Trung tâm Y tế Bảo Lâm tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020- 2023

Ngày 26/6/2020, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020- 2023. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thu Hường - Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; đồng chí Đàm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; đồng chí Ma Thế Quân - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế và 84 đại biểu đại diện cho 165 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 19 Tổ Công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm.

Trong nhiệm kỳ lâm thời vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo các tổ công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), làm tốt việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng... Kết quả, trên 90% ĐVCĐ được tham gia học tập, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 153/165 (92,7%) ĐVCĐ đạt danh hiệu ĐVCĐ xuất sắc; 90/122 (80,4%) Nữ ĐVCĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 152/165 (92 %) ĐVCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 01 ĐVCĐ đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động; 142/165 (86%) ĐVCĐ được khám sức khỏe định kỳ và có sổ theo dõi sức khỏe theo quy định. Các hoạt động xã hội, từ thiện được các ĐVCĐ hưởng ứng ủng hộ trên 66 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ gia đình 02 ĐVCĐ bị thiệt hại do mưa bão một triệu đồng, quyên góp ủng hộ ĐVCĐ mắc bệnh hiểm nghèo 7,8 triệu đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế đó là, đơn vị mới thành lập từ các đơn vị sáp nhập, số lượng ĐVCĐ đông sinh hoạt không tập chung, do vậy các phong trào còn thiếu đồng bộ, công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, cán bộ công đoàn kiêm nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn khám chữa bệnh quá tải, ảnh hưởng tới kết quả hoạt động công đoàn.
Đại hội, đã có nhiều tham luận, thảo luận xây dựng CĐCS Trung tâm ngày các vững mạnh, đặc biệt là coi trọng công tác giáo dục ĐVCĐ thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Tổ chức các đợt thăm quan học tập, tạo điều kiện cho ĐVCĐ được học tập các mô hình hay, đã làm tốt.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Hường - Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế đánh giá cao kết quả đã đạt được của CĐCS Trung tâm Y tế nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại chưa thực hiện được, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu những ý kiến của đại biểu, bổ sung vào Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2023 các nội dung chỉ tiêu còn thiếu. Đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, lựa chọn bầu ra Ban chấp hành khóa mới, đồng thời phát huy tính tiên phong, đoàn kết của Ban Chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo CĐCS Trung tâm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.
Trong nhiệm kỳ 2020- 2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết, nhiệm vụ đã đề ra. Phấn đấu 100% người lao động được tuyển dụng và hợp đồng 6 tháng trở lên được kết nạp vào tổ chức công đoàn; 80% nữ đoàn viên đạt danh hiệu "giỏi việc nước, đảm việc nhà"; 80% CĐCS đạt công đoàn cơ sở vững mạnh, không có CĐCS xếp loại trung bình và yếu kém; từ 70% trở lên đoàn viên công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; giới thiệu từ 10 đoàn viên ưu tú trở lên cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp... Ban Chấp hành đưa ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện được các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.
Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành công đoàn cơ sơ Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, nhiệm kỳ 2020- 2023 gồm 7 đồng chí.

 Đ/c Nguyễn Thu Hường - UV BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tặng hoa chúc mừng BCH công đoàn Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, nhiệm kỳ 2020- 2023.

Tác giả bài viết: Huyền Trang - ĐVCĐ trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm