Liên đoàn Lao động Quảng Hòa: Đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020

Hưởng ứng Chương trình hiến máu tình nguyện của huyện Quảng Hòa phát động, sáng ngày 11/12/2020, đoàn viên công đoàn huyện Quảng Hòa đã tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Kết quả, có trên 500 đoàn viên, cán bộ CNVCLĐ trên địa bàn huyện tham gia và Chương trình hiến máu đã tiếp nhận được 220 đơn vị máu của cán bộ, đoàn viên.
Đây là một trong những hoạt động nhân đạo có ý nghĩa, thường xuyên được các đoàn viên trong đơn vị hưởng ứng và tham gia rất tích cực. Với suy nghĩ rằng đâu đó trên cuộc đời này, dòng máu của mình đang hòa chung vào sự sống, vào nhịp thở của một vài người đã từng được ta cứu sống, hạnh phúc khi được chia sẻ  và hạnh phúc khi biết ta vừa làm một điều có ích cho xã hội, cho cuộc sống. Đây cũng là một trong những phong trào lớn hiện nay của toàn xã hội, là một hoạt động đầy ý nghĩa và mang đậm tính văn hóa, nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý "Thương người như thể thương thân" của dân tộc ta.
Thông qua ngày hiến máu nhân đạo này, tin tưởng rằng ngày càng có nhiều người, nhiều thành phần xã hội hiểu biết, hiểu đúng hơn và tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.


Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Phượng - LĐLĐ Quảng Hòa