LĐLĐ huyện Thông Nông: Hướng tới chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhân Tháng công nhân

     Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thông Nông và Hướng dẫn số 52/HD-LĐLĐ, ngày 14/3/2017 của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2017. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thông Nông đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động, tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, đạt được một số kết quả nhất định: Các công đoàn cơ sở tiến hành tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được 06 xuất, mỗi xuất trị giá 500.000đ; Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp cho 16 đồng chí; Có 07 công đoàn cơ sở tổ chức giao lưu bóng chuyền, điển hình là công đoàn cơ sở xã Cần yên, xã Lương Thông, xã yên Sơn, xã Ngọc Động, công đoàn cơ sở Khối Ủy Ban nhân dân, trường Trung học cơ sở Lương Thông....
        
                 Hình ảnh giao lưu thể thao của các CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Thông Nông
     Cũng nhân dịp Tháng công nhân năm 2017, LĐLĐ huyện tổ chức thăm, động viên và tặng quà cho 04 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất quà trị giá 500.000đ.
   
      Đồng chí Đàm Thị Ngân – Chủ tịch LĐLĐ huyện Thông Nông trao quà cho đoàn viên

Tác giả bài viết: Đàm Ngân-LĐLĐ huyện Thông Nông