tác giả bài viết: Nông Hoàng Hà - Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc